Veřejné zasedání zastupitelstva bude 3. 3. 2021 od 18:00

Přijďte ve středu 3. 3. 2021 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Veřejné zasedání bylo svoláno na základě žádosti zastupitelů Boka, Heinrichové, Šimrové, Dvořáka, Tučkové a Horného.

Návrh programu:

1. Zahájení a schválení programu.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
3. Projednání „DODATKU č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29.7.2020 na vypracování: „studie,
projektové dokumentace, soupisu prací, inženýrskou činnost a výkon autorského dozoru
projektanta“ pro Novostavbu Mateřské školy Loděnice“.
4. Projednání Podání žádosti o dotaci na dofinancování akce „Splašková kanalizace a vodovod
Loděnice“ z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Infrastrukturního fondu tematické zadání Životní prostředí.
5. Projednání návrhové části Plánu rozvoje obce 2021-2031.
6. Kontrola přijatého usnesení ze ZO č. 1/10.2.2021/6 – doplnění Směrnice č. 2/2019 o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
7. Kontrola plnění přijatého usnesení ze ZO č. 3/24.6.2020/15 – vypracování nového návrhu Jednacího
řádu zastupitelstva obce Loděnice zastupiteli Dvořákem a Šimrovou.
8. Kontrola plnění usnesení ze ZO č. 3/24.6.2020/18 – vpracování Zásad pro podlimitní a nadlimitní
zakázky.
9. Projednání pozastavení a neplatnosti usnesení z RO č. 17/7.10.2020/4, protože je zcela v rozporu
s přijatým usnesením ze ZO č. 3/24.6.2020/18.
10. Kontrola plnění usnesení ze ZO č. 5/14.9.2020/9 a projednáni Zprávy o všech výběrových řízeních
do 100.000 Kč.
11. Návrh na zlepšení činnosti Zastupitelstva.
12. Určení tří konkrétních akcí z Programu rozvoje obce pro rok 2021, které budou intenzivně připravovány pro splnění podmínek dotace z prostředků Středočeského kraje.
13. Rozprava, různé
14. Závěr

Podklady pro jednání:
03_Obec Loděnice – Dodatek č. 2 – PD MŠ
05_Brodecky_Ondrej_pripominky_PRO_2021
05_Bauer_Václav_pripominky_PRO_2021
05_Dvorak_Karel_pripominky_PRO_2021 
05_Horny_Kamil_pripominky_PRO_2021
05_Fort_Martin_pripominky_PRO_2021
05_Krabec_Vladislav_pripominky_PRO_2021
05_Jindrich_Emilan_pripominky_PRO_2021
05_Novotny_Milan_pripominky_PRO_2021
05_Radova_Rochlova_Vladana_pripominky_PRO_2021
05_Spirit_Zbynek_pripominky_PRO_2021
05_Spirit_Zbynek_pripominky_PRO_2021_priloha.docx
05_Tuckova_Jana_pripominky_PRO_2021
05_Vlcek_Josef_pripominky_PRO_2021
06_Směrnice1-2021-Aktualizace_smernice_2019_02_ZO_2021_02_10_v2
10_Kontrola akcí 1217 až 920 (1120)
11_Odůvodnění

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..