Archiv pro měsíc: Červenec 2016

Čeká nás více kamionů na náměstí

Jak tak sleduji problémy, které se v obci řeší, mám čím dál tím větší pocit, že se držíme hesla „nehas, co tě nepálí“. A pak hasíme v časové tísni to, co už více méně hoří nebo dokonce dohořívá. Neměli bychom se také podívat na blízkou budoucnost? Nečeká nás náhodou něco, co bude potřeba hasit? Nepálí nás něco?

Řešíme školu. Je potřeba navýšit počet tříd, protože poskytujeme zdarma servis okolním obcím a je to pro nás určitým způsobem prestižní záležitost. Budeme tu mít tedy o něco více dětí. Vlastních i sousedních.

Mají si kde hrát? Máme pro děti zajištěna hřiště a dostatek volnočasových aktivit atd.? Nemáme a neřešíme to, protože zatím nehoří.

Máme zajištěnu kvalitní dopravní infrastrukturu? Nemáme, ale léta diskutujeme, jak zvládnout provoz okolo školy, který s přibývající zástavbou rodinných domů za školou a s přístavbou školy ještě naroste. A tak se snažíme alespoň dělat chodníky a opravovat místní komunikace.

Nehrozí náhodou nějaký další problém? ANO, HROZÍ, A VELKÝ!

Vice_kamionu_na_namesti_1
Celý příspěvek

Z čeho vlastně obec plní svou kasičku?

Na jednom z veřejných zasedání zastupitelstva obce jedna ze zastupitelek, paní Heinrichová, požádala o pomoc LoDění. Svěřila se, že zastupitelstvo neumí přesvědčit občany, kteří v Loděnici žijí a nejsou zde přihlášeni k trvalému pobytu, aby tak učinili. Proč je pro obec důležité, aby se zvýšil počet hlášených občanů k trvalému pobytu? Odpověď je jednoduchá. Protože od počtu obyvatel se odvíjí příjmy obce. Dobrá, podívejme se tedy na ně.

Předně si musíme alespoň zhruba nastínit, co je obecní kasička a podle jakých pravidel se řídí.

Obecní rozpočet, jeho tvorbu, obsah a funkci určují tzv. malá a velká rozpočtová pravidla. Malá rozpočtová pravidla slouží územním samosprávám (obcím, městysům, městům, krajům) a velká rozpočtová pravidla slouží státu a jeho organizačním složkám.

Při sestavování rozpočtu na následující kalendářní rok obec vychází z rozpočtového výhledu. Co to je? Rozpočtový výhled je jednoduchý plán příjmů a výdajů na následující 2 roky, který vychází z uzavřených smluv a závazků (někomu dlužíme) a pohledávek (někdo dluží nám). Pokud má obec správně sestavený rozpočtový výhled, pomáhá jí k sestavení vyrovnaného, popřípadě přebytkového, rozpočtu.

A odkud se vlastně ty peníze berou?

Obecni_kasicka_1

Celý příspěvek