Archiv pro měsíc: Březen 2016

Z poslední schůze zastupitelstva a zvláště o pomluvách

Poslední schůze zastupitelstva se konala 9. 3. 2016. Rád bych upozornil na několik událostí, které schůze přinesla. Jsou řazeny chronologicky:

  1. Mandátu zastupitele se ze zdravotních důvodů vzdal Ing. Ivo Vohradský a na jeho místo postoupil první náhradník volebního uskupení Loděnice pro všechny Ing. Jindřich Heies.
  2. Zastupitelstvo neschválilo vzdálený přístup pro získání informací z obecního účetnictví ani pro veřejnost, ani pro sebe – pro samotné zastupitele. K tomuto tématu se v dohledné době ještě vrátíme.
  3. Protože odstupující Ivo Vohradský zastával funkci místostarosty, bylo třeba na jeho místo zvolit jiného zastupitele. Ze čtyř kandidátů ale nakonec ani jeden neprošel. Nejtěsnější výsledek jsme zaznamenali u volby Vladany Radové, kde kuriózně sama kandidátka pro své zvolení nehlasovala. Z neznalosti. Nevadí, místostarostu si zvolíme příště.
  4. V rozpravě jsem přečetl příspěvek, který se týká trestního oznámení, které na neznámého pachatele podal v dubnu roku 2015 Pavel Machač. Upozorňuji, že trestní oznámení jsem opravdu nepodal já, jak mylně uvádí zápis z jednání (viz www.lodenice.cz). Příspěvku bych se chtěl věnovat podrobně, a také proto jej uvádím beze změn v původní podobě.

Celý příspěvek

Jak stavíme most? Nestavíme.

(k článku Most v Loděnickém zpravodaji 3/2016)

Most v Loděnici je v majetku Středočeského kraje. Ten také rekonstrukci organizuje a plně financuje. Obec Loděnice se nepodílí ani finančně, ani organizačně.

Tento text přinášíme proto, že se někteří občané domnívají, že rekonstrukce mostu je záležitostí obce a že za její organizaci, financování, průběh, kvalitu a včasnost dokončení je zodpovědná právě obec. Není tomu tak. Obec je jedním z účastníků stavebního řízení.

Celý příspěvek

Sako jako za žurnálu aneb „kontexty souvislostí“

(srov. článek Libo spíchnout sáčko, LoDění č. 1)

Milý Zpravodaji 2/2016,

zřejmě jsem – jak pravíš – jeden ze skupiny občanů, [citace] „která má odlišný názor na práci starosty, zastupitelů a administrativy obce“ a která „vytvořila informační zdroj formou vlastního časopisu a webové stránky“. Píšeš decentně a shovívavě. A toho si na Tobě cením, jelikož to nebylo vždy běžné. Jen jsi neupřesnil, čí názor je odlišný od čího. Nebo existuje jeden oficiální názor a k němu vztahujeme ostatní? Zde dva názory na jednu akci:

Lednový Zpravodaj rekapituluje dokončené významnější akce za minulý rok.

Zpravodaj prezentuje akci

„Úprava svahu a dočasného parkoviště pod ZŠ. Včetně osazení živým plotem.“

LoDění vysvětluje aneb Byli jsme při tom

1_navazka_2 (800x600)

Občan A se potřeboval zbavit několika desítek tun zeminy, ne-li řádově více. Nechal ji proto

Celý příspěvek

Pozvánka k debatě o obecním plánování na 6. dubna

Ve víru vášní kolem účetnictví, resp. kolem toho, čemu má sloužit kvalitní kontrola, zda transparentnosti či něčemu jinému, zanikla informace. Je třeba aktualizovat územní plán. Přiřadím-li k tomu plytký resp. neexistující plán rozvoje obce, lépe řečeno schválený ucelený plán čehokoliv, tak se obávám, zda brzy nebudu zase kritikem. Zvnějšku (tedy před volbami), bez detailních informací, se dá dělat ucelený plán jen těžko. Ale volby máme dávno za sebou. Možná je plánem řešit vše bez souvislostí, bez předem daných pravidel. Ale to už tady bylo. Je možné nechat věci plynout. Jen pochybností bude přibývat. Rád se nechám přesvědčit, že se mýlím.

Následující dva měsíce v rámci středečního Co by-Kdyby si budu povídat o níže uvedených bodech. Dovolím si požádat zastupitelstvo o pár drobností

  • iniciovat veřejnou pracovní schůzku k problematice uceleného plánování,
  • přijmout moji pozvánku na středeční posezení konané dne 6. 4. 2016 od 14 do 22 hodin v Pizzerii,
  • otisknout tento text včetně pozvánky ve Zpravodaji.

Miloš Svoboda
m.svoboda.top@seznam.cz

Obecní investiční akce 2016. Budou? Nebudou?

V Loděnickém zpravodaji č. 2/2016 vyšel na titulní straně článek pana místostarosty, Iva Vohradského, „Plánované investiční akce na rok 2016“. V článku mi chyběla čísla. Proto jsem Iva požádal o doplnění informací. Informace jsem dostal. Zde je přehled avizovaných akcí i s čísly:

Celý příspěvek

Informace, informace, informace – dějství druhé

V článku Informace, Informace, Informace-dějství prvé jsem vás informoval, že LoDění přebírá inciativu ve věci zveřejňování záležitostí obecních, a požádal jsem o první balíček informací.

Žádost byla podána v pondělí 8. 2. 2016 v 9:00. Běžná lhůta na vyřízení je 15 dnů od podání. Informace bych tedy měl obdržet do 23. 2. 16.

Úředníci mohou podle zákona žádat za poskytnutí informace úhradu. Úhrada však musí býti žádána na základě zveřejněného sazebníku a předem. K okamžiku podání žádosti na oficiálních obecních stránkách ceník zveřejněn nebyl. Ještě během zmiňovaného pondělí se ale v sekci Povinně zveřejňované informace (ISVS) -> 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací (musíte až dolů na konec stránky) sazebník objevuje. Pod odkazem byl ovšem skryt sazebník z 17.7.2011 platný pro Ministerstvo spravedlnosti. Jistě cítíte, že sazebník Ministerstva spravedlnosti není pro obec Loděnice ten pravý. Každý úřad či obec musí mít totiž sazebník svůj.

S napětím očekávám, co se bude dít dál. Z obecních kuloárů se totiž dozvídám, že jsem svým dotazem chod obecního úřadu naprosto ochromil.  Celý příspěvek

Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území obce Loděnice

PREAMBULE

Základní vzdělávání a jeho zajištění patří k hlavním povinnostem obecních a městských samospráv. Základní škola v obci představuje důležitý stabilizační prvek v rozhodování člověka či rodiny, zda se v daném místě usadí a bude se zde či v okolí ucházet o zaměstnání. Obce v blízkém okolí Prahy proto pociťují růst počtu obyvatel nejen z důvodů nárůstu populační křivky, ale hlavně stěhováním obyvatelstva z ostatních oblastí republiky i zahraničí. Obec Loděnice nemůže zajistit ve své spádové oblasti místo v základní škole pro všechny děti, které přijdou k zápisu v lednu 2016. Současná kapacita 452 žáků ještě není zcela vyčerpána, ale problémem je nedostatek tříd pro výuku. Část výuky, kdy se třídy dělí např. na jazyky, musí probíhat v nevyhovujících prostorách bývalé školní dílny, sborovny a jídelny.

Celý příspěvek