Archiv pro měsíc: Červenec 2017

Tři lži Erny Šimrové

Ve Zpravodaji 7/2017 jsem nechal zveřejnit článek s názvem Bývalá starostka lže. Zas a zas. V něm jsem slíbil, že uvedu některá lživá tvrzení bývalé starostky. Pro lepší přehlednost nejprve předkládám svůj článek ve znění, které uveřejnil Zpravodaj. Příklady lží (které se týkají pouze daného tématu) následují.

Bývalá starostka lže. Zas a zas.

Příspěvkem reaguji na článek „Kauzičky z jedné vesničky“ zveřejněný ve Zpravodaji 6/2017.

Důkladně jsem zvážil, jestli použití slova lhát je výstižné. Je přesné. Nemám totiž na mysli situace, kdy se autor pouze splete, např. proto, že nemá dostatek správných informací. Pokud někdo lže, sděluje nepravdu vědomě a často tak činí proto, aby pro sebe získal nějakou výhodu nebo někoho vědomě poškodil (viz např. https://cs.wikipedia.org/wiki/Lež).

Bývalá starostka lhala již dříve – v roce 2013. Tehdy jsem si uvědomil, že starostku, která lže, nechci, a rád jsem se stal o necelý rok později jedním z „duchovních otců“ kandidátky Loděnice pro všechny. Ukázalo se, že další působení minulé starostky ve funkci si nepřála většina loděnických občanů. Svůj názor přesvědčivě promítli do volebního výsledku.

Další lži můžeme zaznamenat např. ve Zpravodaji 4/2016 a 5/2016 a právě také v minulém čísle Zpravodaje. K článku „Kauzičky z jedné vesničky“ se podrobněji vrátíme na webu www.lodeni.cz, kde kromě jiného uvedeme konkrétní lživá tvrzení. Zároveň ukážeme, že prokázat některé lži není nikterak složité. Proč? Protože lež má krátké nohy.

Přese vše uvedené věřím, že paní Šimrová alespoň dodatečně přehodnotí svá lživá tvrzení, seznámí občany prostřednictvím Zpravodaje s pravdivými verzemi, a protože se jedná o člověka se slušným chováním, který se vyzná v mezilidských vztazích, připojí i krátkou omluvu.

Kamil Horný

Obecní pozemek s přečerpávací stanicí kanalizace a s pamětní deskou na dotaci Evropské Unie pomalu začíná dostávat ráz chráněné krajinné oblasti.

Lež první

V létě 2013 jsme byli (Hejduk a já) vyzváni obcí k jednání ohledně přečerpávací stanice kanalizace, která měla být vybudována na obecním pozemku v místě, kde stály naše chatky. Bývalé starostce Erně Šimrové (EŠ) jsme položili otázku, proč má být přečerpávací stanice umístěna právě tam. Očekávali jsme odpověď ve stylu: „Je to vhodné místo z praktických i technických důvodů“, s čímž by se nedalo nesouhlasit.

Celý příspěvek