Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 10. 2. 2021

 

Časová mapa zasedání*:

0:00:00 1. Zahájení a schválení programu.
0:07:40 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
0:08:16 3. Projednání dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 7. 2020 na vypracování studie projektové dokumentace, soupisu prací, inženýrskou činnost  a výkon autorského dozoru projektanta pro novostavbu mateřské školy Loděnice
0:39:32 4. Projednání Přidělení podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci „Splašková kanalizace a vodovod Loděnice“
0:43:41 5. Projednání Vypsání výběrového řízení na akci „Vypracování dokumentace pro stavební povolení, pro provádění stavby, položkového výkazu výměr a inženýrskou činnost“ na stavební práce/stavbu pod názvem „Zateplení budovy Kulturního zařízení Loděnice“
0:59:30 6. Projednání Směrnice o zadávání veřejných zakázek č. 1/2021
2:01:20 7. Projednání Jednacího řádu zastupitelstva obce Loděnice
2:29:40 8. Projednání záměru pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.
2:44:05 9. Projednání záměru pořízení nového dopravního automobilu (DA) pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.
2:44:48 10. Projednání a vyhodnocení dosavadní práce šéfredaktorky redakční rady Loděnického zpravodaje.
3:49:11 11. Volba nového člena Redakční rady za Martina Fatku
3:53:11 12. Projednání prodeje části pozemku par. č. 851/11 v katastrálním území Loděnice u Berouna ve vlastnictví obce Loděnice předem určenému zájemci.
4:03:38 13. Určení tří konkrétních akcí z Programu rozvoje obce pro rok 2021, které budou intenzivně připravovány pro splnění podmínek dotace z prostředků Středočeského kraje.
4:20:20 14. Rozprava, různé
4:46:14 15. Závěr

*Uvedené časy jsou pouze orientační.

 

2 komentáře u „Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 10. 2. 2021

  1. Pingback: Odvolávání šéfredaktorky |

  2. Pingback: Proč nerozhodovalo zastupitelstvo? |

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..