Mýty o příjmech obce

Článek si klade za cíl přiblížit, čím je určeno financování obcí. Tedy i té naší.

Čas od času patrně každý z nás zaslechne názor, který deklaruje, co je pro obecní příjem zásadní či alespoň významné. Málokdy se ale bohužel dozví také odůvodnění. Naposled na minulém zasedání zastupitelstva 14. 9. padl na financování Loděnice dotaz (viz nahrávka, čas 1:34:40). Odpověď a hlavně komentář, který následoval, byl však místy poněkud nepřesný až zavádějící. Avšak přesvědčivý.

Už jste slyšeli podobná tvrzení? 

  1. Kdybychom měli více než dva tisíce obyvatel, to by bylo peněz. Získali bychom na každého  občana vyšší částku. Podpořme novou výstavbu!
  2. Ještě že tu máme průmyslové podniky. Nebýt jich, přišli bychom o značnou část rozpočtu. Pokrok nezastavíš!
  3. Je třeba podpořit průmyslovou výstavbu, aby bylo dostatek pracovních míst v katastru obce. V opačném případě se naše příjmy ztenčí.
  4. Je třeba podporovat provoz výherních automatů. Část prohraných peněz je odváděna obci.

Jistě byste další obdobná tvrzení dokázali sami doplnit.

Jako příklad použijme příjmy naší obce v roce 2019. Jde o poslední rok, který prošel uzávěrkou.

Obecní příjmy 2019 činily 45,5 mil. Kč, z toho 5,3 mil. byly dotace státu, 2,0 mil. nedaňové příjmy a 38,2 mil. příjmy daňové. Těmi posledními se budeme dále zabývat, resp. jejich hlavní částí, kterou tvoří tzv. sdílené daně a v našem případě jde o 36,2 mil. Proč sdílené? Stát vybere daně a přerozdělí, sdílí je: část ponechá ve státním rozpočtu a část jistým klíčem přerozdělí do rozpočtů krajů a obcí, s nimiž vybrané daně sdílí. A právě o zmíněný klíč jde. Je závislý na počtu obyvatel, velikosti katastrálního území, počtu žáků ve škole a žáčků ve školce, počtu zaměstnanců pracujících v obci. A to vše různou měrou. Výjimkou je daň z nemovitostí, kde celá vybraná částka závislá na druhu a hodnotě nemovitostí v našem katastru připadne obci. Výsledky přibližuje tento graf:

Graf příjmů obce Loděnice za r. 2019 (v mil. Kč)

Druh příjmuČástka (mil. Kč)
Dotace obci5,3
Nedaňové příjmy2,0
Příjmy na 2002 občanů, kteří jsou v Loděnici trvale hlášeni22,9
Příjmy na 622 žáků ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je obec Loděnice9,1
Daň z nemovitostí nacházejících se v katastru Loděnice1,7
Příjmy na 2386 zaměstnanců s výkonem práce na území Loděnice1,4
Příjmy odpovídající 608 ha katastrálního území0,5
Podíl na dani z hazardu0,6
Ostatní daňové příjmy2,0

Komentáře ke tvrzením

  1. Největší podíl příjmů je závislý na počtu obyvatel. Zde jsou zvýhodněny obce s vyšším počtem obyvatel. Ale jen trochu. Za prvních 2000 obyvatel obec na každého občana získala 11 500 Kč. Při překročení hranice 2000 dostáváme příplatek na „nadlimitní“ obyvatele přibližně 900 Kč (tj. o 7,5 % více). Na začátku roku 2019 nás v obci žilo 2002. Dostali jsme proto „přidáno“ na dva občany. Celkem 1800 Kč na rok. Pokud nás bude např. 3000, do rozpočtu přibude „nadlimitně“ 900 tis.
  2. Klíč naopak nezohledňuje sídlo podniků v obci. Je proto z hlediska obecního příjmu jedno, kde podnik sídlí. Loděnice tedy profituje např. z daní plzeňské Škodovky a naopak do Brna jde z peněz odvedených Gramofonkou více než do domovské Loděnice, protože Brno je obec větší, lidnatější.
  3. U zaměstnanců, kteří v Loděnici pracují, a stejně u žáků ZŠ a MŠ a u velikosti katastrálního území již funguje jednoduchá přímá úměra. Rozhodné počty naleznete v legendě grafu. Za zmínku stojí, že všichni zaměstnanci pracující v Loděnici, přinesli obci 3 % rozpočtu.
  4. Příjmy z hazardu v roce 2019 nebyly v našem případě závislé na počtu hracích automatů, protože dochází k jejich postupnému rušení. Ale ani v dobách, kdy se válce loděnických automatů ještě pořádně točily, nepřesahoval podíl z prohraných peněz našich spoluobčanů, který končil v obecní kase, ani půl milionu korun (např. v roce 2016). Příjmy z hazardu tvoří pouze nevýznamnou položku našeho rozpočtu, něco přes 1 %. To je také jedním z důvodů, nikoliv však hlavním, proč bych hazardní hry v naší obci nepodporoval.

Samotný výpočet není nijak složitý. Kdo byste měl zájem se dovědět podrobnosti, kontaktujte mne. Níže naleznete užitečné odkazy k tématu.

Kamil Horný, zastupitel
kamilh@virtus.cz

Odkazy:
Záznam ze zasedání zastupitelstva 14. 9. 2020, čas 1:34:40
Závěrečný účet Loděnice 2019 
Celostátní výnosy sdílených daní
Rozpočtové určení daní – schéma
Příloha k vyhlášce č. 219/2019
Kolik dostáváme na žáka

1 komentář u „Mýty o příjmech obce

  1. Pingback: Mýty o příjmech obce – doplňující informace |

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..