Archiv pro měsíc: Září 2016

Čeká nás více kamionů na náměstí 2

Tento text navazuje na článek Čeká nás více kamionů na náměstí

V minulosti si obec nechala pozemky v této oblasti územním plánem označit za „plochy výroby a skladování“. Takto označeným plochám s v tu dobu již fungujícími výrobními a skladovými prostory v jiných částech obce rozumím. Dominantními znaky naší obce však  již tenkrát byly, a jsou dosud,  extrémní zatížení dopravou a chybějící dopravní infrastruktura.  Označit si proto takto pole, je jako podřezat si pod sebou větev.

Dle mého názoru neobstojí  tvrzení o přínosnosti takovýchto ploch ani pro ekonomiku obce nebo zaměstnanost.  Přínosem  by bylo, pokud by firmy působící v obci měly v obci i sídlo a jejich výroba zde by byla natolik „sofistikovaná“, aby nemusely zaměstnávat jen tu nejlevnější pracovní silu, většinou přivezenou z východu. Zjednodušeně – místo skladovacích areálů vývojová centra.  Takto má obec z těchto areálů pouze ono poškození dopravou. Celý příspěvek

Přístavba základní školy po necelém roce

Prozatím jediný článek, který ze strany obce přinesl alespoň torzo informací o plánované přístavbě základní školy, jsem napsal v listopadu 2015, ale z důvodů pro mě nepochopitelných nemohl vyjít v prosincovém čísle Zpravodaje, a tak jsme jej uveřejnili v prvním čísle LoDění. Ve druhém čísle jsme přidali názor a informace poskytnuté ředitelem školy Mgr. Veverkou. Další informace lze čerpat na tomto webu z audiozáznamů ze schůzí zastupitelstva, především z diskusí.

Chvíli se zdálo, že obec pro veřejnost zorganizuje v Kulturním zařízení na téma přístavby ZŠ prezentaci, ale dosud se tak nestalo a zdá se, že dříve než k prezentaci dojde (pokud vůbec), bude již o přístavbě rozhodnuto. Představitelé obce tedy budou moci veřejnosti pouze sdělit, jak správně udělali… Půjde tak o další příklad neplnění volebního slibu: „Nechat připomínkovat záměry obce občany“. Tedy aspoň záměry významné.

Celý příspěvek