Archiv pro měsíc: Květen 2022

Proč nerozhodovalo zastupitelstvo?

Na minulém zasedání ZO, konaném 4. 5., jsem požádal o rozšíření programu o bod, ve kterém bychom se konečně věnovali kácení stromů na hřišti.

 Jako ústřední dokument pro hodnocení považuji dendrologický posudek Ing. Jana Hamerníka, Ph.D. (viz www.lodeni.cz). Zde bych odkázal zejména na obě tabulky na str. 9. Podle nich došel dendrolog k závěru, že pouze 5 stromů se nacházelo v havarijním stavu a bylo třeba je tedy skácet neprodleně. U dalších 11 stromů dendrolog nedoporučuje již žádnou údržbu, nýbrž je rovněž pokácet. U 34, reprezentujících přibližně dvě třetiny celkového počtu 50, doporučil rovněž pokácení, ale zejména z důvodů ekonomických. Druhou alternativou by byl prořez koruny. Skácení prořezaných stromů by poté bylo možno odložit o několik let. Ceně prořezu se posudek nevěnoval. Celý příspěvek