Archiv pro měsíc: Leden 2016

Nevícepráce za 4 miliony

Měsíc před termínem dokončení stavební firma přišla s tím, že nemá na čem stavět, protože chybí konstrukce vozovek.

V současnosti zimuje v naší obci akce „Obnova komunikací po povodních 2013 na Jánské“, na kterou jsme získali dotaci. Proběhlo výběrové řízení, ve kterém zvítězila firma Alstap s cenou necelé 3 miliony korun. Přibližně 2,7 milionu měla pokrýt dotace, zbylých 300 tisíc mělo jít z obecního rozpočtu. Smlouva s termínem dokončení díla do 31. 12. 2015 byla podepsána 29. 6. 2015.

Na veřejné schůzi zastupitelstva 25. 11. 2015 bylo veřejnosti oznámeno, že cena se navýší o téměř 4 miliony, protože se neočekávaně zjistilo, že únosnost podloží je nedostatečná a bude potřeba provést sanaci. Celý příspěvek

Libo spíchnout sáčko?

SackoMladý muž si přichází ke krejčímu vyzvednout sako, avšak všimne si, že pravý rukáv je kratší. „Musíte jako nadzvednout rameno a trochu tu ruku schovat do rukávu. Ano, tak,“ radí krejčí. „A co ty faldy tady vepředu?“ „Holt se trochu zakloníte. Ták, a je to,“ zkušeně praví krejčí. „A tady dole vepředu odstává spodek!“ „Zkrátka takle vytočíte levou kyčel dopředu a bude to.“

Mladík se s nadzvednutým pravým ramenem, v mírném záklonu a levou kyčlí dopředu vykolébá před krejčovství, kde neunikne pozornosti dvou dam: „Koukni, Máňo, takovej nebožák, ale to sako mu padne jako ulitý. Ten krejčí musí bejt machr!“

Haha? Nikoli. Každý z nás bývá někdy nešikovným krejčím. Ovšem co pak s takovým sakem? Klopy, knoflíky i kapsy jsou v pořádku, to třeba přiznat, ale krátký rukáv, faldy a odstávající spodek celkově sako hyzdí. Možná měl krejčí nekvalitní materiál, v časové tísni leccos spíchl horkou jehlou nebo třeba není úplně dobrý krejčí. Otázka je, zda být za machra a předstírat, že je sako zcela v pořádku. Celý příspěvek

Vznik občasníku LoDění aneb Do průjezdu ne

Na začátku prosince se jaksi zjistilo, že ve Zpravodaji nezbývá dostatek místa pro mé kriticky laděné články. Zastupitelé si s ohledem na čtenáře nepřáli, aby články narušily poklidný předvánoční čas. Chápu. Dalším důvodem může být potřeba otisknout větší množství inzerce, mimochodem stále zdarma. Za zmínku stojí také návrh, aby ve Zpravodaji do budoucna vycházely pouze stručné informace, a žádné články, tedy ani ty pochvalné.

Ačkoli většina zastupitelů vnímá mou kritiku jako kaňku na jinak pěkném časopise, nikdo z nich bohužel nevyužil možnosti veřejně ve Zpravodaji oponovat a uvést tak věci na pravou míru.

Náhradou za neuveřejnění článků ve Zpravodaji mi byla nabídnuta možnost publikovat texty v průjezdu obecního úřadu. Celý příspěvek

Otazníky kolem přístavby základní školy

Pokud zastupitelstvo v budoucnu odsouhlasí přístavbu základní školy, troufám si tvrdit, že se bude jednat o největší investici současného volebního období. Mluvíme o řádu desítek milionů korun. Proto si myslím, že taková akce si říká o podrobné vysvětlení např. formou přednášky v Kulturním zařízení, kde by před veřejností vystoupili kromě vedení naší obce a školy také zástupci okolních obcí, kterých se přístavba bezprostředně týká.

Mám pocit, že občané se o plánované přístavbě zatím mohli dovědět nejvíce na třídních schůzkách od vedení školy. To je sice hodné pochvaly, ale je nutné poukázat na skutečnost, že obec opět v informování vlastních občanů poněkud pokulhává.

Tento článek si neklade za cíl objasnit rozsáhlou problematiku, která s přístavbou školy souvisí. K tomu by rozsahem zřejmě nestačil ani celý Zpravodaj. Chtěl bych upozornit na několik skutečností, které zatím nejsou řešeny a stávají se tak překážkou pro zdárnou realizaci. Celý příspěvek

Prohlášení o odchodu ze sdružení Loděnice pro všechny

Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 21. 10. 2015 jsem informoval zastupitele a ostatní přítomné o svém odchodu ze sdružení Loděnice pro všechny, za které jsem kandidoval do zastupitelstva obce. Uvedl jsem důvody, které mne k rozhodnutí vedly, a totéž bych rád učinil ve vztahu k vám, občanům, a zejména k těm z vás, kteří mi ve volbách dali hlas.

Důvody jsem shrnul do pěti bodů: Celý příspěvek

Petra Vondráčka rock’n’rollové božihodění

Lokomotiva_barvaDruhou již v evidentně vhodné a hudbě přející loděnické půdě zakořeňující tradicí jest božihodový rock’n’roll, organizovaný Loděnickou kulturní společností.
Jedna z duší spolku a hybatelů veškerého napojeného dění, Pavel Machač, hned v prvopočátku naplánoval akci (dle jeho někdejší pregnantní formulace) na den přesně den po dnu Štědrém, do sálu kulturního domu na hlavní třídě obce, a jako ústřední aktéry vrhače přizval muzikanty hudebního uskupení Lokomotiva. Tenhle ostře sledovaný vlak letos podle opětovně narýsovaného jízdního řádu dorazil do cílové zastávky posedmé či snad už poosmé v řadě! A řekněme rovnou, že znovu k maximální spokojenosti a radosti vyprodaného kulturáku. Celý příspěvek