Archiv rubriky: Ekonomika

Vyhodnocení 1. sezony provozu Musea trati a Ostře sledovaných vlaků

Museum trati a Ostře sledovaných vlaků ukončilo svoji první sezonu. Naši malou připomínku minulých a nedávných dob navštívilo za 76 návštěvních dnů, převážně sobot a nedělí, 753 návštěvníků. Děti jsme nepočítali. Byli u nás turisté z celé republiky, navštívili nás i německy a polsky hovořící.

Všichni nám vyzdobené nádraží pochválili. Zajímali se i o historii obce a četné dotazy jen potvrdily, že se jim naše „Museum“ líbí. Zajímavá byla setkání s bývalými loděnickými občany, kteří nyní bydlí u svých potomků daleko od nás. Jejich vzpomínky obohatily naše průvodcovské vyprávění o poznatky, které jsme nikde nevyčetli.

Na doporučeném „jízdném“ jsme vybrali 22.741 Kč. Po odpočtu částek na úhradu dotisku plakátů a vstupenek jsme vybrané peníze předali jako dobrovolný příspěvek obci.

Jako průvodci se na chodu „Musea“ vystřídali pánové a dámy: Z. Sojka, J. Cajthaml, R. Veverová, A. Heinrichová, L. Hadáček, Z. Gunterová, J. Fator, Z. Bauerová, M. Němečková, P. Šafránková, V. Šimánek, J. Sladká, M. Vyskočilová, K. Boková a B. Boková. Odměnou nám byl jen dík návštěvníků.

Přes zimu bude v muzeu zavřeno, ale na návštěvě se lze domluvit na tel. 737 177 100. Sezonu zahájíme podle počasí v březnu 2019.

Alena Heinrichová

Čtvrtý kvadrant

K napsání této teorie mne inspiroval můj bratr, který mi nedávno, když jsme spolu klábosili, dal takovou řečnickou hádanku. No, hádanka to zase moc není, popisoval mi teorii, kterou někde četl. Bohužel ani on již neví kde, je tomu již delší dobu a tím se tedy vůbec nepovažuji za autora, právě naopak, jen bohužel nemohu uvést zdroj ani to, že jsem to viděl někde vlevo dole.

Teorie pojednává o vztahu vlastnictví financí a určení těchto financí, třeba při nákupu něčeho. Čeho, to si můžete dosadit sami. Vlastnictví financí uvažujme jako můj kapitál – platím já nebo cizí kapitál – platí někdo cizí. Určení financí jako zda to je pro mne či pro někoho cizího. A preference toho kupujícího, který tu koupi může ovlivnit, resp. je to zcela v jeho pravomocích. Kombinací vstupních hodnot dostáváme 4 možnosti, které si můžeme následovně nakreslit do čtyř kvadrantů (Q):

  1. Q – Chcete někomu něco zaplatit ze svého. Oprostěme se teď od nějakých citů.
  2. Q – Někdo kupuje něco vám a vy si můžete vybrat.
  3. Q – Kupujete něco pro sebe za své peníze.
  4. Q – Rozhodujete, co někomu koupíte za nějaké peníze někoho třetího.

Podle čeho vyberete? Podle jakých kritérií?

Odpovědi na tuto hádanku nechám, čtenáři, na tobě. Pokud potřebuješ řešení, najdeš ho zde.

Dušan Hamouz

Miss Universe

Zastupitelstvo naší obce 26. 4. 2016 schválilo rozpočet na přístavbu základní školy. Přístavbou bude kapacita školy zvětšena o 4 třídy, přibydou kabinety, sklady a bude podstatně zvětšena kapacita školní jídelny. Užitná plocha školy vzroste o 534 m2. To zní dobře, což?

Máme tady bohužel jedno podstatné ALE.  Tím je cena. Pro přístavbu školy zastupitelé v rozpočtu vyhradili 36,198 mil. Kč (3 mil. na přípravné práce a 33,198 mil. na prováděcí projekt a vlastní stavbu). Pro hlasovali Václav BAUER, Ing. Ondřej BRODECKÝ, Ing. Jindřich HEIES, Ing. Alena HEINRICHOVÁ, Mgr. Vladislav KRABEC, Jan MARHOUL, Karel POŽÁRSKÝ, Vladana RADOVÁ, Josef TŮMA. Proti hlasoval Ing. Kamil HORNÝ. Hlasování se neúčastnili Ing. Milan BŘEZINA a Martin FATKA.

Pokud schválenou sumu přepočteme na cenu za jeden m2 užitné plochy, dojdeme k číslu 67,8 tis. Kč/m2 včetně. To je cena luxusního bytu v Berouně (např. v rezidenční části Golf Beroun). Za přístavbu školy je to suma astronomická. Proč si to dovoluji tvrdit? Protože je v našem regionu s čím srovnávat.
Celý příspěvek

Obce zprůhledňují účetnictví, zveřejňují podklady pro zastupitele a zavádějí transparentní účty

Obce začínají stále více používat transparentní účty. Jejich základní vlastností je to, že se kdokoli s přístupem k internetu může podívat, kolik a za co obec utrácí.

Transparentních účtů jsou v České republice tisíce. Zatímco zpočátku si tento typ účtů pořizovaly spíše neziskové organizace a občanská sdružení, v současnosti je zavádí stále více obcí. Transparentní účet je v podstatě úplně stejný účet jako každý jiný, ale rozdíl spočívá v tom, že pohyby na účtu si může zobrazit kdokoli. Zájemce klikne na příslušný odkaz a zobrazí se mu přehled příchozích plateb, odchozích plateb a poplatků. Formát je podobný výpisu z účtu. Kromě přehledu o příjmech a výdajích obce mohou občané například také zjistit, jak obec plní své smluvní závazky z hlediska doby splatnosti.

Jak je vidět z obrázku níže, z okolních obcí se k této iniciativě přihlásila například Liteň nebo Třebotov.
Celý příspěvek

Z čeho vlastně obec plní svou kasičku?

Na jednom z veřejných zasedání zastupitelstva obce jedna ze zastupitelek, paní Heinrichová, požádala o pomoc LoDění. Svěřila se, že zastupitelstvo neumí přesvědčit občany, kteří v Loděnici žijí a nejsou zde přihlášeni k trvalému pobytu, aby tak učinili. Proč je pro obec důležité, aby se zvýšil počet hlášených občanů k trvalému pobytu? Odpověď je jednoduchá. Protože od počtu obyvatel se odvíjí příjmy obce. Dobrá, podívejme se tedy na ně.

Předně si musíme alespoň zhruba nastínit, co je obecní kasička a podle jakých pravidel se řídí.

Obecní rozpočet, jeho tvorbu, obsah a funkci určují tzv. malá a velká rozpočtová pravidla. Malá rozpočtová pravidla slouží územním samosprávám (obcím, městysům, městům, krajům) a velká rozpočtová pravidla slouží státu a jeho organizačním složkám.

Při sestavování rozpočtu na následující kalendářní rok obec vychází z rozpočtového výhledu. Co to je? Rozpočtový výhled je jednoduchý plán příjmů a výdajů na následující 2 roky, který vychází z uzavřených smluv a závazků (někomu dlužíme) a pohledávek (někdo dluží nám). Pokud má obec správně sestavený rozpočtový výhled, pomáhá jí k sestavení vyrovnaného, popřípadě přebytkového, rozpočtu.

A odkud se vlastně ty peníze berou?

Obecni_kasicka_1

Celý příspěvek

Informace, informace, informace – dějství třetí

V článcích Informace, Informace, Informace – dějství prvé a dějství druhé jsem vás informoval o svém postupu při získávání informací podle Zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb..

V pondělí 7. 3. 16 jsem uhradil hotově Obecnímu úřadu v Loděnici 5.126 Kč (600,-Kč za 279 ks papírových kopií a 4.526,-Kč za 26h práce úřednic) a získal požadované informace. Podle mého názoru však nebyl postup obecního úřadu správný. Proto jsem 23. 3. 2016 podal v souladu se zákonem stížnost. O stížnosti rozhodl Krajský úřad Středočeského kraje.
Celý příspěvek