Sběrný dvůr

Provozní doba

úterý   14 – 18 hodin (od 1.4. – 31.10.)

            12 – 16 hodin (od 1.11. – 31.3.)                            

čtvrtek 14 – 18 hodin (od 1.4. – 31.10.)
             12 – 16 hodin (od 1.11. – 31.3.)

sobota   8 – 12 hodin

Výběr z provozního řádu

Příjem odpadů je prováděn pouze od fyzických osob.

Ukládání odpadů v SD je zdarma pro občany obce Loděnice a pro občany, kteří vlastní v katastru obce Loděnice nemovitost určenou k bydlení či rekreaci. Občané, kteří nemají trvalé bydliště v obci Loděnice a využívají sezonně rekreační zařízení v katastru obce, odevzdávají odpad zdarma, pokud doloží, že mají zaplacen roční poplatek za odpady. Za ukládání odpadu se od občanů a majitelů obydlí v obci Loděnice vybírá poplatek pouze tehdy, je-li odevzdáno nadlimitní množství odpadu.

Limitní množství jednotlivých odpadů jsou následující:
– pneumatiky – 4 ks na číslo popisné a rok
– směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 – 200kg na číslo popisné a měsíc
– ostatní odpady nemají limitní množství.

Pro evidenci občanů, kteří využívají služeb SD, je nezbytné jejich prokazování se obsluze, a to občanským průkazem. Občané vlastnící v katastru obce Loděnice nemovitost k rekreaci se prokážou průkazem vystaveným obcí Loděnice. Z uvedeného důvodu mohou odpady přinášet pouze občané starší 15 let.

Občané ostatních obcí jsou povinni za uložení odpadů platit poplatek dle ceníku. Ceník je k dispozici u manipulanta.

Dbáme pokynů manipulanta.

Celý provozní řád SD je k dispozici u manipulanta.

Foto z provozu

Stav sběrného dvora 15. 6. 2019


více fotografií

Úklid sběrného dvora 2. 3. 2019
více fotografií

Úklid sběrného dvora 23. 2. 2019více fotografií

Stav sběrného dvora 18. 2. 2019

     

více fotografií