Archiv pro měsíc: Duben 2016

Mylná tvrzení Erny Šimrové

Článek Erny Šimrové byl zveřejněn na webu LoDění a ve Zpravodaji 4/16. Pro snazší orientaci uvádím příslušné části textu, na které reaguji. Jsou uvedeny kurzívou. Přesto čtenáři doporučuji, aby se nejprve seznámil s celým článkem Šimrové, a tím si lépe ozřejmil souvislosti.

  1. Chtěla bych se důrazně ohradit proti tvrzení pana Horného v bodě č. 4 (Zápisu z kontroly finančního výboru – pozn. aut.), že Rada obce Loděnice pod mým vedením POCHYBILA v souvislosti se Smlouvou č. 14181094 o poskytnutí podpory…

Celý příspěvek

Zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva

Na schůzi zastupitelstva 13. 4. 2016 hlasovali zastupitelé v bodě 29 (čas 1:12:58) o tom, zda uloží starostovi obce, aby zajistil zveřejnění podkladů pro veřejné schůze ZO na webu obce pro veřejnost, a to vždy alespoň 6 dní před konáním příslušné schůze ZO.

Během projednávání tohoto bodu vyjadřovali někteří zastupitelé obavy ohledně citlivých údajů v podkladech, jiní požadovali uvést příklady obcí, kde se podklady pro jednání zastupitelstva již zveřejňují. Padl dokonce i názor, že o obci rozhodují zvolení zastupitelé, takže není důvod, aby podklady viděl kdokoli jiný. Celý příspěvek

Martin Bok reaguje na kritiku Erny Šimrové aneb Rekonstrukce školky v číslech

Vážení spoluobčané,

reaguji na příspěvek paní Erny Šimrové zveřejněný v Loděnickém zpravodaji číslo 4/2016 a na těchto webových stránkách.  Paní Šimrová píše, že jsem se nominoval do role auditora, mravokárce a pochybovače. To prosím nikoliv.

Jsem občan, který v Loděnici žije celý svůj život a jde mu o to, aby se veřejné prostředky využívaly efektivně a neplýtvalo se jimi. Jsem občan, kterému jde o to, aby byl v obci procesní, administrativní i fyzický pořádek.
Celý příspěvek

Být lhostejný k pomluvám? Ano, do jisté míry.

ÚVOD

Níže ložený článek vyšel v Loděnickém zpravodaji v květnu minulého roku (zde navrch připojuji Dodatek a citaci z Archivu bezpečnostních složek) jako má reakce na vyvrcholení pomluv vůči mé osobě za zhruba dvě poslední volební období. Žádné z nich jsem se nemohl bránit, neboť jsem nikdy nebyl jejich autorem či roznašečem požádán o reakci. Tak jsem si zvykl. I jsem chápal motivace autorů ke snaze mě dehonestovat a vytvořit ze mě nepřítele lidu.
Celý příspěvek

Erna Šimrová kritizuje Machače, Horného a Boka

Vážení spoluobčané,

když jsem v únoru 2014, tj. před volbami, byla varována, že spoluobčan Pavel Machač „něco“ chystá, zůstala jsem úplně klidná. Věděla jsem, že ze svých zásad neslevím ani já, ani moji kolegové z tehdejšího zastupitelstva. Šli jsme do voleb poctivě, s kvalitním programem a uvědomovali si, že ve chvílích, kdy nejde v politice o život, je politika vždy větším či menším divadlem pro více či méně důvěřivé voliče.
Celý příspěvek

Erna Šimrová reaguje na veřejná zasedání zastupitelstva

Vážení zastupitelé,

na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Loděnice zaznělo Usnesení z finančního výboru, které přednesl člen ZO a předseda finančního výboru Kamil Horný.

Chtěla bych se důrazně ohradit proti tvrzení pana Horného v bodě č. 4, že Rada obce Loděnice pod mým vedením POCHYBILA v souvislosti se Smlouvou č. 14181094 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí, Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS), oblast podpory 4. 1. – Zkvalitnění nakládání s odpady, na akci s názvem „Sběrný dvůr odpadů Loděnice u Berouna“.

Rada obce Loděnice bývalého vedení projednala tuto smlouvu dne 17. 9. 2014 (Usnesení z RO č. 33), schválila ji, ale přijmout dotaci podle zákona musí ještě zastupitelstvo. My jsme měli poslední ZO č. 3 dne 27. 8. 2014. Z toho vyplývá nevyvratitelný fakt, že pochybilo nové zastupitelstvo, které tuto dotaci doposud oficiálně zákonným způsobem nepřijalo a smlouvu neschválilo.
Celý příspěvek

Cesty na Jánské II

Na veřejné schůzi zastupitelstva 9. 3. 2016 byli členové a příznivci sdružení Lodění označeni jako skupinka lidí, jejichž zájmem je komplikovat práci obecnímu úřadu a zastupitelstvu. V čele s panem Horným, který prý „všechno kritizuje, málokdy ví proč a nikdy neřekne, jak by se to mělo dělat správně“. Jsme například osočováni, že lidem na Jánské nechceme dopřát po padesáti letech ani opravené cesty. Snad bychom prý chtěli, aby se brodili v holínkách bahnem navždy.

Opak je pravdou. Chceme stavět, chceme budovat. Ale podle pravidel a jako správní hospodáři. Pro úředníka není problém zaplatit z našich společných peněz několik milionů za zakázku, kterou firma získala bez výběrového řízení. Nám jde o to, aby za utracené peníze obec pořídila co nejvíce. V žádném případě tedy nezpochybňujeme nutnost řádné rekonstrukce cest na Jánské – kritizujeme způsob, jakým obec postupuje při realizaci tohoto projektu.

Co nám vadí?

  1. Projekt „napasovaný“ na dotaci
  2. Obec předala firmě staveniště až v polovině září
  3. Starosta podepsal jiný dodatek než ten, který odhlasovali zastupitelé

Celý příspěvek