Archiv pro měsíc: Květen 2017

Úspěšný vývoz kultury do Berouna

Možná jste si všimli, že se v sobotu 20. 5. konal v Berouně koncert. V sousedních obcích se kulturní akce běžně pořádají, kvůli tomu bych článek nepsal. Tento koncert však nebyl obyčejný. Byl to velkokoncert a experimentální. Další zajímavostí je, že mnozí protagonisté, organizátoři i technici jsou z Loděnice a blízkého okolí.


Celý příspěvek

Čtvrtý kvadrant

K napsání této teorie mne inspiroval můj bratr, který mi nedávno, když jsme spolu klábosili, dal takovou řečnickou hádanku. No, hádanka to zase moc není, popisoval mi teorii, kterou někde četl. Bohužel ani on již neví kde, je tomu již delší dobu a tím se tedy vůbec nepovažuji za autora, právě naopak, jen bohužel nemohu uvést zdroj ani to, že jsem to viděl někde vlevo dole.

Teorie pojednává o vztahu vlastnictví financí a určení těchto financí, třeba při nákupu něčeho. Čeho, to si můžete dosadit sami. Vlastnictví financí uvažujme jako můj kapitál – platím já nebo cizí kapitál – platí někdo cizí. Určení financí jako zda to je pro mne či pro někoho cizího. A preference toho kupujícího, který tu koupi může ovlivnit, resp. je to zcela v jeho pravomocích. Kombinací vstupních hodnot dostáváme 4 možnosti, které si můžeme následovně nakreslit do čtyř kvadrantů (Q):

  1. Q – Chcete někomu něco zaplatit ze svého. Oprostěme se teď od nějakých citů.
  2. Q – Někdo kupuje něco vám a vy si můžete vybrat.
  3. Q – Kupujete něco pro sebe za své peníze.
  4. Q – Rozhodujete, co někomu koupíte za nějaké peníze někoho třetího.

Podle čeho vyberete? Podle jakých kritérií?

Odpovědi na tuto hádanku nechám, čtenáři, na tobě. Pokud potřebuješ řešení, najdeš ho zde.

Dušan Hamouz

Ať to stojí, co to stojí

Obec získala dotaci ve výši 23 mil. Kč na přístavbu ZŠ. Zajímavé je, že první, kdo mi tuto informaci přinesl, byla moje 12letá dcera. Dověděla se ji ve škole. O týden později mi ji potvrdil starosta a další den se objevila formou rozpočtové změny v podkladech pro zasedání zastupitelstva. To se konalo 26. 4. a bylo svoláno právě proto, aby se s přístavbou ZŠ mohlo začít co nejdříve. Termíny jsou již nyní napnuté, protože nejvíce práce je vhodné vykonat o prázdninách a dotaci je třeba vyčerpat nejpozději začátkem letošního prosince.

Celý příspěvek

Chodníky nebudou/budou?

Jsem rád, že pan starosta začal konečně plnit svůj/náš volební program a pustil se, byť v omezené míře, do stavby chodníku alespoň ke hřbitovu.  Nebo pro začátek ke hřbitovu? Nemyslím to příliš ironicky, jsem totiž přesvědčen, že obecní dotační lobby vyhodnotila jako nejzajímavější akci přístavbu základní školy a nasměrovala tam všechny finanční prostředky i úsilí, takže urvat nějaké peníze a čas pro chodník nebylo a není zřejmě jednoduché.

Zaznamenal jsem sice, že za ty dva roky od původního projektu došlo k výraznému nárůstu plánované ceny z 1,1 mil. Kč na 1,8 mil Kč, např. chráničkou pro kabel veřejného osvětlení (rozuměj trubkou pod chodníkem) za  315 tis. Kč, ale to je v porovnání s akcí „cesty na Jánské“ navýšení téměř zanedbatelné. Akce je přece financována (alespoň částečně) z „dotace“, tedy z „peněz nikoho“, takže v tomto pokřiveném prostředí ani nelze jinou cenu očekávat.

Možná také cenu srazí výběrové řízení na dodavatele stavby. Třeba se do něj přihlásí víc než jeden zájemce a cena bude nižší o víc než 1,75 % jako u přístavby školy.

Přejme si také, aby se v průběhu stavby neprojevily nějaké podobné „potíže“ jako na výše zmiňované Jánské a ať pan starosta vytrvá ve svém úsilí o zlepšení infrastruktury v obci.

Mořic Hruban

Otevřený dopis Kateřiny Hůlové starostovi

Poznámka redakce: Mgr. Hůlová adresovala svůj otevřený dopis starostovi. Samotné slovo „otevřený“, které je v názvu uvedeno, napovídá, že dopis je určen také pro širší veřejnost. Autorka navíc o zveřejnění dopisu vedení obce výslovně žádala. Vedení však zřejmě nepovažovalo za vhodné seznámit občany s dalším názorem na články a informace uvedené ve Zpravodaji. Autorku o svém rozhodnutí, že dopis nezveřejní, ani neinformovalo. Místa přitom v květnovém čísle bylo jistě dostatek. Naše redakce je opačného názoru a rádi jsme otevřený dopis zveřejnili. Naskýtá se otázka: Jakým klíčem vedení obce vybírá články do Zpravodaje?

Vážený pane starosto,

reaguji na Vaše vyjádření v posledním čísle Loděnického zpravodaje: Pár slov starosty – svoboda tisku a projevu. Předesílám, že i když se s Vaším názorem neztotožňuji, velice si Vás vážím za to, že – na rozdíl od Vaší předchůdkyně – s lidmi dokážete jednat slušně a s respektem. Není to samozřejmost a je to jeden z důvodů, proč stále ještě nelituji, že jsem Vám dala svůj hlas.

Článek pana Vlčka v minulém vydání mě na rozdíl od Vás nepotěšil. Z vyjádření pana Vlčka typu „Nechme zastupitelstvo pracovat“ či „ Už jen to, že začali (opoziční skupina) vydávat vlastní tiskovinu, je pro občany matoucí“ na mě dýchly nedávné totalitní časy, kdy jsme byli rovněž nabádáni k tomu, abychom nechali vládnoucí stranu nerušeně konat, neotravovali s odlišnými názory, natož pak s kritikou. Uvědomila jsem si, jak hluboko v nás je doba totalitních poměrů zaseta a jak dlouho bude ještě trvat, než se naše společnost z té čtyřicetileté deformace uzdraví. I mnozí dnešní vládní politici by byli raději, kdybychom je nechali konat a nestrkali nos do věcí, do kterých nám nic není. Naštěstí už máme, jak správně píšete, svobodu tisku a projevu a také novináře, kteří se o dění ve vrcholné politice intenzivně zajímají.

Jinak je tomu pochopitelně s politikou komunální – málokdy se najde téma, které by zaujalo novináře z celostátních médií. Zkrátka nikdo za nás tuhle práci neudělá. Jsme to my, občané obce, kteří by měli mít zájem a být schopni kontrolovat si svou místní vládu a místní parlament. Ruku na srdce, mnohým z nás je to jedno, pro mnohé z nás je politika „svinstvo“, do kterého se nechce namočit. Proto jsem opravdu ráda, že kontrolní funkci v naší obci plní i tzv. opoziční skupina, jak tyto pány nazval pan Vlček.
Celý příspěvek

Poúklidová zábava

V sobotu 1. 4. proběhla v Loděnici Poúklidová zábava. Tuto akci uspořádala redakce občasníku LoDění v čele s Martinem Bokem a s Pavlem Machačem jako poděkování všem účastníkům za úklid Loděnice a okolí. Pozvali tři hudební kapely a v jejich výběru měli velmi šťastnou ruku.

První kapela Ties je mladá nejen věkově, ale i délkou svého trvání. Hrála známé skladby, které si s nimi zazpíval celý sál. Vytvořila příjemnou atmosféru a předvedla skvělý výkon. Mladí hudebníci ze skupiny Beat Sisters hrají spolu již delší dobu, takže jsme slyšeli i jejich vlastní skladby. Byl to profesionální výkon. Při jejich skladbách se odhodlali i první tanečníci a zábava byla úžasná.

Celý příspěvek

Miss Universe

Zastupitelstvo naší obce 26. 4. 2016 schválilo rozpočet na přístavbu základní školy. Přístavbou bude kapacita školy zvětšena o 4 třídy, přibydou kabinety, sklady a bude podstatně zvětšena kapacita školní jídelny. Užitná plocha školy vzroste o 534 m2. To zní dobře, což?

Máme tady bohužel jedno podstatné ALE.  Tím je cena. Pro přístavbu školy zastupitelé v rozpočtu vyhradili 36,198 mil. Kč (3 mil. na přípravné práce a 33,198 mil. na prováděcí projekt a vlastní stavbu). Pro hlasovali Václav BAUER, Ing. Ondřej BRODECKÝ, Ing. Jindřich HEIES, Ing. Alena HEINRICHOVÁ, Mgr. Vladislav KRABEC, Jan MARHOUL, Karel POŽÁRSKÝ, Vladana RADOVÁ, Josef TŮMA. Proti hlasoval Ing. Kamil HORNÝ. Hlasování se neúčastnili Ing. Milan BŘEZINA a Martin FATKA.

Pokud schválenou sumu přepočteme na cenu za jeden m2 užitné plochy, dojdeme k číslu 67,8 tis. Kč/m2 včetně. To je cena luxusního bytu v Berouně (např. v rezidenční části Golf Beroun). Za přístavbu školy je to suma astronomická. Proč si to dovoluji tvrdit? Protože je v našem regionu s čím srovnávat.
Celý příspěvek

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat LoDění za poslech ze zasedání zastupitelstva obce, který mi umožňuje sledování důležitých akcí z pohodlí svého domova. Sleduji a se zájmem čtu oba zpravodaje a opravdu nejsou pro mne matoucí, naopak.

Vyhledávání a zjišťování pravdivých konkrétních rozpočtových, stavebních, ekonomických, účetních, správních a nevím ještě jakých informací o chystaných akcích zabere hodně času. Velmi vítám a oceňuji snahu sdělit a upozornit občany na problémy současné a vyhnout se problémům budoucím.

Pochopila jsem, oč vám jde. O správnou realizaci a finanční průhlednost akcí, které jsou pro obec nezbytné, avšak provedené za nepřemrštěné ceny.

Děkuji vám za vaši činnost při vyhledávání hodnotných a věcných argumentů.

Kalašová Anna

Nepotrefený komentář „potrefeného“

Titulní články většinou informují o důležitějších záležitostech ve srovnání s články ostatními, ne-li o nejdůležitějších. V minulém Zpravodaji 4/17 byl zveřejněn na titulní stránce článek „Pár slov starosty – svoboda tisku a projevu“, jehož autorem je starosta. V předchozím Zpravodaji 3/17 vyšel na titulu spekulativní článek MUDr. Vlčka „Oč jim jde?“. Lze se tedy domnívat, že starosta společně s místostarostkou, kteří v našem případě zastupují redakční radu Zpravodaje, připisují tématům, kterým se oba články věnují, vysokou důležitost. Nic důležitějšího se v naší obci patrně neděje.

Chtěl bych reagovat na článek starosty. Některé výroky upřesňuji, některé odmítám.

Vážím si respektu starosty ke „svobodě tisku a projevu“. Jde přece o důležitou přednost demokracie, zakotvenou v ústavě. Je však také třeba poznamenat, že tiskový zákon (v našem případě) starostovi společně s místostarostkou ukládá zveřejnění příspěvků těch občanů, o kterých byla v obecním periodiku zveřejněna nepravdivá informace. Myslím, že starosta neměl tedy ani jinou (zákonnou) možnost, než reakci těch „potrefených“ nechat otisknout.
Celý příspěvek