Archiv pro měsíc: Březen 2017

Oč mi šlo a jde (1): Bez Vaší pomoci není obci pomoci

Texty z šuplíku, první část: Bez Vaší pomoci není obci pomoci.

Vážení zainteresovaní.

Záměrně neoslovuji jen občany.
Firmy, vlastníci pozemků či nemovitostí jsou také ti, kteří mají v obci své zájmy, a tudíž by měli mít zájem o rozvoj obce.
Tedy, vážení, bez Vaší pomoci není obci pomoci!
,,Co nedokončíš, jako bys nezačal“, říkali mi vždy doma.
Minulé ani současné vedení obce mi nedalo možnost pokračovat v efektivní pomoci obci. Způsob, jakým se přistupuje v této obci k individuální pomoci či ke sponzorování, ve mně evokuje bonmot z dob socializmu: lidé předstírají, že pracují, a stát předstírá, že je platí.
Zde ti, od kterých se očekává, že mají pomáhat, předstírají, že sponzorují, a vedení obce v lepším případě předstírá, že o pomoc stojí.
V praxi minulé vedení rozlišovalo ve smyslu „všichni jsou si rovni, jen někteří jsou si rovnější.“ Pseudopomoc od „rovnějších“ byla blahosklonně přijímána. Pomoc od „rovných“ se však vnímala jako něco nebezpečného.
Současné vedení  jedná stylem „ráno vstanu, jdu do úřadu a celý den přemýšlím jak zdůvodnit, proč to či ono nejde“.
Panické zděšení nastane, pokud chce někdo z „rovných“ obci nezištně pomáhat.
Celý příspěvek

Žádost Miloše Svobody Obecnímu úřadu obce Loděnice

Věc: Žádost o zveřejnění reakce na nepravdivé tvrzení v článku Oč jim jde?, zveřejněném v březnovém zpravodaji obce Loděnice.

Odůvodnění:
V článku Oč jim jde? jsem označen za jednoho z duchovních otců vítězné kandidátky. Následně jsou duchovní otcové, tedy i já, kritizováni. Toto tvrzení považuji za účelové hned v několika rovinách.

Jako všem, i panu Vlčkovi odpovím v několika rovinách. Neboť vše souvisí se vším.
Jsem duchovním otcem volební kandidátky roku 2010, která rozhodně nebyla vítězná. Stále si však myslím, že je dobrým základem pro další aktivity.
Jsem duchovním otcem aktivit kolem „Symbiózy“.
Jsem duchovní otcem aktivity „StředDění“.
Jsem podporovatelem mnohých aktivit LoDění, ale nejen LoDění.
Můj rozsah je mnohem širší. V mnoha bodech hlubší. V mnoha bodech shovívavý v jiných mnohem tvrdší.

!!! Nejsem duchovním otcem vítězné kandidátky!!!
Celý příspěvek

Vyprchalo kouzlo pohádky?

Přinášíme další informace o přípravě rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) a současně informace z posledního zasedání ZO (8. 2. 2017). Hlavním důvodem, proč starosta zastupitele sezval, bylo právě téma VO, zejména pak schválení žádosti o dotaci. Nejzazší termín podání žádosti byl totiž konec února a žádost bylo třeba začít zpracovávat. Opět „to“ tedy spěchalo.
Celý příspěvek

Veřejné zasedání zastupitelstva bude 15. 3. 2017 od 18:00

Přijďte 15. 3. 2017 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat

Návrh programu:
Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
3. Projednání účetní závěrky MŠ k 31.12.2016 a převedení částky 4971,63 Kč do rezervního fondu
4. Projednání odpisového plánu dlouhodobého majetku v evidenci ZŠ na rok 2017
5. Projednání účetní závěrky ZŠ k 31.12.2016 a převodu kladného hospodářského výsledku roku 2016 do fondů ZŠ Loděnice
6. Projednání hospodaření a účetní uzávěrky obce Loděnice za rok 2016
7. Projednání změny rozpočtu č. 2/2017
8. Projednání kupní smlouvy na pozemek 629/1 v k.ú. Loděnice u Berouna o výměře 118 m 2
9. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene 8800084299_2/VB/P
10. Projednání uzavření smlouvy o pronájmu pozemku pro přístřešek autobusové zastávky
11. Projednání vnitřní směrnice č. 1/2017 Obce Loděnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
12. Projednání vypsání zadávacího řízení na veřejné zakázky: technický dozor investora (TDI) a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k projektu “ Stavební úpravy a nástavba ZŠ v obci Loděnice“
13. Rozprava, různé
14. Usnesení
15. Závěr

Podklady pro jednání:
03_MŠ výkaz zisku a ztráty
03_MŠ rozvaha příspěvkové organizace
04_Odpisový plán ZŠ 05_ZŠ výkaz zisku a ztráty
05_ZŠ rozvaha příspěvkové organizace
06_Hosp. obce 2016
06_Lodenice_rozpocet_12_2016 fin 2016
06_Lodenice_rozvaha_2016
06_Lodenice_vysledovka_2016
06_Přehled hospodaření za k 31.12.2016
07_Rozpočtové opatření č. 2
08_GP 1090-1515342015 II
08_Kupní smlouva-2016- pozemek 629_1
09_Smlouva o zřízení VB 8800084299_2_VB_P
10_Zastávka_obec_Loděnice-Smlouva+o+nájmu-manželé+Tuhých-1
11_Směrnice o zadávání malých zakázek-22 2 2017 po zapracování připomínek (002)
12a_Výzva zadavatel
12b_ZD – TDI a BOZP ZŠ dílčí plnění
12c_PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – Koordinátor BOZP
12d_PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – TDI
12e_PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – TDI a Koordinátor BOZP – Loděnice

Poúklidová zábava 2017 – pozvánka

K poslechu, pohledu i k tanci a jako poděkování za aprílový úklid obce (zváni jsou však všichni) zahrají 1. dubna 2017 od 20 hodin v bývalém kině, za dobrovolné vstupné kapely                         Ties & Beat Sisters & Josef Pavlíček blues Band.
Není vyloučeno následné společné, improvizované hraní přítomných i mimokapelních hudebníků.
Celý příspěvek

Věci se hýbou! Děkujeme!

2. 3. 2017 jsme zveřejnili prosbu panu starostovi, aby nechal znovu položit dlažbu, která více než dva roky hyzdila Havlíčkovu ulici. Dnes je 10. 3. 2017 a dlažba je položena.

2_02_Nepolozena_dlazbaHavlíckova_ulice_dlazba_1

Nevíme, kdo položení dlažby zařídil a provedl. Každopádně neznámým děkujeme a srdečně je zveme na Poúklidovou zábavu.

Za redakci LoDění

Martin Bok
martin.bok@3ok.cz

Jarní úklid   (a není to Apríl)

Místa úklidu, velitelé, dobrovolníci                     Videoupoutávka                         Poúklidová zábava

Dámy, pánové, spoluobčané, přátelé, kamarádi,

již dlouho mne trápí fyzický nepořádek v naší vesničce spádové.

1_05_Na_Sklace_a1_10_Karlstejnska_a1_04_Za_GZ_a1_06_Skola_a

Velmi rád jsem se proto účastnil jarní úklidové akce, kterou předloni zorganizoval Ivo Vohradský. Ivo akci organizoval i loni, ale účast byla, pravděpodobně díky malé propagaci, velmi slabá. S kolegy v redakci LoDění jsme se rozhodli využít propagačního potenciálu našeho občasníku a navázat na založenou tradici.

Tímto vás zdvořile prosíme, žádáme, vyzýváme:

Věnujte několik hodin svého života a pomozte nám uklidit svět, ve kterém žijeme.

 

Celý příspěvek