Archiv pro měsíc: Únor 2017

Chystá se rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení

Rekonstrukci veřejného osvětlení (VO) a instalaci nového plánovalo již minulé vedení obce a  začalo pasportizací stávajícího stavu. Začátkem minulého roku jsme dostali nabídku od firmy, která se zabývala právě pasportizací. Nabídka zněla přímo pohádkově. „Pořiďte zdarma pro vaši obec nová světla LED.“ Připadalo mi, jako bych slyšel reklamní slogan. Firma dokonce nabídla, že sama uspořádá výběrové řízení na dodavatele a také se ho sama zúčastní (!). Navíc by nabídla i úvěr. Vedení obce by tak nemuselo nic zařizovat.

Investice do nového osvětlení měla být zaplacena až 80% úsporou elektřiny. Pohádkovou nabídku jsme raději prověřili a zjistili, že obdobné pohádkové nabídky nejsou vždy pravdivé. To byl hlavní důvod, proč Ing. Hejduk svým článkem v LoDění 3/16 varoval před podvodníky a lumpárnami, které mohou výběr moderní technologie LED provázet.

Sešel se rok s rokem a starosta (opět) bez souhlasu zastupitelů vybral světelného konzultanta, což má být označení pro „pracovní roli“ (viz www.svetlo.cx), Mgr. Štěpána Hellicha, DiS. Zastupitele o výběru neinformoval. Natož o způsobu výběru. Ze strany starosty jde o další porušení směrnice č. 1/2015. Navíc Hellich uvádí, že vedení již dokonce „předvybralo“ investičně nejdražší variantu. Tak jen aby alespoň k finálnímu rozhodnutí byli přizváni také zastupitelé.
Celý příspěvek

Veřejné zasedání zastupitelstva bude 8. 2. 2017 od 18:00

Přijďte 8. 2. 2017 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat

Návrh programu:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
3. Projednání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemen služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. : IE-12-6006800/VB/22 – Loděnice – výměna TS a rek. NN ul. Pražská
4. Projednání rekonstrukce VO Loděnice
5. Projednání podání žádosti o dotaci EFEKT 2017 vypsanou Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO)
6. Rozprava, různé
7. Usnesení
8. Závěr

Podklady pro jednání:
Bod č.3 – Smlouva o smlouvě budoucí
Bod č.4 – Návrh umístění světelných míst veřejného osvětlení
Bod č.4 – Zpráva ke stavu veřejného osvětlení
Bod č.4 – Rozpis světelných bodů