Archiv pro měsíc: Listopad 2016

Ostře sledované vlaky oslavily v Loděnici 50. narozeniny. Vy jste to taky nevěděli?

Loděnice má několik zajímavých památek, pěkné okolí, slavné rodáky, zajímavé obyvatele, byla známa kulturou a mohla by být hrda na to, že její nádražíčko viděly miliony diváků ve všech obydlených světadílech. V Menzelově filmu účinkovali i loděničtí občané, například otce Miloše Hrmy (Václav Neckář) ztělesnil tehdejší náčelník stanice Bohumil Cajthaml a bývalý starosta, akademický malíř Karel Paták, se ve snímku objevil v roli vojáka wehrmachtu. Fotku v uniformě pak prý narychlo použil na průkazku na autobus. Též místní koza se producíruje po plátně.

ostre_sledovane_vlaky_2Zpěvák Václav Neckář (vpravo) a režisér Jiří Menzel
FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Celý příspěvek

Obce zprůhledňují účetnictví, zveřejňují podklady pro zastupitele a zavádějí transparentní účty

Obce začínají stále více používat transparentní účty. Jejich základní vlastností je to, že se kdokoli s přístupem k internetu může podívat, kolik a za co obec utrácí.

Transparentních účtů jsou v České republice tisíce. Zatímco zpočátku si tento typ účtů pořizovaly spíše neziskové organizace a občanská sdružení, v současnosti je zavádí stále více obcí. Transparentní účet je v podstatě úplně stejný účet jako každý jiný, ale rozdíl spočívá v tom, že pohyby na účtu si může zobrazit kdokoli. Zájemce klikne na příslušný odkaz a zobrazí se mu přehled příchozích plateb, odchozích plateb a poplatků. Formát je podobný výpisu z účtu. Kromě přehledu o příjmech a výdajích obce mohou občané například také zjistit, jak obec plní své smluvní závazky z hlediska doby splatnosti.

Jak je vidět z obrázku níže, z okolních obcí se k této iniciativě přihlásila například Liteň nebo Třebotov.
Celý příspěvek

Reakce na reakci, dotace na dotaci

Na jedné straně si vážím, že si starosta udělal čas a na můj příspěvek v listopadovém Zpravodaji reagoval. Na straně druhé nepovažuji svévolné uzavření smlouvy s cenou za plnění ve výši až 800 tis. Kč zrovna za prkotinu.

Je velmi dobré, že reakce vyšla v tomtéž čísle jako text, ke kterému se vztahuje. Čtenář se tak může daleko lépe orientovat a sám lépe hodnotit fakta, která mu pak jistě poslouží k přiblížení se k pravdě. Stačí pouze otočit stranu. Proto jen krátce připomenu, co v reakci, pod kterou je podpis starosty, postrádám.

  1. Zpravodaj: „Starosta i místostarosta vycházeli z předpokladu, že část nákladů bude financována právě z dotací.“ *)

Rozumím správně, že bude získána ještě nějaká další dotace, z níž bude možné částečně hradit služby potřebné k přidělení druhé dotace – té na přístavbu školy? Kdo o tu první dotaci žádá? Pokud by však měla být žádost o dotaci hrazena z té samé a jediné dotace (na přístavbu školy), o kterou bude teprve žádáno, upozorňuji, že jde o tak velkou sumu, která již bohatě podléhá zákonu o veřejných zakázkách. Nelze již tedy uvažovat o zakázce malého rozsahu. Možná je to ale ještě jinak a 800 tis. zaplatíme z vlastní pokladny.
Celý příspěvek

Všichni jsme povoláni býti dobrými hospodáři

Myslím, že všichni jsme povoláni k tomu, abychom byli dobrými  hospodáři.

Jasně, na své zahradě, ve svém domě či bytu je to samozřejmé. Běda, když mě soused vytopí protékající vanou nebo nepřispěje na rekonstrukci plotu. Ale jak to máme s „veřejnými“ financemi? „Kdo nekrade, okrádá rodinu?“ Jako se to říkalo dříve?

S hrůzou jsem si uvědomila, že až tak to sama v sobě nemám, ale možná ještě hůř: JE MI TO JEDNO!

Jste na tom obdobně? Jenže, co s tím? Jak naplnit svou občanskou povinnost – být zároveň dobrý hospodář a zároveň to vše zvládnout ke své práci, rodině, povinnostem.
Celý příspěvek

Čeká nás více kamionů na náměstí 4

Tento text navazuje na článek Čeká nás více kamionů na náměstí

Poslechl jsem si zvukový záznam z veřejného jednání ZO ze dne 12. 10. Zajímaly mě zejména části týkající se možné výstavby skladovacích a výrobních prostor za Loděnicí a části týkající se výstavby infrastruktury v obci.

Překvapily mě bagatelizující a místy až dotčené odpovědi některých zastupitelů. Vysvětluji si to tím, že tyto otázky na program jednání zastupitelstva přinesl zastupitel Horný, protože jinak se domnívám, že zatížení naší obce dopravou je téma, které se negativně dotýká snad všech loděnických obyvatel.
Celý příspěvek

Čeká nás více kamionů na náměstí 3

Od 31. 7. 2016, kdy byl první ze série článků publikován v LoDění, nikdo ze zastupitelů na mé dotazy nereagoval. Požádala jsem zastupitele Ing. Horného, aby nechal takto závažnou věc zařadit do programu jednání zastupitelstva dne 12. 10. 2016 a následně jsem si šla odpovědi za vás poslechnout.

Shrnutí dotazů a odpovědí:

  1. Prověřil někdo z vedení obce tento prodej? NE
  2. Byla obec Loděnice účastníkem jakéhokoliv jednání či řízení, které se týkalo zmíněných pozemků? ANO
  3. Udělalo vedení obce něco pro to, aby investor nebo majitelé pozemků vystavěli vlastní sjezd z dálnice, nebo vymysleli jinou variantu, která by nevedla přes centrum obce, kde se nám prohání stále více dětí? NE
  4. Stanovilo si vedení obce nějaké podmínky pro případný průjezd nákladních automobilů z budoucích výrobních/skladových objektů centrem obce? NE
  5. Snažilo se vedení obce vyjednat aspoň nějaké výhody pro obec, resp. její občany? Např. pomoc s vylepšením dopravní infrastruktury? NE

Celý příspěvek

Žádáme o dotace na ZŠ. Opět bez výběrového řízení!

Nový zprostředkovatel dotací

Na minulém zasedání informoval starosta o novém zprostředkovateli dotací pro obec – firmě Accon managers & partners, s.r.o. (pozor, jsou ještě tři další firmy Accon se stejným jednatelem) (viz zápis ze zasedání ZO 12. 10. 2016 str. 10 a 11 a audiozáznam čas 1:45:45). Jednatelem je Mgr. Drahomír Mejzr, MBA, který v oboru pracuje 20 let a v získávání dotací se údajně vyznačuje bohatými zkušenostmi a vysokou úspěšností. Firmu doporučil starosta Králova Dvora Vychodil. Vše nasvědčuje tomu, že místo Mgr. Hodkové, která pracovala postupně pod značkou několika společností (Allowance, Allo Tender a Elcos Group), bude nahrazeno zkušenějším pracovníkem, který navíc přichází s novým systémem.

Celý příspěvek

LoDění ničí samo sebe

Je tomu již téměř rok, kdy mi bylo zakázáno přispívat do Zpravodaje. Mé články nebyly vítány a zastupitelé odmítali jejich zveřejnění, a to i přesto, že tím porušovali tiskový zákon, podle kterého mají do obecního periodika právo přispívat všichni zastupitelé. Bez rozdílu. Opoziční nevyjímaje. Před rokem byl Zpravodaj plný veskrze zajímavých článků a některé se proto do něj prostě nevešly. Jako na potvoru zrovna ty moje. Ani inzerci, kterou obec velkoryse poskytuje ve Zpravodaji zcela bezplatně, omezit nešlo. Jak jste si jistě všimli, situace se změnila, Zpravodaj již nějakou dobu „zeje prázdnotou“. A možná také proto ta změna. Nevím, jestli k lepšímu, ale určitě „k demokratičtějšímu“.

Celý příspěvek