Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 23. 6. 2022

 

Časová mapa zasedání*:

0:00:00 1. Zahájení a schválení programu.
0:22:30 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele.
0:23:47 3. Projednání podání žádosti o dotaci na výstavbu nové MŠ za GZ; Vyhodnocení činnosti dotačního poradce a přínos jeho činnosti ve prospěch obce.
1:02:36 4. Projednání zahájení stavby pod názvem Nové chodníky podél ulice Pražské mezi ul. U Hřbitova a Hořelickou, Loděnice
1:06:53 5. Projednání přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na pořízení nového dopravního automobilu
1:08:14 6. Projednání Závěrečného účtu za rok 2021.
1:29:28 7. Projednání Účetní závěrky za rok 2021.
1:30:28 8. Projednání Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce Loděnice.
1:33:50 9. Projednání Vypsání výběrového řízení na provozovatele splaškové kanalizace a ČOV obce Loděnice.
1:36:50 10. Projednání Přidělení podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na stavbu pod názvem „Rekonstrukce ulice Šeříkové – obec Loděnice“.
1:41:56 11. Projednání přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu pod názvem „Zřízení zpevněných povrchů komunikace bezejmenné (mezi ul. Žižkova a Tovární), Loděnice“.
1:45:00 12. Projednání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace – VČELKA sociální služby o.p.s.
1:47:28 13. Projednání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace spolku Loděnice v historii.
1:51:18 14. Projednání poruchy veřejné dešťové kanalizace na ulici Plzeňská za spoluúčasti pana Jana Heinricha.
2:48:30 15. Projednání petice občanů „za odvolání redakční rady Zpravodaje“.
4:28:23 16. Rozprava, různé.
    I. Vyhodnocení členství naší obce ve Svazku obcí RJZ a jeho přínos pro obec. Informace o činnosti MAS.
    II. Kontrola plnění přijatých usnesení Zastupitelstva.
    III. Zpráva o činnosti rady.
4:47:50 17. Závěr.

 
*Uvedené časy jsou pouze orientační.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..