Archiv rubriky: Články redakce

Volby 2022 – Sdružení nezávislých kandidátů LoDění

V minulém volebním období jsme se významným způsobem podíleli na vzniku strategie rozvoje obce a zejména na vypracování základního dokumentu pro řízení rozvoje obce – Programu rozvoje obce pro roky 2021‑2031.  Navíc se nám do zmíněného dokumentu podařilo prosadit kompletní volební program našeho sdružení. Ve volebním období 2022 až 2026 na naši práci navážeme a budeme program rozvoje obce aktivně plnit. Věříme, že nám voliči svými hlasy v nadcházejících volbách svěří odpovídající kompetence. Více informací naleznete v našem volebním programu pro volby 2022.

Naši kandidáti:

Celý příspěvek

Proč nerozhodovalo zastupitelstvo?

Na minulém zasedání ZO, konaném 4. 5., jsem požádal o rozšíření programu o bod, ve kterém bychom se konečně věnovali kácení stromů na hřišti.

 Jako ústřední dokument pro hodnocení považuji dendrologický posudek Ing. Jana Hamerníka, Ph.D. (viz www.lodeni.cz). Zde bych odkázal zejména na obě tabulky na str. 9. Podle nich došel dendrolog k závěru, že pouze 5 stromů se nacházelo v havarijním stavu a bylo třeba je tedy skácet neprodleně. U dalších 11 stromů dendrolog nedoporučuje již žádnou údržbu, nýbrž je rovněž pokácet. U 34, reprezentujících přibližně dvě třetiny celkového počtu 50, doporučil rovněž pokácení, ale zejména z důvodů ekonomických. Druhou alternativou by byl prořez koruny. Skácení prořezaných stromů by poté bylo možno odložit o několik let. Ceně prořezu se posudek nevěnoval. Celý příspěvek