Archiv pro měsíc: Červenec 2018

Volby 2018 – Sdružení nezávislých kandidátů LoDění

Buďme hrdi na svou obec

Vybudujeme obec, která se rozvíjí smysluplně a koncepčně. Obec, která nebude jen místem pro přespání, ale skutečným domovem. Budeme nejen stavět chodníky, opravovat komunikace a dělat obec krásnější, ale vytvoříme takové podmínky, aby se všem žilo lépe a aby se tu dařilo aktivním lidem, kteří mají chuť a zájem organizovat nejrůznější akce a setkání pro druhé. Sestavili jsme tým složený z odborníků na ekonomii, stavebnictví, techniku, vzdělávání, medicínu, sport, kulturu, sociální služby, práci s dětmi i se starší generací. Budeme investovat promyšleně, bez zbytečných nákladů na předražený materiál či služby, podpoříme aktivní trávení volného času, komunitní aktivity, kulturní i sportovní činnost.

Stručný program                   Podrobný program

1. Ing. Martin Bok

51 let
systémový analytik
účetní poradce
manažer, podnikatel
2. Ing. Kamil Horný

51 let
ekonom
manažer
podnikatel
3. PhDr. Jana Tučková

56 let
tlumočnice
investiční analytik
4. Radek Němec
47 let
obchodně technický manažer
5. MUDr. Tereza Hamouzová
47 let
praktická lékařka pro dospělé
6. Ing. Martin Fořt
62 let
vedoucí chemické výroby
7. Julie Bicanova
53 let
učitelka v mateřské škole
lektorka ART TIME
---8. Hana Hrubanová
46 let
odborný ekonom
9. Anna Kalašová
63 let
účetní
OSVČ
v důchodu
10. Mgr. Kateřina Mašatová
41 let
psycholožka
na mateřské dovolené
11. Ivo Plhák
50 let
ladič pian
podnikatel
12. PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
57 let
vědecko-pedagogický pracovník Univerzity Karlovy
13. Mgr. Kateřina Hůlová
41 let
ředitelka středočeské pobočky
organizace Člověk v tísni
14. Ing. Prokop Boček
30 let
softwarový inženýr
15. Ing. Milan Hejduk
50 let
projektový manažer
podnikatel

„Klid na práci“ nepotřebujeme. Jsme zvyklí pracovat pod tlakem a precizně.  Jakákoliv veřejná kontrola k práci zastupitele či obecního zaměstnance neoddělitelně patří. Chceme být veřejně kontrolováni!

Více o kandidátech

Stručný program           Podrobný program

Transparentní účet

Volební leták 1          Volební leták 2

Volební leták 3          Naše úspěchy a neúspěchy

Předvolební vydání časopisu LoDění

Reakce na dva body ze Zápisu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice

Vážení spoluobčané,
ráda bych reagovala na dva body ze Zápisu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne 20. 6. 2018.

1. V zápisu uvedeno
I. Poskytnutí informací vedením obce o záměru společnosti UCB Technometal s.r.o. postavit na pozemku č. 868/1 haly pro kovovýrobu.

2. 5. 2018
došlo na OÚ Loděnice OZNÁMENÍ zahájení společného řízení. Toto oznámení bylo vystaveno v Berouně dne 25. 4. 2018. Kde se to zdrželo nevím.
7. 5. 2018 jsem po konzultaci s JUDr. Sršněm poslal k záměru námitku.
8. 5. 2018 přinesla na OÚ Loděnice paní Lenka Kalašová Nesouhlas s výstavbou výrobního a administrativního areálu společnosti UCB TECHNOMETAL s. r. o. na parcele č. 868/1 Pod tímto nesouhlasem je podepsáno sedmdesát občanů.

9. 5. 2018 se dostavilo na OÚ Loděnice zhruba dvacet občanů, a přesvědčili mě a místostarostku, abychom poslali námitku formulovanou jinak, než tu ze 7. 5. 2018.
21. 5. 2018 jsme odeslali paní Lence Kalašové odpověď na „petici“. Odpověď vypracoval JUDr. Petr Sršeň.
18. 6. 2018 došlo na OÚ Loděnice usnesení o přerušení společného územního a stavebního řízení.

Usnesení bylo vydáno 12. 6. 2018. Odvolat se může stavebník, my všichni ostatní čekáme, co bude dál.

Doplňující informace:
Dne 21. 11. 2017 se Obecní úřad Loděnice kladně vyjádřil k plánovanému záměru -> Obec Loděnice nemá námitek k výstavbě výrobního a administrativního areálu firmy UCB Technometal s.r.o. na pozemcích parcela č. 868/1 a 48/4 v k. ú. Loděnice u Berouna dle předložené projektové dokumentace.

Odpověď pana starosty na naši otázku, jestli tento záměr a následný  souhlas se záměrem byly diskutovány s ostatními zastupiteli, zněla: „Nemusel jsem diskutovat se zastupitelstvem, jelikož územní plán je daný…“ Jednání pana starosty vnímáme jako porušení etického kodexu. Přímo občany jsou voleni zastupitelé obce, nikoliv však starosta. Takové záměry by měly vždy být probírány a další kroky rozhodovány celým zastupitelstvem. Po územním plánu vše začíná záměrem a postojem obce, která by měla jednat v zájmu občanů k danému záměru. Jistě si všichni pamatujeme na záměr „Linka KDV 1000 Loděnice“ z roku 2013, který se také mohl zdát býti v souladu s územním plánem.  Nicméně v tomto případě bývalé zastupitelstvo jednalo v zájmu občanů. K danému záměru Obecní úřad Loděnice poslal vyjádření obsahující 96 bodů. Výsledek, který je samozřejmě i zásluhou mnoha dalších občanů, všichni známe.

2. V zápisu uvedeno:
pí. Wagnerová – změna v územním plánu kdy firmy mohou snížit procento zeleně na 20%
V. Bauer  – GZ díky tomu rozšíří parkoviště, takže by se měla uvolnit parkovací místa po obci.

Doplňující informace:
Navrhovaná změna snížení povinnosti zeleně ze 40 % na 20 % je platná, pokud návrh změny územního plánu v této formě projde, pro všechny plochy značené v územním plánu VS = výroba a skladování, kterých je v obci Loděnice více než dost. Netýká se pouze společnosti GZ Media, která o danou změnu zažádala. Není tento návrh na změnu územního plánu v rozporu s cílem projektu „Loděnice o kousek hezčím místem k životu“? Opravdu se tím vyřeší parkování v Loděnici? Nenaskýtají se jiná řešení jako např. parkovací dům v areálu GZ Media, nežli snižování zeleně?

Na závěr bych Vám chtěla popřát krásné prožití léta!

Lenka Wagnerová

Výsledky hlasování o projektech pro lepší Loděnici

Zdroj: https://www.lepsimisto.cz/info/projekt/255

Jednotlivé projekty se na základě hlasování veřejnosti a poroty umístily takto:

1. místo – 8.B: SKALKA CHCE LEPŠÍ TVÁŘ – projekt bude realizován
2. místo – 6.A: KVĚTINOVÁ ZAHRÁDKA – projekt bude realizován
3. místo – 7.B: KAČÁK
4. místo – 8.A: LODĚNICKÝ PARK SE STÁVÁ SKUTEČNOSTÍ
5. místo – 2.A: SEMÍNKOMAT
6. místo – 7.C: SKALKA NENÍ SKLÁDKA!
7. místo – 6.B: HOĎ TO DO KOŠE

Nebylo hodnoceno:
ZELEŇ A ČISTOTA DO LODĚNICE – třída 7.A před velkým finále ze soutěže odstoupila.

Semínkomat: Díky originalitě řešení a nevídanému prezentačnímu nasazení řešitelů rozhodli porotci o jeho mimořádném financování nad celkový rozpočet soutěže, který GRAMOFOND stanovil na  100.000 Kč.


Prezentace semínkomatu

Děkujeme všem organizátorům, sponzorům a zúčastněným za velmi užitečnou práci a těšíme se na dokončené projekty.

Za redakci LoDění
Martin Bok
martin.bok@3ok.cz