Archiv pro měsíc: Květen 2016

Informace, informace, informace – dějství třetí

V článcích Informace, Informace, Informace – dějství prvé a dějství druhé jsem vás informoval o svém postupu při získávání informací podle Zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb..

V pondělí 7. 3. 16 jsem uhradil hotově Obecnímu úřadu v Loděnici 5.126 Kč (600,-Kč za 279 ks papírových kopií a 4.526,-Kč za 26h práce úřednic) a získal požadované informace. Podle mého názoru však nebyl postup obecního úřadu správný. Proto jsem 23. 3. 2016 podal v souladu se zákonem stížnost. O stížnosti rozhodl Krajský úřad Středočeského kraje.
Celý příspěvek