Odvolávání šéfredaktorky

Společně s Martinem Bokem jsme navrhli změnu v redakční radě (RR). Došli jsme k závěru, že šéfredaktorka vykonává své povinnosti nedostatečně a že na takovou práci zřejmě nestačí. Na místo šéfredaktorky jsme navrhli Janu Tučkovou. Dosavadní šéfredaktorka Bohuslava Vohradská měla dále působit v RR jako člen. Změna by se týkala pouze obsazení funkce šéfredaktora.

Na zasedání ZO jsme upozornili na mnohé nedostatky a pochybení šéfredaktorky (viz nahrávku, čas 2:45):

  1. Dosud se neseznámila se zákony, kterými se má při své práci řídit. A to bohužel ani tehdy, kdy jsme jí poskytli výklad. Výsledkem je cenzura. Tedy znovu ten stav, který se podařilo v roce 2016 překonat. Tehdy na to měl významný vliv vznik časopisu LoDění.
  2. Aby obec jasně definovala své požadavky ohledně vydávání Zpravodaje, byla vytvořena a odsouhlasena Pravidla pro vydávání obecního periodika. Pravidla byla sestavena v součinnosti s RR. Zastupitelé se ujistili, že jejich návrhy a přání jsou v souladu s praktickými možnostmi tvorby Zpravodaje. Šéfredaktorka pravidla přesto přestala dodržovat téměř bezprostředně po jejich odsouhlasení.
  3. Nedisponuje vlastnostmi a dovednostmi potřebnými pro funkci řídicího pracovníka, jedná chaoticky a tím vytváří zmatečné situace.
  4. Nemá dostatek času, aby se práci šéfredaktora mohla věnovat.
  5. Se spolupracovníky i autory často jedná nevhodně, autoritativně nebo vůbec. Nedostatečně komunikuje také v rámci RR. Nemá cit pro demokratické principy. V důsledku měsíčního zpoždění vydání posledního Zpravodaje se např. pro občany komplikuje připomínkové řízení k důležitému dokumentu Program rozvoje obce, kterým si stanovíme priority na příští až desítky let.
  6. Dostatečně neovládá český pravopis. (To sama uznává.)

Zastáváme názor, že uvedené argumenty bohatě stačí, aby došlo k personální změně ve funkci šéfredaktora. Jediný pokus o obhajobu současné šéfredaktorky přednesl zastupitel Veverka (viz nahrávku, čas 3:08). Důvodem „paralyzované RR“ je údajně fakt, že zde zůstaly „dvě ženský, který se prostě nemusej, který si nesedly“. (Třetí člen RR Fatka se v létě odstěhoval a činnosti v RR se od té doby věnuje minimálně.) S uvedeným pokusem o vysvětlení žalostného stavu v RR zastupitelé LoDění nesouhlasí a považují jej za bagatelizování věci.

Pro změnu ve funkci hlasovalo nakonec šest zastupitelů – Heinrichová, Šimrová, Dvořák, Tučková, Bok a Horný. Návrh tedy neprošel.

Největší překvapení nás ale ještě čekalo. V této neutěšené situaci v RR starosta navrhl bez udání jediného důvodu odvolat z RR Tučkovou. Tedy toho jediného člověka, který v současné době v RR skutečně pracuje. Fatka se odstěhoval a Vohradská dva měsíce z rodinných důvodů nejen že nepracuje, ale ani nekomunikuje. Starostův iracionální návrh nebyl přijat pouze nejtěsnějším poměrem hlasů. Naštěstí.

Na závěr snad jediná pozitivní informace. Zastupitelstvo odsouhlasilo novou členku RR Dagmar Smutnou, která v RR nahradí Martina Fatku. Škoda jen, že jsme nevyužili nabídek dalších uchazečů. Nic nebrání tomu, aby RR byla početnější. (Takových, kteří by projevili zájem a ochotu pro obec pracovat téměř zadarmo a současně disponují potřebnou odborností, nejsou zástupy.)

Kamil Horný, zastupitel za LoDění

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..