Veřejné zasedání zastupitelstva bude 23. 6. 2022 od 18:00

Přijďte ve čtvrtek 23. 6. 2022 od 18:00 do velkého sálu kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

 
Návrh programu:

1. Zahájení a schválení programu.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele.
3. Projednání podání žádosti o dotaci na výstavbu nové MŠ za GZ; Vyhodnocení činnosti dotačního poradce a přínos jeho činnosti ve prospěch obce.
4. Informace o variantním řešení výstavby nové MŠ za GZ a zahájení jednání s okolními obcemi ohledně finanční spoluúčasti na výstavbu nové MŠ za GZ a na přístavbu ZŠ Loděnice.
5. Projednání Závěrečného účtu za rok 2021.
6. Projednání Účetní závěrky za rok 2021.
7. Projednání Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce Loděnice.
8. Projednání Vypsání výběrového řízení na provozovatele splaškové kanalizace a ČOV obce Loděnice.
9. Projednání Přidělení podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na stavbu pod názvem „Rekonstrukce ulice Šeříkové – obec Loděnice“.
10. Projednání přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu pod názvem „Zřízení zpevněných povrchů komunikace bezejmenné (mezi ul. Žižkova a Tovární), Loděnice“.
11. Projednání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace – VČELKA sociální služby o.p.s.
12. Projednání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace spolku Loděnice v historii.
13. Projednání poruchy veřejné dešťové kanalizace na ulici Plzeňská za spoluúčasti pana Jana Heinricha.
14. Projednání petice občanů „za odvolání redakční rady Zpravodaje“.
15. Rozprava, různé.
  I. Vyhodnocení členství naší obce ve Svazku obcí RJZ a jeho přínos pro obec. Informace o činnosti MAS.
  II. Kontrola plnění přijatých usnesení Zastupitelstva.
  III. Zpráva o činnosti rady.
16. Závěr.

Podklady pro jednání:
05. Návrh závěrečného účtu obce Loděnice za rok 2021
05. Příloha č. 1 Závěrečného účtu obce Loděnice za rok 2021
05. Příloha č. 2 Závěrečného účtu obce Loděnice za rok 2021
06. INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA 2021
06. Příloha 2021-12
06. Rozvaha 2021-12
06. Výkaz zisku a ztrát 2021-12
07. Loděnice PFO 2022
08. Koncesní dokumentace Loděnice 2022.06.13. kompletní
11. Žádost Včelka
12. Žádost o dotaci Loděnice v historii
14. Petice RR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..