Jednání zastupitelstva

Úkolovník – ukázková beta verze – rozpracováno

Příspěvky:

Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 9. 12. 2020

 

Časová mapa zasedání*: (Pokračování textu…)

Posted in Články redakce, Jednání zastupitelstva, Zvukové záznamy | 1 Comment

Veřejné zasedání zastupitelstva bude 9. 12. 2020 od 18:00

Přijďte v pondělí 9. 12. 2020 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu:

1. Zahájení a schválení programu.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
3. Projednání Studií MŠ za GZ.
4. Projednání Dodatku o prodloužení lhůty na zpracování studií MŠ za GZ.
5. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení části pozemku par. č. 851/11 v katastrálním území Loděnice u Berouna ve vlastnictví obce Loděnice.
6. Projednání změny č. 3 Územního plánu.
7. Projednání Rozpočtu na rok 2021
8. Projednání Přidělení podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci „Splašková kanalizace a vodovod Loděnice“.
9. Projednání Přidělení zakázky malého rozsahu na stavební práce/stavbu pod názvem: „Stavební úpravy Kulturního zařízení Loděnice – odvlhčení prostoru pod jevištěm“
10. Projednání Přidělení zakázky malého rozsahu na akci Vypracování Studie pod názvem: „Hydroizolace budovy Obecního úřadu Loděnice a přístavba výtahu“
11. Projednání Koupě pozemku u fotbalového hřiště od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
12. Projednání poskytnutí neinvestiční dotace na provoz (AFK)
13. Projednání poskytnutí neinvestiční dotace (JUDO)
14. Projednání poskytnutí neinvestiční dotace (LOKULS)
15. Projednání Směrnice o zadávání veřejných zakázek
16. Projednání Jednacího řádu zastupitelstva obce Loděnice
17. Projednání Vyhrazení rozhodování o pronájmu pozemků 723 a 716/1 do kompetence zastupitelstva obce
18. Představení návrhu Plánu rozvoje obce 2021 – 2031 a zahájení veřejného připomínkování
19. Revize plnění akčního plánu na rok 2020
20. Web obce – odběr novinek
21. Rozprava, různé
22. Závěr

Podklady pro jednání:

03. Varianta 01 a 02
03. Varianta 03
04. Dodatek č. 1 – ing. J. Kovács
05. JEŽ žádost o část pozemku
07. Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu na rok 2021
07. Návrh rozpočtu na rok 2021
08. SOD_Loděnice dostavba kanalizace a vodovodu
09. SoD Stavební úpravy KD
10. SoD budova OÚ Loděnice – Odizolování
11. Pozemek ÚZSVM
12. AFK žádost
13.Judo žádost
14. Lokuls žádost
15. Návrh Směrnice dle metodiky MV
16. Jednací řád Zastupitelstva obce Loděnice-variantní návrh
16. Návrh_jednacího_řádu_Zastupitelstva 2020

Posted in Články redakce, Jednání zastupitelstva | Leave a comment

Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 14. 9. 2020

 

Časová mapa zasedání*: (Pokračování textu…)

Posted in Články redakce, Jednání zastupitelstva, Zvukové záznamy | 1 Comment

Veřejné zasedání zastupitelstva bude 14. 9. 2020 od 18:00

Přijďte v pondělí 14. 9. 2020 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat. Projednávat s bude mimo jiné i projekt Centrum Loděnice investora Skanska Reality a.s.

Návrh programu:

01. Zahájení a schválení programu.
02. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele.
03. Složení slibu nového člena zastupitelstva.
04. Projednání rozpočtového opatření č. 7/2020.
05. Projednání žádosti na pořízení změny Územního plánu Loděnice u Berouna.
06. Projednání záměru a vypsání výběrového řízení na akci „Odvlhčení prostoru pod jevištěm v Kulturním zařízení“.
07. Projednání vypsání výběrového řízení na akci „Splašková kanalizace a vodovod Loděnice“.
08. Skanska – plánovaná bytová výstavba v obci Loděnice.
09. Rozprava, různé.
10. Závěr.

Podklady pro jednání:

04. Rozpočtové opatření č 7_2020
05a. Návrh na pořízení změny ÚP
05b. Výkres návrhu 05c. LV
06. ZD – Stavební úpravy KD
07a. ZD_Loděnice dostavba kanalizace a vodovodu
07b. SOD_Loděnice dostavba kanalizace a vodovodu
08. Skanska 200902_LOD_podklady pro VZO

Posted in Články redakce, Jednání zastupitelstva | Leave a comment

Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 27. 7. 2020

 

Časová mapa zasedání*: (Pokračování textu…)

Posted in Články redakce, Jednání zastupitelstva, Zvukové záznamy | Leave a comment

Veřejné zasedání zastupitelstva bude 27. 7. 2020 od 18:00

Přijďte v pondělí 27. 7. 2020 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

 
Návrh programu: (Pokračování textu…)

Posted in Články redakce, Jednání zastupitelstva | Leave a comment

Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 24. 6. 2020

 

Časová mapa zasedání*: (Pokračování textu…)

Posted in Články redakce, Jednání zastupitelstva, Zvukové záznamy | Leave a comment

Veřejné zasedání zastupitelstva bude 24. 6. 2020 od 18:00

Přijďte ve středu 24. 6. 2020 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu: (Pokračování textu…)

Posted in Články redakce, Jednání zastupitelstva | Leave a comment

Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 27. 5. 2020

 

Časová mapa zasedání*: (Pokračování textu…)

Posted in Články redakce, Jednání zastupitelstva, Zvukové záznamy | Leave a comment

Veřejné zasedání zastupitelstva bude 27. 5. 2020 od 18:00

Přijďte ve středu 27. 5. 2020 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu: (Pokračování textu…)

Posted in Články redakce, Jednání zastupitelstva | Leave a comment

Starší příspěvky rubriky „Jednání zastupitelstva“