Archiv pro měsíc: Listopad 2017

Říjnové zasedání zastupitelstva

Stěžejním tématem zasedání se stal bod č. 6. Ten se týká zpracování územní studie na průmyslovou zónu mezi dálnicí a hlavní silnicí č. 605, která prochází Loděnicí. Podrobněji se tématu věnuje Martin Bok ve svém článku „Proč to udělali?“, který je určen rovněž pro toto číslo Zpravodaje.

Na zasedání byl přítomen Josef Jandač, zástupce jednoho z majitelů pozemků. Sdělil, že pozemek obec prodala již po změně územního plánu (na pozemek určený pro výrobu a skladování), a postěžoval si, že je tato investice ztrátová (časy 24:30 a 27:20). Stálo by proto za úvahu, pokusit se pozemek odkoupit zpět. Mohli bychom jej poté využít tak, aby pro obec neznamenal výrazně vyšší zatížení dopravou a zvýšení rizika dopravních nehod. Odkoupením pozemku by obec získala jistou kontrolu nad poměrně značnou oblastí a navíc by se mohla vrátit např. ke staršímu nápadu – vybudovat v této oblasti sportoviště. Jsem toho názoru, že průmyslových lokalit je v poměrně malé Loděnici víc než dost.  Celý příspěvek

Odbydete snídani a běžíte do práce?

Taky to znáte, že se ráno probudíte, ve spěchu odbydete snídani a běžíte do práce?  Celý den pracujte a večer zjistíte, že máte hlad? Často se to opakuje, že na sebe nemyslíme, tělo nás z práce bolí a časem nás dožene nadváha, chronické obtíže typu nespavost, bolest pohybového aparátu, nedostatek endorfinu aj. Mě to pracovní šílenství a nedostatek času stálo 25 kg a tak jsem se to rozhodla změnit. Přesto, že mám státnici z výživy, bylo potřeba kurzu pro budoucí fitness trenéry.
Máte nedostatek času, nechce se vám někam dojíždět, vadí vám předražená cvičební studia? Pojďte se spojit a zkusit něco v našem okolí. Stačí nás několik, složíme se na prostory a můžeme začít na sobě makat.
Můžu nabídnout:

  • aerobik taneční,
  • aerobik klasický s posilováním,
  • kruhový trénink,
  • poradenství ve výživě aj.

Kdo by měl zájem, připomínky a dotazy, může mě kontaktovat na emailu: kristyna.kohutova@seznam.cz  či telefonicky 777 295 237

Bc. Kristýna Kohutová, DiS.

Veřejné zasedání zastupitelstva bude 15. 11. 2017 od 18:00

SoD Rekonstrukce soc.zařízení v KZ Loděnice_nabídka a rozpočet stavby Sc…

Přijďte ve středu 15. 11. 2017 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
3. Projednání smlouvy o právu stavby (ulice Karlštejnská)
4. Projednání smlouvy – Loděnice SŽDC věcné břemeno – služebnosti inženýrské sítě
5. Projednání Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (splašková kanalizace)
6. Projednání Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (AFK)
7. Projednání Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace (AFK)
8. Projednání Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (ART TIME)
9. Projednání smlouvy o pronájmu, psí útulek Bouchalka
10. Projednání odpisového plánu Základní školy Loděnice za rok za 2017
11. Pověřit finanční a kontrolní výbor kontrolou akce „rekonstrukce sociálního zařízení v Kulturním zařízení“
12. Projednání odkupu pozemků č. 888/61, 888/8, 888/45 a 888/20, které vlastní firma Promark s.r.o. Jedná se o část průmyslové zóny označené v územním plánu VS2. Pověření starosty, aby
zjistil podmínky odkupu.
13. Rozprava, různé
– Poskytnutí informací vedením obce rekonstrukci sociálního zařízení v Kulturním zařízení. Zejména o zadávacím řízení, smlouvě se zhotovitelem a rozpočtu rekonstrukce.
14. Usnesení
15. Závěr

Václav Bauer, starosta obce
Celý příspěvek