Archiv pro měsíc: Květen 2021

Veřejné zasedání zastupitelstva bude 19. 5. 2021 od 18:00

Přijďte ve středu 19. 5. 2021 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu:

1. Zahájení a schválení programu.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
3. Projednání nabídky koupě pozemku par. č. 800/37, včetně na něm situované
stavby v k.ú. Loděnice u Berouna od ČD (České dráhy Národní dopravce).
4. Projednání nabídky koupě pozemku par. č. 77/1 v k.ú. Loděnice u Berouna.
5. Návrh na zlepšení činnosti Zastupitelstva.
6. Projednání návrhu Programu rozvoje obce pro roky 2021 až 2031.
7. Rozprava, různé:
  – Kontrola plnění přijatých usnesení Zastupitelstva.
  – Zpráva o činnosti rady.
8. Závěr.

Podklady pro jednání:
3. ČD žádost
3. Pozemek 800_37 výpis z KN
4. Pozemek 77_1_ VB a NS
4. Žádost pozemek 77_1
6. PRO_2021_v6_navrhova_cast_prioty_v2 Loděnice
6. Program rozvoje obce 2021 – 2031