Veřejné zasedání zastupitelstva bude 11. 10. 2017 od 18:00

Přijďte ve středu 11. 10. 2017 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
3. Projednání koupě pozemku č. par. 681/9 v k. ú. Loděnice u Berouna o výměře 40 m2, nutného k rekonstrukci chodníku v ulici Karlštejnská
4. Projednání smlouvy o právu provést stavbu, stavební úpravy chodníku – Pražská -Žižkova
5. Projednání smlouvy o vypracování Územní studie
6. Projednání vypsání výběrového řízení na zpracování územní studie (ÚS) na průmyslovou zónu VS2, nacházející se ve východní části obce, mezi dálnicí D5 a silnicí druhé třídy 605
7. Projednání koupě ideální poloviny pozemku 293/3 v k. ú. Loděnice u Berouna o výměře
291 m(1/2 = 145,5 m2) v ulici Šeříková od Státního pozemkového úřadu (SPÚ)
8. Projednání rozpočtového opatření č. 8
9. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu
10. Projednání smlouvy o uzavření smlouvy budoucí na věcné břemeno IV-12-6021233_VB_2
v pozemku 771_158
11. Pojednání návrhu na zvýšení nájemného
12. Projednání dodatku č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy Loděnice
13. Projednání záměru digitalizace obecní kroniky
14. Rozprava, různé
15. Usnesení
16. Závěr

Václav Bauer, starosta obce

Podklady pro jednání:
Bod 3 – GP 1143-214_2016
Bod 3 – Kupní smlouva – manželé Jandačovi -BEZ
Bod 4 – Obec Loděnice-Smlouva o právu stavby-paní Žáčková
Bod 5 – Smlouva o vypracování Územní studie-manželé Jandačovi
Bod 6 – ZD-Územní studie Loděnice VS2 –
Bod 7 – Pozemek 293_3 Šeříkova
Bod 8 – Rozpočtové opatření č. 8
Bod 9 – Návrh_rozpočtového_výhledu_na_2018-2022
Bod 10 – Situace NN 771_158 Bod 10 – SOBS_VB_IV-12-6021233_VB_2- obec Loděnice 771_158
Bod 11 – Návrh zvýšení nájemného v obecních bytech
Bod 12 – DODATEK č. 5 ke ZL MŠ

Zastupitel Kamil Horný zaslal vedení obce za LoDění a některé další občany požadavek na zařazení dalších bodů do programu jednání. Body stanovují podmínky, díky kterým dojde k omezení kamionové dopravy v obci:

1. Projednání stanovení zadávacích podmínek pro územní studii (ÚS) průmyslové zóny označené v územním plánu VS2, která se nachází ve východní části obce mezi dálnicí D5 a silnicí č. 605. Obec požádá odbor územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Beroun, aby ÚS zadávací podmínky zohlednila.

2. Součástí ÚS bude Výkres širších vztahů, který prověří negativní dopady zástavby území VS2 na okolní zástavbu a na obyvatele obce Loděnice. Pokud není znám typ a kapacita výroby, požadujeme zpracovat studii pro maximální zatížení území VS2.

3. Studie navrhne takové dopravní řešení, aby zástavbou území VS2 nedošlo ke zvýšení zatížení nákladní dopravou v ulicích obce Loděnice. Navrhne jiné napojení území VS2 na dálnici D5 než stávajícím sjezdem na 10. km D5.

4. Součástí ÚS bude měření stávajícího zatížení ulic Pražská a Karlštejnská nákladní dopravou. Měření bude provedeno tak, aby jej bylo možné kdykoliv v budoucnu opakovat a výsledky porovnat s naměřenými hodnotami uvedenými v ÚS.

5. ÚS stanoví, aby parkovací místa pro osobní i nákladní přepravu, která budou souviset s využitím (provozem) území VS2, byla umístěna v dostatečném množství a pouze na území VS2.

6. ÚS stanoví způsob, díky kterému dojde ke vsakování veškerých srážkových vod pouze na území VS2.

7. ÚS vyloučí na území VS2 chemickou výrobu a provoz technologií na likvidaci odpadů.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..