Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 11. 10. 2017

 

Časová mapa zasedání: 

0:00:00 1. Zahájení a schválení programu
0:09:17 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
0:09:54 3. Projednání koupě pozemku č. par. 681/9 v k. ú. Loděnice u Berouna o výměře 40 m2, nutného k rekonstrukci chodníku v ulici Karlštejnská
0:11:15 4. Projednání smlouvy o právu provést stavbu, stavební úpravy chodníku – Pražská -Žižkova
0:12:32 5. Projednání smlouvy o vypracování a úhradě Územní studie
0:16:53 6a. Projednání stanovení zadávacích podmínek pro územní studii (ÚS) průmyslové zóny označené v územním plánu VS2, která se nachází ve východní části obce mezi dálnicí D5 a silnicí č. 605. Obec požádá odbor územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Beroun, aby ÚS zadávací podmínky zohlednila.
6b. Součástí ÚS bude Výkres širších vztahů, který prověří negativní dopady zástavby území VS2 při na okolní zástavbu a na obyvatele obce Loděnice. Pokud není znám typ a kapacita výroby, požadujeme zpracovat studii pro maximální zatížení území VS2.
6c. Studie navrhne takové dopravní řešení, aby zástavbou území VS2 nedošlo ke zvýšení zatížení nákladní dopravou v ulicích obce Loděnice. Navrhne jiné napojení území VS2 na dálnici D5 než stávajícím sjezdem na 10. km D5.
6d. Součástí ÚS bude měření stávajícího zatížení ulic Pražská a Karlštejnská nákladní dopravou. Měření bude provedeno tak, aby jej bylo možné kdykoliv v budoucnu opakovat a výsledky porovnat s naměřenými hodnotami uvedenými v ÚS.
6e. ÚS stanoví, aby parkovací místa pro osobní i nákladní přepravu, která budou souviset s využitím (provozem) území VS2, byla umístěna v dostatečném množství a pouze na území VS2.
6f. ÚS stanoví způsob, díky kterému dojde ke vsakování veškerých srážkových vod pouze na území VS2.
6g. ÚS vyloučí na území VS2 chemickou výrobu a provoz technologií na likvidaci odpadů.
6. Projednání vypsání výběrového řízení na zpracování územní studie (ÚS) na průmyslovou zónu VS2, nacházející se ve východní části obce, mezi dálnicí D5 a silnicí druhé třídy 605.
1:03:25 7. Projednání koupě ideální poloviny pozemku 293/3 v k. ú. Loděnice u Berouna o výměře 291m2 (1/2 = 145,5m2) v ulici Šeříková od Státního pozemkového úřadu (SPÚ)
1:06:23 8. Projednání rozpočtového opatření č. 8
1:20:13 9. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu
1:38:06 10. Projednání smlouvy o uzavření smlouvy budoucí na věcné břemeno IV-12-6021233_VB_2 v pozemku 771_158
1:39:04 11. Projednání návrhu na zvýšení nájemného
1:41:27 12. Projednání dodatku č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy Loděnice
1:42:51 13. Projednání záměru digitalizace obecní kroniky
1:45:27 14. Rozprava, různé
I. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6021403/9
II. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě kanalizace obce Loděnice
15. Usnesení
2:08:42 16. Závěr

1 komentář u „Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 11. 10. 2017

  1. Pingback: Proč to udělali? |

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..