Veřejné zasedání zastupitelstva bude 15. 3. 2017 od 18:00

Přijďte 15. 3. 2017 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat

Návrh programu:
Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
3. Projednání účetní závěrky MŠ k 31.12.2016 a převedení částky 4971,63 Kč do rezervního fondu
4. Projednání odpisového plánu dlouhodobého majetku v evidenci ZŠ na rok 2017
5. Projednání účetní závěrky ZŠ k 31.12.2016 a převodu kladného hospodářského výsledku roku 2016 do fondů ZŠ Loděnice
6. Projednání hospodaření a účetní uzávěrky obce Loděnice za rok 2016
7. Projednání změny rozpočtu č. 2/2017
8. Projednání kupní smlouvy na pozemek 629/1 v k.ú. Loděnice u Berouna o výměře 118 m 2
9. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene 8800084299_2/VB/P
10. Projednání uzavření smlouvy o pronájmu pozemku pro přístřešek autobusové zastávky
11. Projednání vnitřní směrnice č. 1/2017 Obce Loděnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
12. Projednání vypsání zadávacího řízení na veřejné zakázky: technický dozor investora (TDI) a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k projektu “ Stavební úpravy a nástavba ZŠ v obci Loděnice“
13. Rozprava, různé
14. Usnesení
15. Závěr

Podklady pro jednání:
03_MŠ výkaz zisku a ztráty
03_MŠ rozvaha příspěvkové organizace
04_Odpisový plán ZŠ 05_ZŠ výkaz zisku a ztráty
05_ZŠ rozvaha příspěvkové organizace
06_Hosp. obce 2016
06_Lodenice_rozpocet_12_2016 fin 2016
06_Lodenice_rozvaha_2016
06_Lodenice_vysledovka_2016
06_Přehled hospodaření za k 31.12.2016
07_Rozpočtové opatření č. 2
08_GP 1090-1515342015 II
08_Kupní smlouva-2016- pozemek 629_1
09_Smlouva o zřízení VB 8800084299_2_VB_P
10_Zastávka_obec_Loděnice-Smlouva+o+nájmu-manželé+Tuhých-1
11_Směrnice o zadávání malých zakázek-22 2 2017 po zapracování připomínek (002)
12a_Výzva zadavatel
12b_ZD – TDI a BOZP ZŠ dílčí plnění
12c_PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – Koordinátor BOZP
12d_PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – TDI
12e_PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – TDI a Koordinátor BOZP – Loděnice

1 komentář u „Veřejné zasedání zastupitelstva bude 15. 3. 2017 od 18:00

  1. Pingback: Novinky ze zasedání zastupitelstva |

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..