Vyprchalo kouzlo pohádky?

Přinášíme další informace o přípravě rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) a současně informace z posledního zasedání ZO (8. 2. 2017). Hlavním důvodem, proč starosta zastupitele sezval, bylo právě téma VO, zejména pak schválení žádosti o dotaci. Nejzazší termín podání žádosti byl totiž konec února a žádost bylo třeba začít zpracovávat. Opět „to“ tedy spěchalo.

 

Kdo by čekal, že se bod programu s názvem „Projednání rekonstrukce VO Loděnice“ bude projednávat a že vedení obce bude mít zájem o záležitostech souvisejících s VO zastupitele seznámit podrobněji, ten by se pletl. Zdá se, že cílem několika zastupitelů bylo přejít co nejrychleji ke hlasování, bez „zbytečného vysvětlování a zdržování“ (čas 19:20). Projednání jsem nakonec vyvolal a byl jsem za to starostou po zásluze pokárán (čas 1:09:30).

Vedení je ovšem třeba poděkovat, protože na zasedání přizvalo odborníka Mgr. Hellicha, DiS, světelného konzultanta a autora většiny podkladů, takže s projednáváním tak trochu počítalo.

Škoda, že podklady byly opět nedostatečné a obsahovaly poměrně hodně chyb (čas 23:00). Investice s odhadem finanční náročnosti 12 mil. Kč si jistě zaslouží více pečlivosti. Pak bychom si mohli ušetřit čas k projednávání potřebný. LoDění na svém webu (na rozdíl od obce) podklady ještě před zasedáním zveřejnilo, aby se s nimi mohla seznámit také veřejnost.

VO je třeba rekonstruovat z několika důvodů (čas 8:30):

1. VO je staré, a proto údajně ve špatném technickém stavu. Nevyhovuje normám.

Starosta, místostarostka i někteří zastupitelé doporučili vizuální kontrolu VO (čas 11:05). Tak se každý občan může se stavem VO seznámit sám. Na některých místech má navíc osvětlení nedostatečnou intenzitu – např. na Jánské a ve Školní ulici. K závěru, že je VO ve špatném technickém stavu, můžeme tedy dojít bez pasportizace a beze služeb odborného světelného konzultanta. Údajně bohatě stačí zmíněná laická vizuální kontrola.

2. Máme příležitost získat dotaci.

Této příležitosti můžeme využít letos a v dalších třech letech. Cílem je získání dotace ve dvou letech, pokaždé necelé dva miliony. Pokud bychom dotaci nezískali, VO bude muset ještě nějaký pátek vydržet beze změny, i když je jeho technický stav nevalný (čas 1:11:20).

3. Úspora za energii a za údržbu VO.

Na základě podkladů, které Hellich zpracoval, je minimálně starosta přesvědčen, že prostředky, které ušetříme za energii a údržbu, pokryjí ty náklady, které obec zaplatí za rekonstrukci VO včetně úvěru na ni*) (čas 15:50 a 22:45).

Avizovaná úspora ve hvězdách

Hellich ve svých podkladech počítá s tím, že rekonstrukce VO přinese obci ve srovnání se stávajícím stavem 86% úsporu elektřiny. Připomínám, že na některých místech je nutné osvětlení posílit (viz výše). Dále počítá s nulovými náklady na údržbu minimálně po dobu 15 let. V takovém případě by se pohádka, kterou popisuji v minulém čísle Zpravodaje, opravdu stala realitou.

Upozorňuji ale na zásadní háček (nikoli jediný). I když Hellich sliboval, že k vysvětlení „složité záležitosti“ ohledně vysoké úspory elektřiny dojde při osobním jednání, nestalo se tak. Hellich na zasedání nebyl schopen vysvětlit, proč ve své Zprávě počítá s úsporou právě 86 % (čas 52:20). Nakonec nebyl schopen garantovat ani nižší úsporu – 70 % (čas 46:00). Žádným konkrétním výpočtem se patrně nezabýval a jediným jeho argumentem byla vlastní „odborná zkušenost“. Já se výpočtem zabýval. I přesto, že nemám všechny vstupní podklady, troufám si tvrdit, že úspora nepřesáhne 50 %. Pokud byste někdo měl o výpočet s potřebným výkladem zájem, kontaktujte mě.

Bude-li se úspora energie pohybovat kolem 50 %, znamená to, že se z úspory za energii a servis obci během 15 let celá investice nezaplatí, a to ani v případě, že získáme dotaci. Doplatíme minimálně dva miliony, možná tři. I takový stav bych považoval pro obec za velký přínos, ať už by bylo zvoleno VO s technologií LED nebo se sodíkovými výbojkami.

Co mi vadí, je Hellichův neprofesionální přístup. Obec mu platí, ale získává od něho zkreslené a neúplné informace. Doporučuji, aby vedení obce sehnalo skutečně odborného světelného konzultanta. Vzrostla by naděje, že dokážeme efektivně zadat a využít výběrové řízení na dodavatele VO. Minimálně od finančního výboru (FV) bych čekal komentář k avizované úspoře. Téma jsem otevřel již několik týdnů před zasedáním. Namísto toho členka FV Ing. Heinrichová mylně informovala o výdajích za spotřebovanou elektřinu a údržbu (čas 13:30). Zarážející rovněž je, že se starosta, který opět na poslední chvíli svolává své zastupitele na mimořádné zasedání, sám dostatečně na zasedání nepřipraví a neseznámí se ani s podklady. Musí se proto nakonec ptát autora podkladů, co to tam vlastně napsal (čas 12:20).

Ing. Kamil Horný, zastupitel
redakce@lodeni.cz

*) Spoluúčast na financování ze strany obce by podle starosty neměla překročit 8 mil. Kč. Pokud připočítám úvěr úročený např. pouze 2 %, budeme potřebovat, aby úspora na energii a údržbě pokryla 9,3 mil. Kč. V případě např. 4% úročení pak 10,7 mil. Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..