Výsledek hospodaření obce Loděnice k 30. 9. 2016

Ekonomické výsledky obce za rok 2016 k 30. 9. 2016 najdete v tabulce níže. Pro srovnání uvádím i ekonomické výsledky za roky 2013, 2014 a 2015. Čísla jsou uvedena v tis. Kč.

 

Bilance
(aneb co máme a kde jsme na to vzali)
k 31.12.2013 k 31.12.2014 k 31.12.2015 k 30.09.2016
Dlouhodobý majetek 146 867 174 750 178 068 182 075
Peníze 15 748 6 904 13 366 14 268
Pohledávky 9 037 12 373 8 847 631
Celkem aktiva (aneb majetek) 171 652 194 027 200 281 196 974
Dotace + nahospodařeno 131 841 135 826 144 618 172 434
Krátkodobé závazky 13 524 31 180 30 593 862
Bankovní úvěry – dlouhodobé 26 287 27 021 25 070 23 678
Celkem pasiva (aneb zdroje, z nichž byl majetek pořízen) 171 652 194 027 200 281 196 974
Výsledovka
(aneb kolik jsme utratili za provoz a kolik nám zbývá na investice)
k 31.12.2013 k 31.12.2014 k 31.12.2015 k 30.09.2016
Provozní spotřeba – materiál, energie 1 773 569 1 719 322
Provozní spotřeba – služby 7 065 10 924 6 051 4 858
Osobní náklady 4 275 4 626 4 238 3 406
Ostatní náklady 664 391 1 562 219
Odpisy, drobný majetek, prodaný majetek 5 544 2 779 3 273 134
Úroky 1 057 1 054 990 484
Dotace spolkům, škole, školce 3 576 3 636 3 402 2 655
Náklady celkem 23 954 23 979 21 235 12 078
Výnosy z místních zdrojů 12 980 3 002 3 198 2 317
Výnosy ze  státního rozpočtu a od kraje 20 175 22 839 25 149 18 305
Výnosy celkem 33 155 25 841 28 347 20 622
Hospodářský výsledek 9 201 1 862 7 112 8 544

Obec v prvních třech čtvrtletích roku 2016 získala z vlastních zdrojů (příjmy z vlastní činnosti a příjmy z místních poplatků) 2,3 mil. Kč, dále ze státního rozpočtu a z kraje 18,3 mil. Provozní náklady činily 12,1 mil. Tento údaj je bohužel zkreslený o nezaúčtované odpisy ve výši cca 2,2 mil.

Vedení obce tedy na budoucí investice (či výdaje) ušetřilo 6,3 mil., přičemž k 30. 09. 2016 bylo v obecní kase 14,2 mil. Zdroje na zvelebování tedy máme. Slušný výsledek. Jsem toho názoru, že by mohl být ještě lepší, pokud by se provedla optimalizace provozních nákladů. V září 2015 jsem nabízel zastupitelstvu v tomto směru zdarma pomoc, nebyl jsem však připuštěn ani k audienci na pracovní schůzce zastupitelů.

Po prostudování obratové předvahy k 30.9.2016 jsem současnému předsedovi finančního výboru, Martinu Fatkovi, napsal následující zjištěné nedostatky a návrhy k hlubšímu prověření:

1) Hlavní kniha obsahuje následující stejné názvy těchto účtů
501130 – Spotřeba materiálu
501190 – Spotřeba materiálu
518000 – Ostatní služby
518100 – Ostatní služby
518110 – Ostatní služby
518170 – Ostatní služby
Účty musí mít odlišné srozumitelné názvy, aby bylo zřejmé, za jakou službu se náklad vydal. Je tedy nutné názvy opravit.

2) Zůstatky nákladový účtů, které by bylo potřeba prověřit podrobněji:
501 – Spotřeba materiálu – 341 787,52 Kč. Není to moc? Je to optimální?
511 – Opravy a údržba – 1 213 930,99 Kč. Není to moc? Je to optimální?
518 – Ostatní služby – 3 615 260,28 Kč. Není to moc? Je to optimální?
549300 – Ostatní náklady z činnosti-dopravní obslužnost – 125 500,00 Kč. Za co?
551000 – Odpisy dlouhodobého majetku – 54 199,00 Kč. To je málo. Měly by tam být odpisy za cca 2,2 mil. Paní účetní neúčtuje odpisy, což velmi zkresluje výsledky hospodaření.
572094 – Dotace Art time – 430 000,00 Kč. Proč? ART-TIME má smlouvu jen na 300 000,00 Kč.
569010  – Ostatní finanční náklady 37 378,80 Kč. Za co?

Martin Fatka mi poděkoval a slíbil, že se bude mými zjištěními a návrhy zabývat.

Ing. Martin Bok
martin.bok@3ok.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..