Reakce na reakci, dotace na dotaci

Na jedné straně si vážím, že si starosta udělal čas a na můj příspěvek v listopadovém Zpravodaji reagoval. Na straně druhé nepovažuji svévolné uzavření smlouvy s cenou za plnění ve výši až 800 tis. Kč zrovna za prkotinu.

Je velmi dobré, že reakce vyšla v tomtéž čísle jako text, ke kterému se vztahuje. Čtenář se tak může daleko lépe orientovat a sám lépe hodnotit fakta, která mu pak jistě poslouží k přiblížení se k pravdě. Stačí pouze otočit stranu. Proto jen krátce připomenu, co v reakci, pod kterou je podpis starosty, postrádám.

  1. Zpravodaj: „Starosta i místostarosta vycházeli z předpokladu, že část nákladů bude financována právě z dotací.“ *)

Rozumím správně, že bude získána ještě nějaká další dotace, z níž bude možné částečně hradit služby potřebné k přidělení druhé dotace – té na přístavbu školy? Kdo o tu první dotaci žádá? Pokud by však měla být žádost o dotaci hrazena z té samé a jediné dotace (na přístavbu školy), o kterou bude teprve žádáno, upozorňuji, že jde o tak velkou sumu, která již bohatě podléhá zákonu o veřejných zakázkách. Nelze již tedy uvažovat o zakázce malého rozsahu. Možná je to ale ještě jinak a 800 tis. zaplatíme z vlastní pokladny.

 

Proto bych čekal, pokud mi nebyl starosta schopen zodpovědět dotaz po telefonu a odkázal se na JUDr. Sršně, že tak učiní právě v reakci na článek buď sám, nebo požádá o vyjádření přímo Sršně. Tuším ale, že věc nebude nijak triviální, když si ji starosta nezapamatoval.

  1. Zpravodaj: „Částky, které autor uvádí, jsou vytržené z kontextu a nejsou pravdivé.“

Jaký důkladnější kontext než vlastní smlouvu, na kterou se můj článek přímo odvolává, má asi autor reakce na mysli? Škoda, že ten správný a důkladnější kontext ve své reakci rovnou neuvedl. Je otázkou, na koho ve skutečnosti platí starostovo „nevím, zda úmyslně, naše občany neinformuje, ale dezinformuje“.

Také by bylo vhodné, aby v reakci autor ozřejmil „správnou“ cenu nebo „správné“ cenové rozpětí předmětu smlouvy. Kdo jiný než starosta by měl informovat o ceně služeb, které pouze s účastí místostarostky a bez souhlasu zastupitelů pro obec sjednal? Kdo jiný může mít více přesných informací?

Na konci reakce na mě naštěstí zablikalo ono pomyslné světlo na konci tunelu. Starosta již učinil první krok potřebný k získání finančního příspěvku na přístavbu ZŠ od okolních obcí. Mladí občané sousedních obcí nám školu zaplní ze dvou třetin její celkové kapacity.

Ostatní text je již srozumitelný a jednoduchý. Budeme se snažit zapomenout na Mgr. Hodkovou, firma Accon je nejlepší i bez výběrového řízení, to je přece díky uvedeným referencím každému jasné, přístavba školy je v zájmu všech obyvatel obce i bez udání důvodů. Můj příspěvek snad jasně vybízí k některým odpovědím. Ty ale reakce překvapivě nepřináší. Důvod by mohl znát starosta.

Znovu jsem proto musel použít velmi užitečný nástroj (mohu doporučit) a podle Zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 sb.) jsem vedení obce položil několik doplňujících otázek. Věřím, že obdržím jasné odpovědi.

A málem bych zapomněl na to důležité. Reakce uvádí: „Uzavřenou smlouvu dáme do souladu s vyhláškou a necháme schválit zastupitelstvem.“ Nejedná se o opačný, účelový nebo prostě chybný postup? Nejprve starosta obec k něčemu zaváže, potom bude obec ladit nový závazek s jistou vyhláškou (nebo naopak vyhlášku ladit se smlouvou?), která druhou smluvní stranu ani nemusí zajímat, a nakonec se to nechá jen tak pro jistotu ještě schválit zastupitelům – tedy těm, kteří o celém procesu mají rozhodnout již na začátku.

Dodatečné schválení již podepsané smlouvy, aniž by proběhlo výběrové řízení, považuji za procesně chybné, za netransparentní a nehospodárné, a proto je nepodpořím. Ostatní zastupitelé se také jistě rozpomenou na slib, který občanům na začátku funkčního období složili.

Kamil Horný, zastupitel

*) Všimněme si, že starosta o sobě píše ve třetí osobě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..