Čeká nás více kamionů na náměstí 3

Od 31. 7. 2016, kdy byl první ze série článků publikován v LoDění, nikdo ze zastupitelů na mé dotazy nereagoval. Požádala jsem zastupitele Ing. Horného, aby nechal takto závažnou věc zařadit do programu jednání zastupitelstva dne 12. 10. 2016 a následně jsem si šla odpovědi za vás poslechnout.

Shrnutí dotazů a odpovědí:

 1. Prověřil někdo z vedení obce tento prodej? NE
 2. Byla obec Loděnice účastníkem jakéhokoliv jednání či řízení, které se týkalo zmíněných pozemků? ANO
 3. Udělalo vedení obce něco pro to, aby investor nebo majitelé pozemků vystavěli vlastní sjezd z dálnice, nebo vymysleli jinou variantu, která by nevedla přes centrum obce, kde se nám prohání stále více dětí? NE
 4. Stanovilo si vedení obce nějaké podmínky pro případný průjezd nákladních automobilů z budoucích výrobních/skladových objektů centrem obce? NE
 5. Snažilo se vedení obce vyjednat aspoň nějaké výhody pro obec, resp. její občany? Např. pomoc s vylepšením dopravní infrastruktury? NE

A nyní trošku podrobněji:

Václav Bauer jako starosta obce informoval přítomné, že LoDění 3/2016 nečetl. Uvedl, že dne 4. 10. 2016 byl Ing. Jiří Poláček, do 25. 2. 2016 jednatel společnosti V. J. & Partners, s.r.o., za tuto společnost představit vizualizaci jednoho skladového objektu (z 11 inzerovaných). Starosta konstatoval, že investor (zřejmě V. J. & Partners, s.r.o.) zatím nemá projekt, a tím pádem nemůže mít ani řádně zažádáno o stavební povolení. Pan starosta se při jednání s Ing. Poláčkem ptal na případné navýšení kamionové dopravy v obci a na možnost, zda by mohla být upřednostněna trasa ze sjezdu u Rudné. Během zastupitelstva si však posteskl, že ani on neví, jak tuto situaci řešit: „Dálniční sjezd v obci je neštěstí a všichni to víme. Směřovat (kamionovou dopravu) na Rudnou by bylo krásné, (…) ale bylo mi řečeno panem Knopem (mostní technik) ze SUSky (Správa a údržba silnic), že to není až tak jednoduché, protože je tam jeden můstek, který má nižší nosnost. Těžké kamiony tam prostě neprojedou a budou nám courat přes obec.“

Zastupitel Kamil Horný upozornil, že jeden z pozemků je ve vlastnictví obce, a pokud nebude obcí prodán, pak obci zůstává možnost situaci ovlivnit. Pan starosta však nevěděl, že jeden z pozemků je ve vlastnictví obce, protože situaci dosud nesledoval.

Následně se v plénu rozběhla diskuze, zdali by bylo možné, aby si investor vybudoval vlastní sjezd a nájezd na dálnici. Starosta požádal pana Boka, aby vyjednal dálniční sjezd pro investora. Ing. Bok považuje požadavek obce za nesmyslný, protože sjezd by měl vyřizovat investor/stavebník.

Dr. Vlček poučil přítomné, že v územním plánu se jedná o plochu určenou k podnikání a vlastníci pozemků je koupili proto, že tam chtějí podnikat. Pokud není žádný projekt, pouze vizualizace, tak se obec nemůže v tomto směru nijak vyjádřit. Jedinou možností je vyjádřit se v rámci EIA (Environmental Impact Assessment), tj. v rámci procesu posouzení vlivu na životní prostředí, které musí u staveb s rizikem negativního vlivu na životní prostředí proběhnout před získáním potřebných povolení. Zde má obec možnost požadovat vybudování nájezdu.

Dle názoru starosty se dá s ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) jednat o vybudování dálničního nájezdu, až tam bude areál, kde bude deset takhle obrovských hal, ale kvůli jedné hale to tam dělat nebudou.

Do diskuze se následně zapojil Dr. Jindřich s dotazem: „Chce vůbec zastupitelstvo podniknout nějaké kroky v oblasti ochrany obyvatel, zejména z hlediska hlučnosti a zátěže kamionové dopravy?“ Starosta si nechal upřesnit, zdali se jedná o kamiony, které budou jezdit po „té dvojce třídě“ a dále požadoval, aby mu Dr. Jindřich dal nějaký návrh. Dr. Jindřich upozornil starostu, že on nebyl zvolen jako zastupitel, a znovu opakoval svůj dotaz: „Bude zastupitelstvo za předpokladu, že mu bude známo, co se bude stavět, chránit zájmy občanů Loděnice?“ Odpovídá zastupitel Tůma: „Jestli je v územním plánu průmyslová zóna, tak se asi muselo počítat, že tam asi něco takového vznikne, když to je tak určené. Nikdo proti tomu neprotestoval.“ Dr. Jindřich se znovu zeptal, jestli zastupitelstvo chce své voliče chránit – jaký je projev vůle zastupitelstva? Buď bude chránit zájmy občanů, anebo bude pouze konstatovat, že „ono“ tam něco je.

Kdo by si myslel, že starosta využil nahrávky na smeč a že prohlásil cosi ve smyslu „samozřejmě uděláme všechno pro to, aby případná výstavba hal a jejich provoz měl co nejmenší vliv na obyvatele Loděnice“, ten se bohužel mýlil. Místo toho uvedl: „Ještě tam nic není a sjezd a nájezd z dálnice nepřeložíme“.

Situaci se jako obvykle pokusila zachránit zastupitelka Heinrichová, která jako jediná vyjádřila své přesvědčení, že až bude stavební řízení, tak zastupitelstvo zamítne veškerou dopravu a nařídí vybudování odhlučňovacího zařízení.

Doufejme jen, že představitelé obce neminou správný okamžik mezi „ještě tam nic není“ a „už je pozdě cokoli dělat“.

Bude-li se zastupitelstvo nadále stavět k problému laxně, bude zajímavé se podívat, kdo by mohl mít na nečinnosti obce eminentní zájem.

Karin Plincnerová

1 komentář u „Čeká nás více kamionů na náměstí 3

 1. Emilian Jindřich

  Dnes je 19.1.2017 a raní lavina automobilů způsobená čímsi na D 5 mne inspirovala ke sledování počtu aut, autobusů a kamionů směrem na Prahu. Zvolil jsem minutové intervaly měření. Tedy mezi 7,20 až 8,50 hod
  v jedné minutě projelo 22 až 26 motorových vozidel podle toho zda mezi nimi byly kamiony, nebo autobusy. Průměrný počet lze uznat 24/min , což za 90 minut je 2160 aut. Tak si to všichni kolem Pražské
  užíváme. Jindřich,Pražská 117

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..