Veřejné zasedání zastupitelstva bude 29. 9. 2021 od 18:00

Přijďte ve středu 29. 9. 2021 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu:
1. Zahájení a schválení programu.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele.
3. Projednání žádosti o schválení spoluúčasti ve výši 10 %, tj. 73 676 Kč k žádosti o dotaci z výzvy KABINA 2021 určenou na renovaci multifunkčního hřiště (nohejbalový kurt o rozloze 416 m²) na Jánské.
4. Projednání podání žádosti o bezúplatný převod pozemků pod zrekonstruovaným chodníkem u hřbitova v Pražské ulici od Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.
5. Projednání vydání Změny č. 2 Územního plánu obce Loděnice.
6. Projednání bezúplatného převodu pozemku u MŠ za GZ pozemek parcela č. 592/2.
7. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce Loděnice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
8. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce Loděnice č. 2/2021, o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě.
9. Projednání způsobu výběru poplatků za vyvážení směsného komunálního odpadu.
10. Projednání variantních návrhů umístění výtahu v budově OÚ.
11. Projednání nabídky koupě pozemku par. č. 77/1 v k.ú. Loděnice u Berouna od manželů Tuhých
12. Projednání záměru vybudovat parkoviště P+R u nádraží v obci Loděnice
13. Projednání záměru rozšířit základní školu Loděnice
14. Projednání aktualizace možnosti využití 13 stavebních pozemků pod hřebenem
15. Projednání rekonstrukce chodníku od čp. 50 k mostu přes Kačák v ulici Pražská.
16. Projednání rekonstrukce chodníku v ulici Karlštejnská 2. část – „Na Krétě“.
17. Projednání odměny za dlouholetou práci ve funkci ředitele ZŠ Mgr. Václavovi Veverkovi.
18. Plán obsluhy sběrného dvora a projednání odměny za vedení sběrného dvora Martinovi Bokovi
19. Doplnění Redakční rady loděnického Zpravodaje o třetí členku – Lucii Mihalovič.
20. Vyhodnocení úkolu vyplývajícího z bodu 13 zápisu ze zasedání ZO ze dne 17. 3. 2021
21. Výhled ukončených a proplacených investičních akcí do konce roku 2021
22. Návrh na využití finančních prostředků z předpokládaného zůstatku k 31. 12. 2021
23. Projednání opravy ulice Sedlecká a její zařazení do investičních akcí – části navazující na silnici na Svatý Jan od čp. 93 k čp. 98.
24. Vyřešení schodku 95 000,-Kč z inventury předložené k Závěrečnému účtu obce k 31. 12. 2020.
25. Rozprava, různé
   I. Informace od koordinátorů aktivit o aktuální situaci plnění úkolů dle strategického plánu.
   II. Informace o postupu obecního úřadu ve věci zřízení autobusové zastávky na ulici Pražská, naproti GZ.
   III. Kontrola plnění přijatých usnesení Zastupitelstva
   IV. Zpráva o činnosti rady
26. Závěr

 
Podklady pro jednání:

03. Foto_dokumentace_hřiště
03. Katastr
03. Rozpočet_kurt
03. Vyzva_Kabina
04. GP 1266_90_2021 chodník u hřbitova
04. Pozemky obecní nabízené kraji
04. Žádost o bezúplatný převod pozemků
05. Loděnice_změna2_UZ_ text
05. Změna č.2 ÚP Loděnice
06. GP k pozemku u MŠ za GZ
07. OZV 1-2021 o místním poplatku z pobytu
08. OZV 2-2021, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě
10. 72-2021 – Varianta 1 – montáž a dodávka výtahu vč. stavebních prací
10. 73-2021 – Varianta 2 – montáž a dodávka výtahu vč. stavebních prací
10. VAR1_1NP_SBR
10. VAR1_1PP_SBR
10. VAR1_2NP_SBR
10. VAR1_3NP_SBR
10. VAR1_ŘEZ AA
10. VAR2_1NP
10. VAR2_1PP
10. VAR2_2NP_SBR
10. VAR2_3NP_SBR
10. VAR2_POHLED
10. VAR2_ŘEZ AA
11. ZP 77_1 LV 536
16. 210830 – Úprava křižovatky Karlštejnské, K Nouzovu a příjezdu k nádraží, Loděnice
16. Úprava křižovatky Karlštejnská x k nádraží_situace

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..