Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 29. 9. 2021

 

Časová mapa zasedání*:

0:00:00 1. Zahájení a schválení programu.
0:08:05 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele.
0:08:35 3. Projednání žádosti o schválení spoluúčasti ve výši 10 %, tj. 73 676,20 Kč k žádosti o dotaci z výzvy KABINA 2021 určenou na renovaci multifunkčního hřiště (nohejbalový kurt o rozloze 416 m²) na Jánské.
0:14:58 4. Projednání podání žádosti o bezúplatný převod pozemků pod zrekonstruovaným chodníkem u hřbitova v Pražské ulici od Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.
0:19:00 5. Projednání vydání Změny č. 2 Územního plánu obce Loděnice.
0:53:04 6. Projednání bezúplatného převodu pozemku u MŠ za GZ pozemek parcela č. 592/2.
1:01:39 7. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce Loděnice č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
1:08:46 8. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce Loděnice č. 2/2021 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě.
1:13:12 9. Projednání způsobu výběru poplatků za vyvážení směsného komunálního odpadu.
1:24:00 10. Projednání variantních návrhů umístění výtahu v budově OÚ.
1:40:38 11. Projednání nabídky koupě pozemku par. č. 77/1 v k.ú. Loděnice u Berouna od manželů Tuhých
1:46:37 12. Projednání záměru vybudovat parkoviště P+R u nádraží v obci Loděnice
1:48:00 13. Projednání záměru rozšířit základní školu Loděnice
1:49:38 14. Projednání aktualizace možnosti využití 13 stavebních pozemků pod hřebenem
2:00:18 15. Projednání rekonstrukce chodníku od čp. 50 k mostu přes Kačák v ulici Pražská.
2:07:33 16. Projednání rekonstrukce chodníku v ulici Karlštejnská 2. část – „Na Krétě“.
2:09:40 17. Projednání odměny za dlouholetou práci ve funkci ředitele ZŠ Mgr. Václavovi Veverkovi.
2:12:26 18. Plán obsluhy sběrného dvora a projednání odměny za vedení sběrného dvora Martinovi Bokovi
2:21:54 19. Doplnění Redakční rady loděnického Zpravodaje o třetí členku – Lucii Mihalovič.
2:23:44 20. Vyhodnocení úkolu vyplývajícího z bodu 13 zápisu ze zasedání ZO ze dne 17. 3. 2021
2:32:43 21. Výhled ukončených a proplacených investičních akcí do konce roku 2021
2:35:56 22. Návrh na využití finančních prostředků z předpokládaného zůstatku k 31. 12. 2021
2:36:25 23. Projednání opravy ulice Sedlecká a její zařazení do investičních akcí – části navazující na silnici na Svatý Jan od čp. 93 k čp. 98.
2:38:02 24. Vyřešení schodku 95 000 Kč z inventury předložené k Závěrečnému účtu obce k 31. 12. 2020.
2:46:50 25. Rozprava, různé
    I. Informace od koordinátorů aktivit o aktuální situaci plnění úkolů dle strategického plánu.
    II. Informace o postupu obecního úřadu ve věci zřízení autobusové zastávky na ulici Pražská, naproti GZ.
    III. Kontrola plnění přijatých usnesení Zastupitelstva
    IV. Zpráva o činnosti rady
3:53:43 26. Závěr

*Uvedené časy jsou pouze orientační.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..