Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 30. 6. 2021

 

Časová mapa zasedání*:

0:00:00 1. Zahájení a schválení programu.
0:09:22 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele.
0:09:54 3. Projednání poskytnutí finanční pomoci postiženým obcím na Moravě po zásahu ničivého tornáda
0:20:30 4. Projednání „Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/605 u zastávky Jánská II, Loděnice“ – souhlas s umístěním stavby
0:24:01 5. Projednání „Posun stávajícího přechodu přes ulici Pražská u č.p. 20, Loděnice“ – souhlas s umístěním stavby
0:26:45 6. Projednání Záměru rekonstrukce ulic Hluboká cesta a Školní
0:28:20 7. Projednání „DODATKU č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29.7.2020 na vypracování: „studie, projektové dokumentace, soupisu prací, inženýrskou činnost a výkon autorského dozoru projektanta“ pro Novostavbu Mateřské školy Loděnice“.
0:31:29 8. Projednání Dohody o narovnání – duplicitní vlastnictví pozemků par. č. 874/23, 874/24, 874/25 a 874/27 v k.ú. Loděnice u Berouna, zapsané na LV 666
0:35:00 9. Projednání Smlouvy směnné na pozemky par. č. 691/4 a 686/4 v k.ú. Loděnice u Berouna
0:36:45 10. Projednání Rozpočtového opatření
1:01:26 11. Projednání Závěrečného účtu za rok 2020
1:22:53 12. Projednání Účetní závěrky za rok 2020
1:26:23 13. Projednání důvodu zpoždění zveřejnění a distribuce Loděnického zpravodaje červen 2021.
1:41:45 14. Projednání situace na sběrném dvoře.
2:12:33 15. Projednání aktuálního stavu přípravy budování protipovodňových opatření.
2:25:30 16. Projednání umístění kontejneru na bioodpad na Jánské
2:40:50 17. Rozprava, různé
     I. Kontrola plnění přijatých usnesení Zastupitelstva
     II. Zpráva o činnosti rady
     III. Připomínky k zápisům z rady
4:00:49 18. Závěr

*Uvedené časy jsou pouze orientační.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..