Veřejné zasedání zastupitelstva bude 15. 12. 2021 od 18:00

Přijďte ve středu 15. 12. 2021 od 18:00 do velkého sálu kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu:

1. Zahájení a schválení programu.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele.
3. Projednání návrhu smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti.
4. Projednání Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Splašková kanalizace a vodovod Loděnice“.
5. Projednání Vypsání výběrového řízení na akci Vypracování dokumentace pro společné povolení stavby, projektantem oceněného položkového výkazu výměr z této dokumentace vycházející a navazující inženýrská činnost“ na stavbu pod názvem „Rozšíření kapacit Základní školy Loděnice, okres Beroun“.
6. Projednání vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Chodníky v ul. Pražská a Karlštejnská“.
7. Projednání rozpočtového opatření č. 11/2021
8. Projednání Určení pořizovatele Územního plánu obce Loděnice
9. Projednání poskytnutí neinvestiční dotace na provoz (AFK).
10. Projednání poskytnutí neinvestiční dotace (JUDO).
11. Projednání poskytnutí neinvestiční dotace (LOKULS).
12. Projednání poskytnutí neinvestiční dotace (LODĚNICE V HISTORII).
13. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce Loděnice č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
14. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce Loděnice č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
15. Projednání rozpočtu na rok 2022.
16. Projednání žádosti o odprodej pozemků par. č. 1139/4 a 1139/2 v k.ú. Loděnice u Berouna ve vlastnictví obce Loděnice.
17. Projednání bezúplatného převodu vlastnického práva k pozemku par. č. 316/3 v k. ú. Loděnice u Berouna z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Loděnice.
18. Odhlasování klouzavé uzávěrky, kterou by bylo možné posunout podle možností GZ (před Vánoci delší, po Vánocích možná kratší).
19. Rozprava, různé
    I. Kontrola plnění přijatých usnesení Zastupitelstva.
   II. Zpráva o činnosti rady.
20. Závěr

Podklady pro jednání:

03. Návrh_smlouvy_dopravní_obslužnost
04. Dodatek č. 2 Loděnice
04. Změnové listy + podpisy
05. Obec Loděnice – ZD – Rozšíření ZŠ Loděnice – rok 2022
06. SOD Pražská, Karlštejnská
06. Výzva k podání nabídky Pražská, Karlštejnská
07. Rozpočtové opatření č. 11_2021
09. AFK žádost 2022
10. Judo žádost 2022
11. LOKULS žádost 2022
12. Loděnice v Historii žádost 2022
13. Návrh_OZV_3-2021_systém-Loděnice
14. Návrh_OZV_4-2021_poplatky-Loděnice
15. Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Loděnice na r. 2022
15. Návrh rozpočtu obce Loděnice na rok 2022_na_ÚD
16. Žádost o prodej poz. 1139_2 a 1139_4
17. UZSVM – pozemek 316_3 bezúplatný převod – podmínky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..