Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 15. 12. 2021

 

Časová mapa zasedání*:

0:00:00 1. Zahájení a schválení programu.
0:06:32 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele.
0:06:53 3. Projednání návrhu smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti.
0:08:08 4. Projednání Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Splašková kanalizace a vodovod Loděnice“.
0:09:37 5. Projednání Vypsání výběrového řízení na akci Vypracování dokumentace pro společné povolení stavby, projektantem oceněného položkového výkazu výměr z této dokumentace vycházející a navazující inženýrská činnost“ na stavbu pod názvem „Rozšíření kapacit Základní školy Loděnice, okres Beroun“.
0:14:18 6. Projednání vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Chodníky v ul. Pražská a Karlštejnská“.
0:15:32 7. Projednání rozpočtového opatření č. 11/2021
0:16:26 8. Projednání Určení pořizovatele Územního plánu obce Loděnice
0:23:07 9. Projednání poskytnutí neinvestiční dotace na provoz (AFK).
0:36:21 10. Projednání poskytnutí neinvestiční a investiční dotace (JUDO).
1:00:26 11. Projednání poskytnutí neinvestiční dotace (LOKULS).
1:02:30 12. Projednání poskytnutí neinvestiční dotace (LODĚNICE V HISTORII).
1:08:55 13. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce Loděnice č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
1:19:15 14. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce Loděnice č. 4/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
1:28:20 15. Projednání rozpočtu na rok 2022.
1:32:10 16. Projednání žádosti o odprodej pozemků par. č. 1139/4 a 1139/2 v k.ú. Loděnice u Berouna ve vlastnictví obce Loděnice.
1:35:35 17. Projednání bezúplatného převodu vlastnického práva k pozemku par. č. 316/3 v k. ú. Loděnice u Berouna z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Loděnice.
1:44:05 18. Projednání možnosti posunutí uzávěrky loděnického Zpravodaje na 10. den v měsíci, případně zvážení možnosti tisku Zpravodaje v jiné tiskárně.
2:05:50 19. Projednání záměru pořízení cisternové stříkačky od města Mníšek pod Brdy
2:12:00 20. Rozprava, různé
      I. Kontrola plnění přijatých usnesení Zastupitelstva.
     II. Zpráva o činnosti rady.
3:00:00 21. Závěr

*Uvedené časy jsou pouze orientační.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..