Veřejné zasedání zastupitelstva bude 15. 11. 2017 od 18:00

SoD Rekonstrukce soc.zařízení v KZ Loděnice_nabídka a rozpočet stavby Sc…

Přijďte ve středu 15. 11. 2017 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
3. Projednání smlouvy o právu stavby (ulice Karlštejnská)
4. Projednání smlouvy – Loděnice SŽDC věcné břemeno – služebnosti inženýrské sítě
5. Projednání Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (splašková kanalizace)
6. Projednání Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (AFK)
7. Projednání Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace (AFK)
8. Projednání Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (ART TIME)
9. Projednání smlouvy o pronájmu, psí útulek Bouchalka
10. Projednání odpisového plánu Základní školy Loděnice za rok za 2017
11. Pověřit finanční a kontrolní výbor kontrolou akce „rekonstrukce sociálního zařízení v Kulturním zařízení“
12. Projednání odkupu pozemků č. 888/61, 888/8, 888/45 a 888/20, které vlastní firma Promark s.r.o. Jedná se o část průmyslové zóny označené v územním plánu VS2. Pověření starosty, aby
zjistil podmínky odkupu.
13. Rozprava, různé
– Poskytnutí informací vedením obce rekonstrukci sociálního zařízení v Kulturním zařízení. Zejména o zadávacím řízení, smlouvě se zhotovitelem a rozpočtu rekonstrukce.
14. Usnesení
15. Závěr

Václav Bauer, starosta obce

Podklady pro jednání:
03. Obec Loděnice-Smlouva o právu stavby-ZO
04. Loděnice SŽDC věcné břemeno – služebnosti inženýrské sítě II.
05. Lodenice-vymery mavab
05. Obec Loděnice – MAVAB s r o – Smlouva o věcném břemeni – kanalizace Loděnice II etapa
06. AFK_Verejnopravni_smlouva_na_provoz_2018
07. AFK_Verejnopravni_smlouva_na_sekačku_2018
08. ART TIME_Verejnopravni_smlouva_2018
09. Nájemní sml Bouchalka Scan
10. Odpisový plán ZŠ Scan
11. Smlouva o dílo
11. Rozpočet
12. Důvodová zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..