Proč to udělali?

Na severovýchodě naší obce mezi dálnicí a silnicí na Rudnou je územním plánem definován prostor pro umístění výrobních a průmyslových ploch – na obrázku níže označen jako VS2.
Z pohledu zatížení obce dopravou je to velmi nešťastné řešení. Nejlepší by bylo územní plán změnit zpět na ornou půdu či trvalé travní porosty a majitele, kteří zakoupili pozemky po schválení uvedeného územního plánu, rozumně odškodnit. Místo toho, aby se vedení naší obce vydalo tímto směrem, jde majitelům „na ruku“ a společně s nimi, aniž by podle zákona muselo, připravuje Územní studii. Je to důležitý krok pro zástavbu průmyslové zóny. Pouze v tomto kroku má obec právo definovat podmínky, které musí Územní studie zohlednit. V redakci LoDění jsme si dali tu práci, kontaktovali nezávislé odborníky, podmínky vypracovali a prostřednictvím zastupitele Kamila Horného prosadili k projednání na veřejném jednání zastupitelstva, které se konalo 11. 10. 2017.

Navrhli jsme toto:

  1. Obec požádá odbor územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Beroun, aby Územní studie (ÚS) dále uvedené zadávací podmínky zohlednila.
  2. Součástí ÚS bude Výkres širších vztahů, který prověří negativní dopady zástavby území VS2 na okolní zástavbu a na obyvatele obce Loděnice. Pokud není znám typ a kapacita výroby, požadujeme zpracovat studii pro maximální zatížení území VS2.
  3. Studie navrhne takové dopravní řešení, aby zástavbou území VS2 nedošlo ke zvýšení zatížení nákladní dopravou v ulicích obce Loděnice. Navrhne jiné napojení území VS2 na dálnici D5 než stávajícím sjezdem na 10. km D5.
  4. Součástí ÚS bude měření stávajícího zatížení ulic Pražská a Karlštejnská nákladní dopravou. Měření bude provedeno tak, aby jej bylo možné kdykoliv v budoucnu opakovat a výsledky porovnat s naměřenými hodnotami uvedenými v ÚS.
  5. ÚS stanoví, aby parkovací místa pro osobní i nákladní přepravu, která budou souviset s využitím (provozem) území VS2, byla umístěna v dostatečném množství a pouze na území VS2.
  6. ÚS stanoví způsob, díky kterému dojde ke vsakování veškerých srážkových vod pouze na území VS2.
  7. ÚS vyloučí na území VS2 chemickou výrobu a provoz technologií na likvidaci odpadů.

Zastupitelé jednali, zastupitelé hlasovali (viz nahrávka, čas 0:16:53). Zde je výsledek:
Postoji zastupitelů, kteří nehlasovali „pro“, opravdu nerozumím a kladu si otázku, proč to udělali.

Někteří svůj postoj zdůvodňují tak, že k navrhovaným bodům je zpracovatel Územní studie povinen ze zákona a schválení bodů by bylo jen jeho duplikováním. V redakci LoDění si duplikováním zákona jisti nejsme. A i kdyby se o duplikování zákona jednalo, čemu by to vadilo? Je přece lepší duplikovat, než něco prošvihnout!

Martin Bok
martin.bok@3ok.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..