Výsledek hospodaření obce Loděnice k 30.6.2016

Ekonomické výsledky obce k 30.6.2016 najdete v tabulce níže. Pro srovnání uvádím i ekonomické výsledky za roky 2013, 2014 a 2015. Čísla jsou uvedena v tis. Kč.

 

Bilance
(aneb co máme a kde jsme na to vzali)
k 31.12.2013 k 31.12.2014 k 31.12.2015 k 30.06.2016
Dlouhodobý majetek 146 867 174 750 178 068 181 914
Peníze 15 748 6 904 13 366 13 131
Pohledávky 9 037 12 373 8 847 524
Celkem aktiva 171 652 194 027 200 281 195 569
Dotace + nahospodařeno 131 841 135 826 144 618 169 940
Krátkodobé závazky 13 524 31 180 30 593 1 487
Bankovní úvěry – dlouhodobé 26 287 27 021 25 070 24 142
Celkem pasiva 171 652 194 027 200 281 195 569
Výsledovka
(aneb kolik jsme utratili za provoz a kolik nám zbývá na investice)
k 31.12.2013 k 31.12.2014 k 31.12.2015 k 30.06.2016
Provozní spotřeba – materiál, energie 1 773 569 1 719 247
Provozní spotřeba – služby 7 065 10 924 6 051 2 671
Osobní náklady 4 275 4 626 4 238 2 245
Ostatní náklady 664 391 1 562 79
Odpisy, drobný majetek, prodaný majetek 5 544 2 779 3 273 134
Úroky 1 057 1 054 990 466
Dotace spolkům, škole, školce 3 576 3 636 3 402 3 755
Náklady celkem 23 954 23 979 21 235 7 597
Výnosy z místních zdrojů 12 980 3 002 3 198 1 938
Výnosy ze  státního rozpočtu a od kraje 20 175 22 839 25 149 11 749
Výnosy celkem 33 155 25 841 28 347 13 687
Hospodářský výsledek 9 201 1 862 7 112 6 090

Podrobnější ekonomická data v XLS formátu si můžete stáhnout zde.

Obec v prvním pololetí roku 2016 získala z vlastních zdrojů (příjmy z vlastní činnosti a příjmy z místních poplatků) 1,9 mil. Kč, dále ze státního rozpočtu a z kraje 11,7 mil. Provozní náklady činily 7,6 mil. Tento údaj je bohužel zkreslený o nezaúčtované odpisy ve výši cca 1,5 mil. Vedení obce tedy na budoucí investice (či výdaje) ušetřilo 4,5 mil., přičemž k 30. 06. 2016 bylo v obecní kase 13,1 mil. Zdroje na zvelebování tedy máme.

podrobnějších údajů plyne, že paní účetní Pícková dodržela slovo a napravila nedostatky, které jsme spolu diskutovali 6. 6. 16. Tímto jí děkuji.

Ing. Martin Bok
martin.bok@3ok.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..