Výsledek hospodaření obce Loděnice za rok 2015

Ekonomické výsledky obce za rok 2015 najdete v tabulce níže. Pro srovnání uvádím i ekonomické výsledky za roky 2013 a 2014. Čísla jsou uvedena v tis. Kč.

 

Bilance
(aneb co máme a kde jsme na to vzali)
k 31.12.2013 k 31.12.2014 k 31.12.2015
Dlouhodobý majetek 146 867 174 750 178 068
Peníze 15 748 6 904 13 366
Pohledávky 9 037 12 373 8 847
Celkem aktiva 171 652 194 027 200 281
Dotace + nahospodařeno 131 841 135 826 144 618
Krátkodobé závazky 13 524 31 180 30 593
Bankovní úvěry – dlouhodobé 26 287 27 021 25 070
Celkem pasiva 171 652 194 027 200 281
Výsledovka
(aneb kolik jsme utratili za provoz a kolik nám zbývá na investice)
k 31.12.2013 k 31.12.2014 k 31.12.2015
Provozní spotřeba – materiál, energie 1 773 569 1 719
Provozní spotřeba – služby 7 065 10 924 6 051
Osobní náklady 4 275 4 626 4 238
Ostatní náklady 664 391 1 562
Odpisy, drobný majetek, prodaný majetek 5 544 2 779 3 273
Úroky 1 057 1 054 990
Dotace spolkům, škole, školce 3 576 3 636 3 402
Náklady celkem 23 954 23 979 21 235
Výnosy z místních zdrojů 12 980 3 002 3 198
Výnosy ze  státního rozpočtu a od kraje 20 175 22 839 25 149
Výnosy celkem 33 155 25 841 28 347
Hospodářský výsledek 9 201 1 862 7 112

Podrobnější ekonomická data v XLS formátu si můžete stáhnout zde.

Obec v roce 2015 získala z vlastních zdrojů (příjmy z vlastní činnosti a příjmy z místních poplatků) 3,2 mil. Kč, dále ze státního rozpočtu a z kraje 25,1 mil. Provozní náklady činily 21,2 mil. Vedení obce tedy na budoucí investice (či výdaje) ušetřilo 7,1 mil., přičemž k 31. 12. 2015 bylo v obecní kase 13,4 mil.. Osobně to považuji za velmi slušný výsledek, i když nikdy není tak dobře, aby nemohlo být ještě lépe, že. 🙂

Na celé věci mne pouze mrzí fakt, že jsem uvedená čísla získával poměrně zdlouhavou cestou. Údaje, které jsem obdržel 7. 3. 2016 na základě Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, byly totiž chybné.  O chybách jsem postupně komunikoval s ekonomkou obce p. Holou, externí účetní obce p. Píckovou, s předsedou finančního výboru M. Fatkou (komunikace viz tento odkaz). Situaci nakonec vyřešil pan starosta V. Bauer tak, že na 6. 6. 2016 zorganizoval schůzku, které se účastnili p. Holá, p. Pícková se svojí kolegyní a já. Na schůzce jsme znovu avizované nedostatky probrali. Měl jsem pravdu ve všech bodech. Získal jsem správné výsledky za rok 2015 a ujištění, že zbylé nedostatky budou napraveny.

Bohužel k okamžiku zveřejnění tohoto článku (22. 6. 2016) je web LoDění jediné místo, kde jsou zobrazeny pravdivé výsledky hospodaření obce za rok 2015. Na Monitoru, informačním portálu Ministerstva financí, (viz odkaz http://monitor.statnipokladna.cz/2015/obce/detail/00233510) jsou čísla chybná.

Ing. Martin Bok
martin.bok@3ok.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..