Otevřený dopis Kateřiny Hůlové starostovi

Poznámka redakce: Mgr. Hůlová adresovala svůj otevřený dopis starostovi. Samotné slovo „otevřený“, které je v názvu uvedeno, napovídá, že dopis je určen také pro širší veřejnost. Autorka navíc o zveřejnění dopisu vedení obce výslovně žádala. Vedení však zřejmě nepovažovalo za vhodné seznámit občany s dalším názorem na články a informace uvedené ve Zpravodaji. Autorku o svém rozhodnutí, že dopis nezveřejní, ani neinformovalo. Místa přitom v květnovém čísle bylo jistě dostatek. Naše redakce je opačného názoru a rádi jsme otevřený dopis zveřejnili. Naskýtá se otázka: Jakým klíčem vedení obce vybírá články do Zpravodaje?

Vážený pane starosto,

reaguji na Vaše vyjádření v posledním čísle Loděnického zpravodaje: Pár slov starosty – svoboda tisku a projevu. Předesílám, že i když se s Vaším názorem neztotožňuji, velice si Vás vážím za to, že – na rozdíl od Vaší předchůdkyně – s lidmi dokážete jednat slušně a s respektem. Není to samozřejmost a je to jeden z důvodů, proč stále ještě nelituji, že jsem Vám dala svůj hlas.

Článek pana Vlčka v minulém vydání mě na rozdíl od Vás nepotěšil. Z vyjádření pana Vlčka typu „Nechme zastupitelstvo pracovat“ či „ Už jen to, že začali (opoziční skupina) vydávat vlastní tiskovinu, je pro občany matoucí“ na mě dýchly nedávné totalitní časy, kdy jsme byli rovněž nabádáni k tomu, abychom nechali vládnoucí stranu nerušeně konat, neotravovali s odlišnými názory, natož pak s kritikou. Uvědomila jsem si, jak hluboko v nás je doba totalitních poměrů zaseta a jak dlouho bude ještě trvat, než se naše společnost z té čtyřicetileté deformace uzdraví. I mnozí dnešní vládní politici by byli raději, kdybychom je nechali konat a nestrkali nos do věcí, do kterých nám nic není. Naštěstí už máme, jak správně píšete, svobodu tisku a projevu a také novináře, kteří se o dění ve vrcholné politice intenzivně zajímají.

Jinak je tomu pochopitelně s politikou komunální – málokdy se najde téma, které by zaujalo novináře z celostátních médií. Zkrátka nikdo za nás tuhle práci neudělá. Jsme to my, občané obce, kteří by měli mít zájem a být schopni kontrolovat si svou místní vládu a místní parlament. Ruku na srdce, mnohým z nás je to jedno, pro mnohé z nás je politika „svinstvo“, do kterého se nechce namočit. Proto jsem opravdu ráda, že kontrolní funkci v naší obci plní i tzv. opoziční skupina, jak tyto pány nazval pan Vlček.

Jsem vděčná panu Bokovi za jeho ochotu a čas, který věnoval např. podrobnému nastudování a vysvětlení jednotlivých položek ve shrnutí hospodaření obce za rok 2016 a mnoha dalším materiálům. A opravdu nerozumím tomu, proč jeho nabízenou pomoc spolu s erudicí a zkušenostmi vedení obce nekvituje s povděkem.

Jsem vděčná panu Hornému za podrobné nastudování mnohastránkových materiálů, které slouží jako podklady k hlasování zastupitelstva. Byla jsem osobně přítomna na zasedání zastupitelstva v únoru 2017 a připadalo mi přinejmenším zvláštní, že běžný zastupitel Kamil Horný věděl o materiálu k rekonstrukci veřejného osvětlení mnohem více než paní místostarostka (pobírající odměnu z veřejných prostředků za výkon této funkce). Mnohým se zacházení do detailů může jevit jako obstruování, ale kde jinde než na zasedání zastupitelstva (konaného obvykle 1x za dva měsíce) by mělo k probrání všech rizikových bodů dojít?

Jsem ráda za (nejen) kulturní aktivity a články pana Machače a dalších, kteří přispívají do Lodění.

Sleduji vyjádření protagonistů Lodění a opravdu nemám dojem, že by jejich cílem bylo hatit bohulibé snažení zastupitelstva obce. Přístavba školy, rekonstrukce veřejného osvětlení, chodníky a protipovodňová opatření – to vše jsou priority, se kterými nelze než souhlasit. Problém je v tom, že cesta k nim, ač dlážděna možná dobrými úmysly zastupitelstva, nemusí být zcela v souladu s dlouhodobými zájmy obce. Nikdo z nás přece nechce, abychom se jako obec ještě více zadlužili, uzavírali netransparentní zakázky s pochybnými dodavateli nebo za několik let řešili rozmáchlé projekty, ke kterým nebyly vypracovány kvalitní podklady. Nepochybuji, že např. zvětšit prostory naší ZŠ je nutné. Je však zapotřebí dopředu vědět, kolik bude takový projekt obec stát, kolik zaplatí spádové obce, kolik ministerstvo atd. A podložit jej kvalitní, nezávislou demografickou studií.

Na rozdíl od pana Vlčka jsem ráda, že obec je zahlcena žádostmi o informace. Znamená to totiž, že někdo má o dění v naší obci skutečně zájem. Možná by nebylo od věci zveřejnit veškeré smlouvy a faktury na webu obce. Co na tom, že nám to zákon neukládá? Mnohé malé obce již všechny své smlouvy zveřejňují a odpadá jim tak neustálé naříkání na otravné občany, kteří žádají ze zákona informace o smluvních vztazích jejich obce.

Buďme rádi za to, že jsou mezi námi lidé, které dění v obci zajímá natolik, že jsou ochotni ukrojit část ze svého soukromého času a věnovat jej hloubkové kontrole a studiu materiálů a požadovat po představitelích obce jejich vysvětlení nebo opravu. A přejme si zastupitele, kteří si jakožto veřejné osoby neberou kritiku tak osobně. Zastupitel v malé obci a natož pak starosta, je zcela jistě nevděčná funkce a žádná velká výhra v loterii. Tito lidé skutečně jdou se svou kůží na trh, mají velkou odpovědnost a malé možnosti své kroky konzultovat s odborníky. Tím spíš by ale měli být schopni a ochotni využít kapacit svých spoluobčanů, ať už z opozičních, koaličních nebo neutrálních řad. A nebát se vést otevřenou veřejnou diskusi bez osobních invektiv.

Tento dopis zasílám také do redakce časopisu LoDění.

S pozdravem

Kateřina Hůlová
Jánská, 21. dubna 2017

 

3 komentáře u „Otevřený dopis Kateřiny Hůlové starostovi

 1. Daniel Ross

  Dobrý den,

  paní Hůlová, moc dobře si vzpomínám, jak probíhalo Vaše a manželovo jednání s bývalým vedením obce. Rozhodně zrovna Vy se nemůžete schovávat za význam slov respekt a slušnost. Bývalé vedení obce si zakládalo na tom, že obec by neměl NIKDO využívat pouze ve svůj vlastní prospěch na úkor jiných občanů. Proto taky vznikla tato malá skupinka kritiků, kteří by v budoucnu rádi ovlivňovali chod obce, nikoliv však v jejím zájmu. Jestliže tedy obdivujete lidi, kteří předstírají snahu něco změnit „k lepšímu“ v této obci, měla byste též klást otázky, které se týkají některých v redakci Lodění, co svou šanci v zastupitelstvu obce před rokem 2006 promarnili. Myslím, že pak byste tak spokojená s prací Lodění nebyla a možná, pokud byste byla dostatečně informovaná, začala byste zvažovat, komu jste ten volební hlas vlastně dala. I když je fakt, že nemusíte klást otázky pouze za léta minulá, ale můžete se zaměřit také na práci některých současných zastupitelů, především těch, co např. složili funkci ve finančním výboru, a nyní se naprosto plánovaně na veřejné zasedání ZO nepřipravují a pak se svými neprofesionálními dotazy snaží vyvolat dojem, že oni jsou ti jediní, kteří to s tou naší obcí myslí dobře a poctivě a téměř vše, co dělají současní zastupitelé, je korupce, nebo dokonce tunel. Tady bych chtěl opravdu se vší vážností zdůraznit, že pokud veřejně hlásají taková obvinění, jsou podle zákona povinni podat trestní oznámení. Nebo mi Vy, paní Hůlová, objasníte, co to vlastně hrají za hru? Asi byste měla vědět, že respekt k Vaší osobě končí přesně tam, kde Vy překračujete respekt k ostatním.

  1. Miloš Svoboda

   Pane Ross
   Dovolím si pár glos.
   Není trochu nevděčné, měnit jméno skutečné.
   Nebo nám jen úřední šiml zastřel jméno Šimr?
   A pan Dub si jen dup.
   Za socializmu se říkalo.
   Víš jak se jmenuje Lenin (Uljanov)
   a Stalin ( Džugašvili)
   No vidíš! A takhle je to v Rusku se vším.
   Opravdu platí ,,Všchno je jinak“?
   Pan Šimr (Ross) se může optat doma. Maminka si jistě vzpomene kdo před volbami(2010) nabízel obecní posty jako trafiky pro loajální.
   Vědět o ,, Čestných předvolebních telefonátech pí. Šimrové“ a psát ,, Obec by neměl nikdo využívat pouze ve svůj vlastní prospěch“ je pane Šimr (Ross) nehoráznost.
   Ohlédnu li se ještě dál (doporučujete před rok 2006) pak vidím.
   Rozvoj Společenského klubu
   JahudLo i PohudLo. Rozvoj Art-timu. Kulturní aktivity, které uznávalo celé Berounsko.
   Rekonstrukci náměstí i obecního úřadu. Udržení dostupnosti všech služeb občanům v celém rozsahu spádové obce.
   Fotografie a jejich decentní umístění v interierech obecních budov,
   kde z celkové dispozice dýchala prožitá historie obce a hlavně lidský přístup pana starosty.
   Ano pane Ross. Vidím i hospodskou. která nic z toho, co přirozeně vycházelo z vedení obce, nedokázala.
   Miloš Svoboda

 2. Daniel Ross

  Miloši Svobodo,
  pěkné příjmení máš,
  avšak na socialismus zasvěceně vzpomínáš.
  Lenina, Stalina i Rusko zmiňuješ,
  nad svobodou projevu horuješ.
  Úklid ti nedali, kulturu sebrali,
  Miloši Svobodo, ty ti to nandali.
  😀

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..