Ať to stojí, co to stojí

Obec získala dotaci ve výši 23 mil. Kč na přístavbu ZŠ. Zajímavé je, že první, kdo mi tuto informaci přinesl, byla moje 12letá dcera. Dověděla se ji ve škole. O týden později mi ji potvrdil starosta a další den se objevila formou rozpočtové změny v podkladech pro zasedání zastupitelstva. To se konalo 26. 4. a bylo svoláno právě proto, aby se s přístavbou ZŠ mohlo začít co nejdříve. Termíny jsou již nyní napnuté, protože nejvíce práce je vhodné vykonat o prázdninách a dotaci je třeba vyčerpat nejpozději začátkem letošního prosince.

Demografická studie
Vedení obce poskytlo zastupitelům pouze jediný podklad – návrh smlouvy s budoucím dodavatelem stavby. Protože jsem věděl, že důvodovou zprávou se nikdo nezdržoval, vyžádal jsem si jako další podklad nejnovější demografickou studii. Zpracovala ji firma Accon jako součást tzv. investičního záměru. Tzv. demografická studie uvádí, že lineární nárůst žáků, který je sledován již od školního roku 2012/13, ustane školním rokem 2018/19. Poté se již počet žáků dalších osm let měnit nebude. Zajímalo by vás, proč nárůst ustane a proč zrovna v uvedeném čase? Tuto důležitou informaci studie bohužel nepřináší. Značný prostor studie je věnován minulosti a současnosti. Prognózu na deset let budoucích se však autor nijak nesnažil zdůvodnit. Autor dokumentu dokonce není ani uveden. Pouze kontaktní osoba z firmy Accon. Předpokládám, že Accon se na demografické studie nijak nespecializuje. I když v závěru dokumentu je možné najít podpis starosty, pozorný čtenář si může všimnout, že starosta dokument pouze schválil. Z uvedených důvodů považuji dokument za nevěrohodný a jeho vypovídací hodnotu za pochybnou.

Financování
Podobně nedořešené je financování stavby. Starosta sice opakovaně sdělil, že jedná o spolufinancování stavby s okolními obcemi, ale na papíře dosud nic nemá. Připomeňme, že jednání již trvají přibližně půldruhého roku (viz LoDění 1/16). Nejnovější hypotézy, jimiž starosta zdůvodnil, proč není možné smlouvy (případně jiné právní záruky) uzavřít, si můžete poslechnout ze zvukového záznamu zasedání 26. 4. (čas 28:45). Přitom ještě na zasedání 14. 12. 2016 předpokládal, že budou s obcemi uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích (časy 1:29:00 a 2:00:20). Někteří starostové prý vyjádřili ústní příslib a někteří již snad také informovali své zastupitele. To ale nestačí. Okolní obce musí financování nechat svými zastupiteli také odsouhlasit.

Vývoj ceny
Velice mi vadí, že přístavba bude předražená. Připomeňme krátce vývoj ceny stavby. V roce 2014 byla na základě studie odhadována cena přístavby kolem 30 mil. Kč (viz záznam 14. 12., 1:47:30). Ředitel školy v únoru 2015 předpokládal, že přístavbu lze pořídit pouze za 12 mil. (V případě minimalistické varianty, kdy by se přistavěly pouze třídy dvě, dokonce za pouhé 4 mil.) Úspora 18 mil. měla vzniknout tím, že nedojde k realizaci zateplení budovy a nebudou vyměněna okna. To znamená, že ta téměř nová plastová vyhazovat naštěstí nebudeme. S názorem pana ředitele se ztotožňuji. Tato cena přepočtená na 1 m2 stavby je navíc v relaci s náklady, které na svoji školu vynaložili sousedé z Dobřichovic. To je další podpůrný argument ověřený praxí.
Poté byly náklady projektantem Bittmannem upřesněny na 22 mil. S touto částkou bylo vloni neúspěšně žádáno o dotaci. Proto obec vyměnila firmu Elcos Group Mgr. Hodkové za nevysoutěženou f. Accon a Ing. Bittmann bohužel projekt nedokončil. Rovněž nevypracoval rozpočet. Ze zdravotních důvodů. Proto obec poptala f. Spektra a ta vyčíslila náklady na přístavbu na 33 mil. Zadání se neměnilo. (Se zateplením se nadále nepočítá.) Nárůst ceny však zdůvodněn nebyl. Autoři nižších cen se zřejmě museli splést. Štěstí, že jsme loni dotaci nezískali. Podle nejnovějších informací lze dovodit, že bychom podle názorů odborníků školu za 22 mil. zřejmě nepostavili. Chybělo by nám 11 mil. Další zajímavé informace nejen o ceně a také jak dopadlo hlasování, naleznete v článku Martina Boka Miss Universe.

Komentář
Starosta spekuloval (viz záznam 14. 12., 2:06:00), že je výhodné uvést v žádosti o dotaci cenu o něco vyšší . Prý se tomu říká rezerva.*) (Bohužel již nesdělil, kolik v našem případě rezervujeme.) Tím bude dosaženo odsouhlasení vyššího stropu dotace, které se může hodit v případě nepředvídatelných víceprací. Zadávacím řízením (ZŘ) na dodavatele pak bude zajištěno dosažení ceny tržní. Starosta odhadoval, že ta by mohla být až o 20 % nižší – 26 mil. Kč. Zajímavá úvaha. Nic takového však nenastalo. Do ZŘ se přihlásila pouze jedna firma a ta nabídla cenu nižší jen o 0,5 mil. Kč. Můžeme mluvit o štěstí, že se ZŘ nakonec vůbec někdo zúčastnil. Jednatel f. Accon Mgr. Mejzr potvrdil, že se jedná o běžný jev. Byl jsem překvapen. Taková lukrativní stavba a pouze jeden zájemce. Již dříve jsem se však někde doslechl, že u staveb financovaných z dotací se to stává.

Rekapitulace
Stále neznáme seriózní prognózu nárůstu počtu dětí v naší spádové oblasti. Nemáme zajištěno spolufinancování  stavby okolními obcemi. Vedení obce bez soutěže, tedy protizákonně vybralo f. Accon, aby zprostředkovala dotaci a současně zorganizovala ZŘ na dodavatele stavby i na technický dozor investora. Zastupitelstvo souhlasilo. Nabídku odevzdal pouze jeden stavebník a nabídl cenu těsně pod schváleným maximem. Prováděcí projekt si vypracuje samotný dodavatel. V porovnání s novou školou v Dobřichovicích je v našem případě cena za 1 m2 stavby více než dvojnásobná. Zajímalo by mě, jak vysoká by musela cena přístavby být, aby odradila naše zastupitele od souhlasného zdvižení ruky.

Kamil Horný, zastupitel

*) Všimněme si, že na pravdu si tu nehrajeme.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..