Volby 2018 – Sdružení nezávislých kandidátů LoDění

Buďme hrdi na svou obec

Vybudujeme obec, která se rozvíjí smysluplně a koncepčně. Obec, která nebude jen místem pro přespání, ale skutečným domovem. Budeme nejen stavět chodníky, opravovat komunikace a dělat obec krásnější, ale vytvoříme takové podmínky, aby se všem žilo lépe a aby se tu dařilo aktivním lidem, kteří mají chuť a zájem organizovat nejrůznější akce a setkání pro druhé. Sestavili jsme tým složený z odborníků na ekonomii, stavebnictví, techniku, vzdělávání, medicínu, sport, kulturu, sociální služby, práci s dětmi i se starší generací. Budeme investovat promyšleně, bez zbytečných nákladů na předražený materiál či služby, podpoříme aktivní trávení volného času, komunitní aktivity, kulturní i sportovní činnost.

Stručný program                   Podrobný program

1. Ing. Martin Bok

51 let
systémový analytik
účetní poradce
manažer, podnikatel
2. Ing. Kamil Horný

51 let
ekonom
manažer
podnikatel
3. PhDr. Jana Tučková

56 let
tlumočnice
investiční analytik
4. Radek Němec
47 let
obchodně technický manažer
5. MUDr. Tereza Hamouzová
47 let
praktická lékařka pro dospělé
6. Ing. Martin Fořt
62 let
vedoucí chemické výroby
7. Julie Bicanova
53 let
učitelka v mateřské škole
lektorka ART TIME
---8. Hana Hrubanová
46 let
odborný ekonom
9. Anna Kalašová
63 let
účetní
OSVČ
v důchodu
10. Mgr. Kateřina Mašatová
41 let
psycholožka
na mateřské dovolené
11. Ivo Plhák
50 let
ladič pian
podnikatel
12. PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
57 let
vědecko-pedagogický pracovník Univerzity Karlovy
13. Mgr. Kateřina Hůlová
41 let
ředitelka středočeské pobočky
organizace Člověk v tísni
14. Ing. Prokop Boček
30 let
softwarový inženýr
15. Ing. Milan Hejduk
50 let
projektový manažer
podnikatel

„Klid na práci“ nepotřebujeme. Jsme zvyklí pracovat pod tlakem a precizně.  Jakákoliv veřejná kontrola k práci zastupitele či obecního zaměstnance neoddělitelně patří. Chceme být veřejně kontrolováni!

Více o kandidátech

Stručný program           Podrobný program

Transparentní účet

Volební leták 1          Volební leták 2

Volební leták 3          Naše úspěchy a neúspěchy

Předvolební vydání časopisu LoDění

Reakce na dva body ze Zápisu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice

Vážení spoluobčané,
ráda bych reagovala na dva body ze Zápisu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne 20. 6. 2018.

1. V zápisu uvedeno
I. Poskytnutí informací vedením obce o záměru společnosti UCB Technometal s.r.o. postavit na pozemku č. 868/1 haly pro kovovýrobu.

2. 5. 2018
došlo na OÚ Loděnice OZNÁMENÍ zahájení společného řízení. Toto oznámení bylo vystaveno v Berouně dne 25. 4. 2018. Kde se to zdrželo nevím.
7. 5. 2018 jsem po konzultaci s JUDr. Sršněm poslal k záměru námitku.
8. 5. 2018 přinesla na OÚ Loděnice paní Lenka Kalašová Nesouhlas s výstavbou výrobního a administrativního areálu společnosti UCB TECHNOMETAL s. r. o. na parcele č. 868/1 Pod tímto nesouhlasem je podepsáno sedmdesát občanů.

9. 5. 2018 se dostavilo na OÚ Loděnice zhruba dvacet občanů, a přesvědčili mě a místostarostku, abychom poslali námitku formulovanou jinak, než tu ze 7. 5. 2018.
21. 5. 2018 jsme odeslali paní Lence Kalašové odpověď na „petici“. Odpověď vypracoval JUDr. Petr Sršeň.
18. 6. 2018 došlo na OÚ Loděnice usnesení o přerušení společného územního a stavebního řízení.

Usnesení bylo vydáno 12. 6. 2018. Odvolat se může stavebník, my všichni ostatní čekáme, co bude dál.

Doplňující informace:
Dne 21. 11. 2017 se Obecní úřad Loděnice kladně vyjádřil k plánovanému záměru -> Obec Loděnice nemá námitek k výstavbě výrobního a administrativního areálu firmy UCB Technometal s.r.o. na pozemcích parcela č. 868/1 a 48/4 v k. ú. Loděnice u Berouna dle předložené projektové dokumentace.

Odpověď pana starosty na naši otázku, jestli tento záměr a následný  souhlas se záměrem byly diskutovány s ostatními zastupiteli, zněla: „Nemusel jsem diskutovat se zastupitelstvem, jelikož územní plán je daný…“ Jednání pana starosty vnímáme jako porušení etického kodexu. Přímo občany jsou voleni zastupitelé obce, nikoliv však starosta. Takové záměry by měly vždy být probírány a další kroky rozhodovány celým zastupitelstvem. Po územním plánu vše začíná záměrem a postojem obce, která by měla jednat v zájmu občanů k danému záměru. Jistě si všichni pamatujeme na záměr „Linka KDV 1000 Loděnice“ z roku 2013, který se také mohl zdát býti v souladu s územním plánem.  Nicméně v tomto případě bývalé zastupitelstvo jednalo v zájmu občanů. K danému záměru Obecní úřad Loděnice poslal vyjádření obsahující 96 bodů. Výsledek, který je samozřejmě i zásluhou mnoha dalších občanů, všichni známe.

2. V zápisu uvedeno:
pí. Wagnerová – změna v územním plánu kdy firmy mohou snížit procento zeleně na 20%
V. Bauer  – GZ díky tomu rozšíří parkoviště, takže by se měla uvolnit parkovací místa po obci.

Doplňující informace:
Navrhovaná změna snížení povinnosti zeleně ze 40 % na 20 % je platná, pokud návrh změny územního plánu v této formě projde, pro všechny plochy značené v územním plánu VS = výroba a skladování, kterých je v obci Loděnice více než dost. Netýká se pouze společnosti GZ Media, která o danou změnu zažádala. Není tento návrh na změnu územního plánu v rozporu s cílem projektu „Loděnice o kousek hezčím místem k životu“? Opravdu se tím vyřeší parkování v Loděnici? Nenaskýtají se jiná řešení jako např. parkovací dům v areálu GZ Media, nežli snižování zeleně?

Na závěr bych Vám chtěla popřát krásné prožití léta!

Lenka Wagnerová

Výsledky hlasování o projektech pro lepší Loděnici

Zdroj: https://www.lepsimisto.cz/info/projekt/255

Jednotlivé projekty se na základě hlasování veřejnosti a poroty umístily takto:

1. místo – 8.B: SKALKA CHCE LEPŠÍ TVÁŘ – projekt bude realizován
2. místo – 6.A: KVĚTINOVÁ ZAHRÁDKA – projekt bude realizován
3. místo – 7.B: KAČÁK
4. místo – 8.A: LODĚNICKÝ PARK SE STÁVÁ SKUTEČNOSTÍ
5. místo – 2.A: SEMÍNKOMAT
6. místo – 7.C: SKALKA NENÍ SKLÁDKA!
7. místo – 6.B: HOĎ TO DO KOŠE

Nebylo hodnoceno:
ZELEŇ A ČISTOTA DO LODĚNICE – třída 7.A před velkým finále ze soutěže odstoupila.

Semínkomat: Díky originalitě řešení a nevídanému prezentačnímu nasazení řešitelů rozhodli porotci o jeho mimořádném financování nad celkový rozpočet soutěže, který GRAMOFOND stanovil na  100.000 Kč.


Prezentace semínkomatu

Děkujeme všem organizátorům, sponzorům a zúčastněným za velmi užitečnou práci a těšíme se na dokončené projekty.

Za redakci LoDění
Martin Bok
martin.bok@3ok.cz

Hlasujte pro lepší Loděnici

Podpořte hlasováním projekt, který si přejete zrealizovat v obci Loděnice.
Hlasování běží do 25. 6. 2018 zdehttps://www.lepsimisto.cz/info/projekt/255#hlasovani.
Projekty na zlepšení obce Loděnice rozpracovaly děti ze ZŠ Loděnice.
Soutěží se o 100 000 Kč od GRAMOFONDu, nadačního fondu
 GZ Media, na nejleší nápady.

Hlasujte o těchto projektech:

2.A   Semínkomat
6.A   Květinová zahrádka dívčí společnost s.r.o.
6.B   Hoď to do koše
7.A   Zeleň a čistota do Loděnice
7.B   Kačák
7.C   Skalka není skládka
8.A   Loděnický park se stává skutečností
8.B   Skalka chce lepší tvář

I vy můžete změnit vaše okolí, místo, kde žijete, kde jste doma.

Veřejné zasedání zastupitelstva bude 20. 6. 2018 od 18:00

Přijďte ve středu 20. 6. 2018 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
3. Projednání Dodatku č. 3, ke sml. č.2075_10_LCD ze dne 8. 10. 2010 – Česká spořitelna a.s.
4. Seznámení ZO s výsledky kontroly z MV a přijmutí nápravného opatření
5. Stanovení počtu zastupitelů do Obecního zastupitelstva 2018 – 2022
6. Projednání kupní smlouvy na pozemek 293/3 – Šeříkova – SPÚ
7. Projednání „Rekonstrukce chodníků v obci Loděnice – ul. Karlštejnská“, přidělení zakázky malého rozsahu
8. Projednání účetní závěrky MŠ Loděnice za rok 2017
9. Projednání účetní závěrky ZŠ Loděnice za rok 2017
10. Projednání odpisového plánu ZŠ Loděnice
11. Projednání účetní závěrky obce za rok 2017
12. Projednání závěrečného účtu za rok 2017
13. Projednání rozpočtového opatření č. 7/2018
14. Poskytnutí informací vedením obce o záměru společnosti UCB Technometal s.r.o. postavit na pozemku č. 868/1 haly pro kovovýrobu.
15. Rozprava, různé
16. Závěr

Podklady pro jednání:

Celý příspěvek

Muzikál Postřižiny a Postřižinský expres

Maryška se bude koupat v sudu, pan De Giorgi skočí z komína.

Na nádraží v Loděnici bude 26. května 2018 od 20.30 hodin k vidění muzikál Postřižiny. V hlavních rolích se představí profesionálové Jan ROSÁK, Lumír OLŠOVSKÝ a Ondřej BÁBOR.
Osm úspěšných sezon má za sebou původní muzkál Postřižiny. Jednu ze dvou letošních derniér bude hostit nádraží v Loděnici, které proslavil film Jiřího Menzela natočený podle jiného slavného díla Bohumila Hrabala – Ostře sledované vlaky. Budete mít jedinečnou příležitost vidět krásnou Maryšku a paní hostinskou koupající se v pivovarském sudu, pana De Giorgiho skákajícího z komína či Francina na prskajícím motocyklu.

Muzikál Postřižiny pořádá k příležitosti příjezdu parního vlaku “Postřižinský expres” do Loděnice, k uctění díla Bohumila Hrabala, Jiřího Menzela, knihy a filnu “Ostře sledované vlaky, 120. výročí zahájení provozu na spojovací trati Beroun (Závodí)-Rudná (Dučníky) a 145. výročí zahájení provozu Pražskoduchcovské dráhy v trati Praha Smíchov-Rudná (Dušníky)-Duchcov, veřejně prospěšná společnost MAS Karlštejnsko, z.ú.

Vstupné: 300 Kč bez rozdílu věku, hromadné objednávky možné.

Vstupenky jsou k dostání: Trafika pana Bauera v Loděnici, hřiště AFK Loděnice na Jánské, prostřednictvím e-mailu info@karlstejnskomas.cz a namístě. Bližší a dotazy na telefonním čísle +420 739 364 039.
Celý příspěvek

Dívám se před vlastní práh

(reakce na článek Omyly ing. Horného – zastupitele obce Loděnice, Zpravodaj 3/2018)

Dívám se před vlastní práh a zjišťuji, že je zde poměrně čisto. Jsem rád. Jak to tenkrát před několika lety vlastně bylo? Prohledávám příslušné dokumenty. To proto, aby moje tvrzení nebyla pouze subjektivní a získala si čtenářovu důvěru. Škoda, že podobný postup obvykle nevolí také mí kritikové. Možná bych pak nemusel reagovat. Doplním některá tvrzení a hlavně vyvrátím nepravdy, které uvádí místostarostka Radová v minulém Zpravodaji.

  1. Znovu o odměnách.

Vyhláška, kterou místostarostka zmínila, určuje pouze maximální možnou výši odměn. V žádném případě neukládá povinnost odměny neuvolněným zastupitelům navýšit. Pro navýšení odměny místostarostce zvedlo ruku šest zastupitelů plus místostarostka samotná. Stala se tak oním pomyslným jazýčkem na vahách. V případě, že by se jen zdržela hlasování, odměna by jí na 27 500 Kč navýšena nebyla.

  1. Horného omyly?

Již několik článků v minulých číslech Zpravodaje svým nadpisem avizuje mé omyly, případně nepřesnosti. Věřím, že pozornému čtenáři neuniklo, že v žádném článku žádný můj omyl nakonec odhalen nebyl. Až nyní. Uvedl jsem, že místostarostka loni zorganizovala obecní ples v nevhodném termínu jarních prázdnin. Stalo se tak ale již předloni. Za nepřesnost se omlouvám.
Jaké další omyly má autorka na mysli? A jaké polopravdy a zavádějící informace jsem v článku uvedl? Na jejich údajnou existenci upozorňuje hned v první větě svého příspěvku. Celý příspěvek

Comodo & Tři dny na břiše & hosté & NKP

Vážení přátelé kultury na vsi,

pár letošních padesátníků (říkejme jim třeba Náhodný klub padesátníků, tj. NKP) pořádá takový pěkný podnik, v zásadě koncert, a požádali mě, abych vás přizval, jakž rád činím, a jedním dechem se omlouvám vám, kteří na podobné výdobytky nejste absolutně, ale absolutně zvědaví.

Kapela Tři dny na břiše & pěvecký sbor Comodo & hosté

budou hrát a pět

v pátek 11. máje od půl osmé večerní v Loden Ice Hall

(bývalé kino v Loděnici).

Comodo & Tři dny na břiše

Zvláštní okolnosti

Koncert je nevýdělečný, naopak prodělečný. Náklady rádi hradí padesátníci, tj. NKP, kteří současně nevyžadují žádné uctívání ani ovace. Činí tak jen tak a opravdu za tím nic není. Celý příspěvek