Veřejné zasedání zastupitelstva bude 30. 6. 2021 od 18:00

Přijďte ve středu 30. 6. 2021 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu:

1. Zahájení a schválení programu.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele.
3. Projednání „Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/605 u zastávky Jánská II, Loděnice“ – souhlas s umístěním stavby
4. Projednání „Posun stávajícího přechodu přes ulici Pražská u č.p. 20, Loděnice“ – souhlas s umístěním stavby
5. Projednání Záměru rekonstrukce ulic Hluboká cesta a Školní
6. Projednání „DODATKU č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29.7.2020 na vypracování: „studie, projektové dokumentace, soupisu prací, inženýrskou činnost a výkon autorského dozoru projektanta“ pro Novostavbu Mateřské školy Loděnice“.
7. Projednání Dohody o narovnání – duplicitní vlastnictví pozemků par. č. 874/23, 874/24, 874/25 a 874/27 v k.ú. Loděnice u Berouna, zapsané na LV 666
8. Projednání Smlouvy směnné na pozemky par. č. 691/4 a 686/4 v k.ú. Loděnice u Berouna
9. Projednání Rozpočtového opatření
10. Projednání Závěrečného účtu za rok 2020
11. Projednání Účetní závěrky za rok 2020
12. Projednání důvodu zpoždění zveřejnění a distribuce Loděnického zpravodaje červen 2021.
13. Projednání situace na sběrném dvoře.
14. Projednání aktuálního stavu přípravy budování protipovodňových opatření.
15. Projednání umístění kontejneru na bioodpad na Jánské
16. Rozprava, různé
   I. Kontrola plnění přijatých usnesení Zastupitelstva
   II. Zpráva o činnosti rady
17. Závěr

 
Podklady pro jednání:

05. Loděnice Školní DZ
06. Dodatek č.2 k SoD MŠ u GZ EP
07. BS x Loděnice – dohoda o narovnání – fin. verze ZO
08. Směnná smlouva – manželé B. – 20.4.2021_úprava_PV ZO
09. Rozpočtové opatření č. 4_2021-podklad pro ZO
10. Návrh závěrečného účtu obce Loděnice za rok 2020
10. Příloha 1 – Výrok auditora
11. INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA_2020
11. Příloha 2 – Fin212M_2020-12
11. Příloha_2020-12
11. Rozvaha_2020-12
11. Výkaz_zisku_a_ztráty_2020-12
14. Protipovodňová ochrana Jánská

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..