Veřejné zasedání zastupitelstva bude 28. 6. 2017 od 18:00

Přijďte ve středu 28. 6. 2017 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
 3. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Loděnice za rok 2016 a závěrečného účtu obce Loděnice za rok 2016
 4. Projednání revokace usnesení o schválení účetní závěrky 2016
 5. Projednání navýšení sankcí u neplatičů za komunální odpad za rok 2016
 6. Projednání „Program rozvoje obce Loděnice“
 7. Projednání „Rekonstrukce chodníků v obci Loděnice, ul. Pražská – u hřbitova“, přidělení zakázky malého rozsahu vybranému dodavateli
 8. Projednání vypsání výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace včetně související inženýrské činnosti k akci „splašková kanalizace v ul. V Chaloupkách a splašková kanalizace a vodovod v ul. Havířská a Za Potokem
 9. Projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu. Číslo smlouvy: IV-12-6020343/VB-001. Název stavby: Loděnice – kNN čp.76 – čp. 94, dem.NN
 10. Rozprava, různé
  Informace:
  – Odvlhčení MŠ
  – Stavební úpravy a nástavba ZŠ v obci Loděnice
  – Udělení souhlasu České spořitelny s realizací investiční akce „Stavební úpravy a nástavba ZŠ v obci Loděnice“
  – Zamítnutí dotace EFEKT na veřejné osvětlení
  – Konkurs na ředitelku MŠ
  – ART TIME a AFK Loděnice – vyúčtování dotací
  – Zadání oddělovacího geometrického plánu – obecní pozemek 621/
 11. Usnesen
 12. Závěr

Václav Bauer, starosta

Návrh Kamila Horného na doplnění programu:

Navrhuji zařazení níže uvedených bodů do programu schůze ZO, která se bude konat 28. 6. 2017.

 1. Poskytnutí informací vedením obce o stavu jednání s těmi obcemi, jejichž děti budou navštěvovat loděnickou ZŠ, o možnosti spoluúčasti na financování přístavby ZŠ.
 2. Poskytnutí informací vedením obce ohledně možné výstavby skladových budov na poli naproti firmě Snel  Furniture s důrazem na dopravní řešení (viz Lodění 3/2016, článek Čeká nás více kamionů na náměstí); zejména jestli nebylo obci oznámeno nějaké správní řízení (např. odborem územního plánování MěÚ Beroun či jiným odborem nebo jiným úřadem).
 3. Poskytnutí informací vedením obce o současném a plánovaném provozu výherních hracích přístrojů (VHP).
  – jaké výhody má pro obec provoz těch VHP, které jsou na území obce umístěny;
  – informace o příjmech obecního rozpočtu z provozu VHP a jejich struktuře v druhém pololetí roku 2016 a v prvním čtvrtletí roku 2017
 4. Poskytnutí informací vedením obce ohledně termínu konání „veřejného setkání ve věci změny územního plánu“, které bylo původně plánováno na  duben až květen 2016 (viz Loděnický zpravodaj 4/2016, článek Mejdan bude…).
 5. Poskytnutí informace vedením obce o plánované výstavbě chodníků a časový plán této akce.
 6. Poskytnutí informace vedením obce o plánované rekonstrukci povrchů ulic Šeříková, Palackého, Tyršova a bezejmenná a časový plán této akce.
 7. Poskytnutí informace vedením obce o plánovaném řešení parkování v ulici Za GZ a časový plán této akce.
 8. Poskytnutí informací vedením obce o činnosti AFK Loděnice za kalendářní rok 2016.
  – plnění smluvních náležitostí
  – předložení vyúčtování dotace obce s ohledem na čl. II. 3 a II. 8 smlouvy
  – případně další informace
 9. Poskytnutí informací vedením obce o činnosti sdružení ArtTime za kalendářní rok 2016.
  – plnění smluvních náležitostí
  – předložení vyúčtování dotace obce s ohledem na čl. II. 4 a II. 9 smlouvy
  – seznam kulturních (případně jiných) akcí, které ArtTime pořádal nebo zastřešoval
  – informace o umělecké a vzdělávací činnosti (viz www.lodenice.net)
  – informace o komunitní síti (viz www.lodenice.net)
  – informace o inventarizaci majetku, který zapůjčila obec
  – případně další informace
 10. Poskytnutí informací vedením obce o letošním čerpání prostředků na kulturu (kromě dotací ArtTimu) a o struktuře vynaložených prostředků (hlavní položky).
 11. Poskytnutí informací vedením obce o hlavních úkolech starosty a místostarostky, které je třeba  splnit do příštího zasedání ZO a do konce letošního roku. (Čemu se budou muset věnovat přednostně a jak si úkoly mezi sebe rozdělí.)
 12. Poskytnutí informací o činnosti výborů zastupitelstva, a to předsedy nebo členy jednotlivých výborů.

Kamil Horný, zastupitel

Podklady pro jednání:

03_Zaverecny_ucet_Lodenice_2016
03b_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Loděnice za rok 2016
03c_Obeclodenice_rozpocet_12_2016
03d_Lodenice_rozvaha_2016
03e_Lodenice_vysledovka_2016
03f_Inventarizační zpráva 2016
03g_Obeclodenice_priloha_2016
04_PRO_Loděnice
08_Obec Loděnice-ZD-Vodovod a kanalizace V Chaloupkách a Za Potokem (002)
09_Smlouva OBEC VB
09a_Výkres Loděnice schema
09b_Výkres Loděnicesituace kNN
09c_Výkres LoděniceSR402

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..