Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 28. 6. 2017


Časová mapa zasedání:

0:00:00 1. Zahájení a schválení programu.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele.
0:08:55 3 Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Loděnice za rok 2016 a závěrečného účtu obce Loděnice za rok 2016.
0:27:20 4. Projednání revokace usnesení o schválení účetní závěrky 2016.
0:29:05 5. Projednání navýšení sankcí u neplatičů za komunální odpad za rok 2016 .
0:31:15 6. Projednání „Program rozvoje obce Loděnice“.
0:41:30 7. Projednání „Rekonstrukce chodníků v obci Loděnice, ul. Pražská – u hřbitova“, přidělení zakázky malého rozsahu vybranému dodavateli.
0:46:25 8.Projednání vypsání výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace včetně související inženýrské činnosti k akci „splašková kanalizace v ul. V Chaloupkách a splašková kanalizace a vodovod v ul. Havířská a Za Potokem.
0:50:40 9. Projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu. Číslo smlouvy: IV-12-6020343/VB-001. Název stavby: Loděnice – kNN čp.76 – čp. 94, dem.NN.
10. Rozprava, různé
0:52:05  – Odvlhčení MŠ.
0:55:30  – Stavební úpravy a nástavba ZŠ v obci Loděnice.
0:55:53  – Udělení souhlasu České spořitelny s realizací investiční akce „Stavební úpravy a nástavba ZŠ v obci Loděnice“.
0:56:28  – Zamítnutí dotace EFEKT na veřejné osvětlení.
 0:59:11  Starosta informuje, že rád přestupuje zákon.
 0:59:20  – Konkurs na ředitelku MŠ.
 1:00:08  – ART TIME a AFK Loděnice – vyúčtování dotací.
 1:00:26  – Zadání oddělovacího geometrického plánu – obecní pozemek 621/3
Doplnění programu navržené Kamilem Horným:
 1:09:30  – Poskytnutí informací vedením obce o stavu jednání s těmi obcemi, jejichž děti budou navštěvovat loděnickou ZŠ, o možnosti spoluúčasti na financování přístavby ZŠ.
 1:12:13  – Poskytnutí informací vedením obce ohledně možné výstavby skladových budov na poli naproti firmě Snel  Furniture s důrazem na dopravní řešení (viz Lodění 3/2016, článek Čeká nás více kamionů na náměstí); zejména jestli nebylo obci oznámeno nějaké správní řízení (např. odborem územního plánování MěÚ Beroun či jiným odborem nebo jiným úřadem). –
 1:16:30  – Poskytnutí informací vedením obce o současném a plánovaném provozu výherních hracích přístrojů (VHP).
– jaké výhody má pro obec provoz těch VHP, které jsou na území obce umístěny;
– informace o příjmech obecního rozpočtu z provozu VHP a jejich struktuře v druhém pololetí roku 2016 a v prvním čtvrtletí roku 2017.
 1:22:48  – Poskytnutí informací vedením obce ohledně termínu konání „veřejného setkání ve věci změny územního plánu“, které bylo původně plánováno na  duben až květen 2016 (viz Loděnický zpravodaj 4/2016, článek Mejdan bude…).
 1:36:20  – Poskytnutí informace vedením obce o plánované výstavbě chodníků a časový plán této akce.
 1:46:38  – Poskytnutí informace vedením obce o plánovaném řešení parkování v ulici Za GZ a časový plán této akce.
 1:56:15  – Poskytnutí informací vedením obce o činnosti AFK Loděnice za kalendářní rok 2016.
– plnění smluvních náležitostí
– předložení vyúčtování dotace obce s ohledem na čl. II. 3 a II. 8 smlouvy
– případně další informace.
 1:58:56  – Poskytnutí informací vedením obce o činnosti sdružení ArtTime za kalendářní rok 2016.
– plnění smluvních náležitostí
– předložení vyúčtování dotace obce s ohledem na čl. II. 4 a II. 9 smlouvy
– seznam kulturních (případně jiných) akcí, které ArtTime pořádal nebo zastřešoval
– informace o umělecké a vzdělávací činnosti (viz lodenice.net)
– informace o komunitní síti (viz www.lodenice.net)
– informace o inventarizaci majetku, který zapůjčila obec
– případně další informace.
 2:17:13  – Poskytnutí informací vedením obce o letošním čerpání prostředků na kulturu (kromě dotací ArtTimu) a o struktuře vynaložených prostředků (hlavní položky).
 2:21:55  – Poskytnutí informací vedením obce o hlavních úkolech starosty a místostarostky, které je třeba  splnit do příštího zasedání ZO a do konce letošního roku. (Čemu se budou muset věnovat přednostně a jak si úkoly mezi sebe rozdělí.)
 2:25:06  – Poskytnutí informací o činnosti výborů zastupitelstva, a to předsedy nebo členy jednotlivých výborů.
11. Usnesení
12. Závěr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..