Veřejné zasedání zastupitelstva bude 11. 12. 2019 od 18:00

Přijďte ve středu 11. 12. 2019 od 18:00 do velkého sálu Kulturního zařízení říci nahlas svůj názor nebo se jen zaposlouchat.

Návrh programu:

1. Zahájení a schválení programu.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
3. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-6024489/SOBS VB/002 pozemek par. č. 578/4
4. Projednání „Úprava křižovatky Karlštejnské, K Nouzovu a příjezdu k nádraží, Loděnice“.
5. Projednání Strategie sportu 2020–2030: Plán rozvoje sportu v obci v obci Loděnice
6. Projednání poskytnutí neinvestiční dotace (LOKULS)
7. Projednání poskytnutí neinvestiční dotace na provoz (AFK)
8. Projednání poskytnutí neinvestiční dotace (Atletický klub Vlčáci)
9. Projednání poskytnutí neinvestiční dotace (JUDO)
10. Projednání poskytnutí neinvestiční dotace (ART TIME)
11. Projednání smlouvy o návratné finanční výpomoci základní škole na projekt „Modernizace odborné učebny technické dílny na ZŠ LODĚNICE, registrační číslo: CZ.06.459/0.0/0.0/16_075/0011073“
12. Projednání rozpočtového opatření č. 10/2019
13. Projednání rozpočtu na rok 2020
14. Projednání Záměru pořídit změnu č. 3 územního plánu Loděnice zkráceným postupem podle § 55a, Zákon č. 183/2006 Sb. z vlastního podnětu-změna plochy MŠ z průmyslové zóny na občanskou vybavenost.
15. Projednání Výběrové řízení na akci „Vypracování studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro provádění stavby a položkového výkazu výměr a inženýrskou činnost“ na stavbu pod názvem „Rozšíření a rekonstrukce MŠ v ulici Za GZ, obec Loděnice“
16. Projednání „Zpevnění povrchů v ulici Tyršova a Palackého v obci Loděnice u Berouna“, přidělení zakázky malého rozsahu
17. Projednání „Pořízení komunální techniky“, přidělení podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
18. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce Loděnice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
19. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce Loděnice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
20. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce Loděnice č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu
21. Projednání Obecně závazné vyhlášky obce Loděnice č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
22. Projednání záměru rekonstruovat bezejmennou ulici k rodinným domům č.p. 242, 263 a 300
23. Projednání záměru zřídit obecní policii
24. Rozprava, různé
I. Informace o připravovaném stavebním záměru na náměstí – Skanska Reality
II. Informace o pozemku na P+R u nádraží v obci Loděnice
III. Informace o duplicitním vlastnictví pozemků č. 874/23, 874/24, 874/25, 874/27 v k.ú. Loděnice u Berouna.
IV. Představení návrhu webových stránek obce Loděnice
V. Informace k Územnímu plánování
VI. Informace o přípravě projektu dopravní bezpečnosti
VII. Informace o probíhajících a připravovaných projektech
– Rekonstrukce ulice Tyršova
– Rekonstrukce ulice Palackého
– Rekonstrukce chodníku Pražská – Žižkova
– Rekonstrukce ulice Šeříková
– Nová spojovací silnice Za Vinicí – Školní
– Rekonstrukce komunikaci vedoucí z ulice Karlštejnská do Černidel a k „Dlouháku“
– Kanalizace V Chaloupkách
– Kanalizace a vodovod Havířská a Za potokem
– Oprava nezpevněného pruhu Plzeňská
– Nový chodník Pražská – „Pod Lanovkou“
– Nový chodník Pražská – od mostu k č. p. 49
– Nový chodník Pražská – strana „U domků“
– Nový chodník Karlštejnská – část „Na Krétě“
– Křižovatka Pražská – Žižkova
– Rekonstrukce budovy KZ
– Rekonstrukce budovy OÚ
– Parkoviště u hřiště na Jánské
25. Závěr

Podklady:

03. SoSB VB IV_12_6024489_SOBS VB_002 poz 578_4
03. SoSB VB IV-12-36024489 1. máje
04. Loděnice – křižovatka – Zákres stavby na pozemcích Středočeského kraje MAPA
05. Strategie sportu – final II
06. Lokuls
07. AFK
08 a 10. Spolky_II Vlčáci a ARTTIME
09. Judo
11. VPS o návratné finanční výpomoci ZŠ
12. Rozpočtové opatření č. 10
13. Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Loděnice na r. 2020
13. Návrh rozpočtu na rok 2020_příjmy
13. Návrh rozpočtu na rok 2020_výdaje, financování
14. Plánek školka
15. ZD – Rozšíření a rekonstrukce MŠ v ulici Za GZ, Obec Loděnice
18. Návrh OZV o MP za odpady
19. Návrh OZV o MP ze psů
20. Návrh OZV o MP z pobytu
21. Návrh OZV o MP za užívání VP
24. VII – Orientační ocenění podle THÚ – budova Obecního úřadu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..