Mylná tvrzení Erny Šimrové

Článek Erny Šimrové byl zveřejněn na webu LoDění a ve Zpravodaji 4/16. Pro snazší orientaci uvádím příslušné části textu, na které reaguji. Jsou uvedeny kurzívou. Přesto čtenáři doporučuji, aby se nejprve seznámil s celým článkem Šimrové, a tím si lépe ozřejmil souvislosti.

 1. Chtěla bych se důrazně ohradit proti tvrzení pana Horného v bodě č. 4 (Zápisu z kontroly finančního výboru – pozn. aut.), že Rada obce Loděnice pod mým vedením POCHYBILA v souvislosti se Smlouvou č. 14181094 o poskytnutí podpory…

V Zápisu z kontroly finančního výboru (FV), který se týká stavby nového sběrného dvora, lze ověřit, že v bodě 4 ani v žádném jiném není Smlouva č. 14181094 řešena. FV totiž považoval za důležitější zdůraznit pochybení, že o realizaci zakázky za téměř 5 mil. Kč nerozhodovalo zastupitelstvo. Právě to je obsahem zmíněného bodu 4. Rada obce překročila své pravomoci. Opakovaně. V návaznosti na tento chybný první krok nemělo k dalšímu pokračování zmíněné investiční akce vůbec dojít. Šimrová se tedy ve své reakci mýlí.

 1. V obci se šušká, že právě kvůli Vám (míněn M. Svoboda – pozn. aut.) a Vaší technice prosazoval zastupitel Horný vrácení 3 miliónové dotace na multikáru, která kromě kvalitní čistící techniky měla ve vybavení i velmi výkonný vysavač, což by usnadnilo, zefektivnilo a zrychlilo úklid v obci, ale i odvoz velkoobjemového odpadu, což traktor nezvládne. Zastupitel Horný se ohání mým tvrzením, že je možno dotaci vrátit, ale už neuvádí, že jsem dodala, že je třeba prostudovat všechny smluvní vztahy a pak se správně rozhodnout. Snadnější bylo obvinit mě z jakéhosi pochybení, což je jeho specialita, kolegům zastupitelům podat nepravdivé informace a tím je získat při hlasování na svou stranu.

Ohledně neuskutečněného nákupu zametacího stroje už bylo napsáno i řečeno mnoho (viz Zpravodaj č. 1/15, 2/15, 6/15, 7/15 a 9/15). Tím více mě překvapuje, že p. Šimrová, která by měla být jedna z nejvíce informovaných, uvádí mírně řečeno neúplné informace. Vůbec nebere v potaz závazek, který by obci při využití dotace vznikl. Museli bychom zakoupeným strojem 160krát (32krát ročně po dobu pěti let) uklidit ty části krajských silnic, které jsou na území Loděnice, a tento úklid financovat z obecního rozpočtu. Nyní úklid zajišťuje vlastními zdroji Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.
V případě využití maximální výše dotace (tu má Šimrová zřejmě na mysli), bychom zaplatili z vlastních prostředků 473 tis. Kč při pořízení stroje a mohli jej využít prakticky pouze pro zametání. Použití jiných nástaveb (valník, odklízení sněhu a posyp apod.) by nebylo možné z důvodu časového omezení – dotační podmínky omezují čas použití jiných nástaveb na 5 % ve vztahu k času zametání. V našem případě čas odhaduji na 1 až 2 hodiny měsíčně. Nástavby bychom si navíc museli přikoupit za plnou cenu, jelikož se na ně dotace nevztahovala. Jednalo by se o další řádově stotisícové částky.
Z výše uvedeného snad dostatečně vyplývají důvody, proč stroj nepořídit ani s opticky vysokou dotací. Strojní čištění ulic lze sjednat dodavatelsky. Navíc je možné využít naši vlastní techniku, která byla ve větší míře použita snad až v roce 2015 (tedy po čtyřech letech parkování na obecním dvorku) a je stále v dobrém technickém stavu. Lopaty, kárky a košťata bych použil pouze v nezbytných případech.

Pokud vím, p. Svoboda od voleb 2014 o úklid zájem neprojevil. Ani obec Svobodu ke spolupráci nevyzvala. Není tedy žádným překvapením, že Svoboda žádný úklid pro obec nerealizoval. Navíc je jeho technika srovnatelná s tou, kterou obec v minulých volebních obdobích zakoupila. Svoboda tedy nemá ani v oblasti techniky co obci nabídnout. „Obecní šuškandou“ se tedy šíří nesmysly.

Pochybení, která při nákupu zametacího stroje nastala, jsou popsána ve zprávě FV a ve Zpravodaji.

Je velmi troufalé myslet si, že současní zastupitelé nejsou schopni samostatného rozhodování. Věřím, že jsem nebyl sám, kdo se seznámil s dokumenty, které se nákupu stroje týkaly. Navíc jsem si jist, že někteří zastupitelé zamítli nákup stroje z jiných důvodů, než které jsem považoval za důležité já (viz záznam ze schůze ZO 28. 1. 2015, časy 13.40 a 20.40).


Je ale pravda, že jsem se kriticky vyjadřoval k některým názorům p. Tůmy. Jako příklad mohu uvést, že jsem nechtěl dopustit, aby docházelo k „nepřesné“ evidenci motohodin stroje. Vedení (přesné) evidence vyžadovaly dotační podmínky. Tůma zastával názor, že evidence je prakticky nekontrolovatelná. Také Tůmova tvrzení, že se vrácením dotace na stroj připravíme o získání dalších dotací v budoucnu, mi připomínala výhrůžku.

 1. Obec musela zaplatit všechny závazky ze smluv vyplývající cca 350 tisíc korun a nemá nic.

To, že obec zbytečně zaplatila za závazky 337 tis., mě samozřejmě mrzí. Odpovědnost ale nenese současné zastupitelstvo. To je ovšem odpovědné za to, že se odmítlo pravděpodobnou škodou vůbec zabývat a případně na vinících požadovat její náhradu (viz záznam ze schůze ZO z 26. 6. 2015, čas 40.00 a Zpravodaj 7/15 a 9/15).

Kamil Horný, zastupitel

5 komentářů u „Mylná tvrzení Erny Šimrové

 1. Miloš Svoboda

  Ve vztahu ke mnou nabízeným úklidovým strojům nezaznělo to prvotní. Moje široká škála strojů prioritně řešila primární zdroje znečišťování obce,odstranění náletů(křovinořez), vyrovnání neudržovaných, nesekaných ploch(mulčovací stroj příkopový). odstranění nánosů kolem cest,tak aby špinavá dešťová voda nezůstávala na vozovce (radlice). Dále řešila rychlý úklid sněhu (pluh na šíři chodníku,zametací kartáče na sníh). Podzimní úklid listí(výkonný fukar). Vždy se plánovalo, že hlavní silnice čistí ten,komu to přísluší,tedy. S.U.K. a Ř.S.D. Diskutovaný stoj nemá žádnou přímou vazbu na moje aktivity. Můj postoj je v tomto směru neutrální. Z pohledu všeobecného. Souhlasím s názorem,že nákup by ve svém důsledku byl pro obec nevýhodný Miloš Svoboda

 2. Šimrová Erna

  Pane Horný,
  trvám na tom, že vaše tvrzení jsou neprofesionální a mylná a právě proto byste měl zvážit rezignaci a věnovat se něčemu, co vám půjde lépe.
  Erna Šimrová

  1. Martin Bok

   Dobrý den paní Šimrová,
   napište prosím přesně a konkrétně, v čem jsou tvrzení pana Horného mylná. Velmi by mne to zajímalo.
   Předem děkuji.
   Martin Bok

 3. Šimrová Erna

  Pane Svobodo, plýtváte energiíí a pokud jí máte dost, měl byste své služby nabídnout starostovi z vaší obce. Určitě by to uvítal. Erna Šimrová

 4. Miloš Svoboda

  Musím Vás zklamat. Loděnice je místo, kde trávím nejvíce času a pro které žiji. Svému starostovi,tedy Václavu Bauerovi, jsem vždy k dispozici. O mé znalosti, myšlenky natož stroje nestojí. Co by tomu řekli lidé Vašeho tipu. On chce mít klid. Vaše Černé svědomí Miloš Svoboda

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..