Cesty na Jánské II

Na veřejné schůzi zastupitelstva 9. 3. 2016 byli členové a příznivci sdružení Lodění označeni jako skupinka lidí, jejichž zájmem je komplikovat práci obecnímu úřadu a zastupitelstvu. V čele s panem Horným, který prý „všechno kritizuje, málokdy ví proč a nikdy neřekne, jak by se to mělo dělat správně“. Jsme například osočováni, že lidem na Jánské nechceme dopřát po padesáti letech ani opravené cesty. Snad bychom prý chtěli, aby se brodili v holínkách bahnem navždy.

Opak je pravdou. Chceme stavět, chceme budovat. Ale podle pravidel a jako správní hospodáři. Pro úředníka není problém zaplatit z našich společných peněz několik milionů za zakázku, kterou firma získala bez výběrového řízení. Nám jde o to, aby za utracené peníze obec pořídila co nejvíce. V žádném případě tedy nezpochybňujeme nutnost řádné rekonstrukce cest na Jánské – kritizujeme způsob, jakým obec postupuje při realizaci tohoto projektu.

Co nám vadí?

  1. Projekt „napasovaný“ na dotaci
  2. Obec předala firmě staveniště až v polovině září
  3. Starosta podepsal jiný dodatek než ten, který odhlasovali zastupitelé

Projekt „napasovaný“ na dotaci

Ačkoli muselo být každému zainteresovanému od začátku jasné, že na jílu se nedá smysluplně stavět, projekt byl připraven jen na obnovu povrchů, aby na něj bylo možné „napasovat“ dotaci. Že je stav podloží na Jánské všeobecně známou věcí, potvrdila na schůzi zastupitelstva 9. 3. 2016 zastupitelka Radová: „Ať se dělala voda kdysi za pana Boka, ať se dělala kanalizace teď, ať se dělal kdysi plyn, tak se nikdy žádný výkop nezasypával štěrkem, žádným kamením, vždycky se vracel nazpátky jíl. Jelikož je Jánská často pod vodou, tak ty jíly jsou tam špatné. Je tedy logické, že zámková dlažba se na ten jíl, který se neustále hýbe, těžko dá položit. Takže to podloží bylo zapotřebí udělat.“

Proč tedy nebyl vypracován projekt s ohledem na stav podloží, resp. proč nebyly provedeny kopané sondy nebo vrty, které by stav podloží včas a jednoznačně ukázaly?

Obec předala firmě staveniště až v polovině září

Smlouva o dílo byla podepsána 29. 6. 2015. V této smlouvě (článek IV, bod 2) je uvedeno, že zhotovitel, tedy firma Alstap, se zavazuje zahájit realizaci díla ihned po předání a převzetí staveniště. Proč se s pracemi začalo až v druhé polovině září? Zastupitelka Radová, která se podílí na dohledu stavby za investora, k tomu prohlásila: „Ona ta firma asi ještě něco dodělávala, tak na to vlítli až v září.“ Pravda je však taková, že k předání staveniště došlo až 16. 9. 2015, tedy 2,5 měsíce po podpisu smlouvy! Firma nemohla zahájit práce dříve, i kdyby chtěla.

Když už představitelé obce nechali připravit projekt, který zahrnoval pouze část předpokládaných prací, proč alespoň nepředali staveniště ihned po podpisu smlouvy, aby na to stavaři mohli vlítnout dřív a obec se nedostala do časové tísně?

Starosta podepsal jiný dodatek než ten, který odhlasovali zastupitelé

Na lednové schůzi jsme se dozvěděli, že starosta podepsal s firmou Alstap jiný dodatek, než který odhlasovali zastupitelé.

Podepsaný dodatek se od odhlasovaného liší ve dvou věcech a můžete hádat, zda ve prospěch firmy nebo obce. Kromě toho, že se obec zavázala zaplatit firmě Alstap za zazimování stavby částku 80 000 Kč, byl také dodatkem prodloužen termín dokončení stavby do 30. 4. 2016. Obec se tedy dobrovolně vzdala možnosti pokusit se uplatnit penále za nedokončení stavby v termínu. Toto penále činí dle článku XIII, bod 1, smlouvy 0,2 % z celkové částky za každý den prodlení a mohlo se ke konci dubna 2016 vyšplhat až na 1 657 206,50 Kč.

Otázka je, čí vinou došlo k tak výraznému prodlení při předání staveniště. Pokud by se zahájily práce záhy po podpisu smlouvy, problém s podložím se mohl řešit o několik týdnů či dokonce měsíců dříve. Spodní voda by stavbu nestihla ohrozit, oprava cest včetně podloží by se v pohodě dokončila do konce roku a obyvatelé Jánské si již dávno mohli vykračovat v polobotkách po nových cestách. A obec by samozřejmě neplatila nesmyslné zazimování.

Milan Hejduk
redakce@lodeni.cz

Silnice_Janska_11 Silnice_Janska_13 Silnice_Janska_19 Silnice_Janska_22 Silnice_Janska_23 Silnice_Janska_27 Silnice_Janska_33 Silnice_Janska_34  Silnice_Janska_41 Silnice_Janska_48 Silnice_Janska_49 Silnice_Janska_50 Silnice_Janska_52 Silnice_Janska_59

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..